SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Lakselordar og fjellklatrarar dei første turistane

Stryneelva (her i flaum) og laksen i elva lokka dei første turistane til stryn. Foto: Roger Vik.
Stryneelva (her i flaum) og laksen i elva lokka dei første turistane til stryn. Foto: Roger Vik.
Dei første engelske ”lakselordane” dukka opp i Indre Nordfjord på 1860-talet. Første sportsfiskaren i Stryn, skotten mr. James Cowan, leigde Stryneelva for 10 år i 1874.

Publisert 09.01.2006 09:10. Oppdatert 01.03.2006 12:06.

Han budde fast på Storgarden Vik. (Då bonden i Vik gjekk fallitt, sikra mr. Cowan seg ei stor sølvkanne på tvangsauksjonen!).
Oldenelva vart frå 1871 leigd av engelskmannen Mr. Edm. Byron, som bygde seg sommarhus på Brynestad. Her budde han fram på 1890-talet og hadde m.a. keisar Wilhelm II av Tyskland og kong Oscar II av Sverige/Noreg som gjester. Då amerikanaren William Henry Singer jr. kom til Olden i 1912, leigde han fisket i Oldenelva.

Klepparlegende frå Olden

- Ein legendarisk kleppar frå Olden var Halstein Halsteinson Muri, som var kleppar for engelske sportsfiskarar fleire stader på Vestlandet. Engelskmannen J. Arthur Hutton gav ut boka ”The Reminiscences of Halstein Muri” om den kjende klepparen sine merittar.

Hotella lokka med laksefiske

Alexandra Hotell leigde i 1893 Loenelva for 100 kroner pr. år, og baud hotellgjestane gratis laksefiske. Det var heller ikkje uvanleg at rike laksefiskarar kjøpte opp gardar som hadde fiskerett i elvane. Det skjedde både i Lærdal, i Osen i Gaular og i Stryn: I 1906 kjøpte konsul Joh. Gran frå Bergen eit bruk på Kyrkjeeide. Då han tre år seinare selde det, heldt han unna fiskeretten i Stryneelva til seg sjølv.

Amerikanar leigde heile Stryneelva

Like ved Gjørvenfossen i Stryneelva ligg den kjende sportsfiskarvillaen ”Lysvoll”, som vart bygd av Sivert Jonson Strauri 1892 like nedanfor Gjørvenfossen for utleige til rike laksefiskarar. Den mest kjende av desse var den rike amerikanaren E. C. Monell og seinare sonen Andy Monell, som leigde heile Stryneelva frå kring 1960 til inn på 1990-talet. Kong Harald 5. er ein av dei som har fiska laks ved Lysvoll.

Fjelklatring og keisarvitjing

Det var også god reklame at kjende fjellklatrar som William Slingsby kom til Nordfjord og klatra Lodalskåpa i 1884. Han hadde ofte fylgje av fjellføraren Lars Janson Batalden (f. 1841 i Flora kommune).
Det gav også god Nordfjord-reklame at den tyske keisar Wilhelm II ofte vitja fjorden med heile sitt fylgje, første gong i 1890. Oscar II av Sverige-Noreg kom på vitjing i 1896.
- Sjå elles oversynet Kongevitjingar i Stryn.

MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no