SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Sogndal:

Ubåten i Sognefjorden

ILLUSTRASJON: Var det ein framand ubåt som var i Sognefjorden?
ILLUSTRASJON: Var det ein framand ubåt som var i Sognefjorden?
I november 1972 strøymde verdspressa til Sogn. Grunnen var at det skulle vere observert ein framand ubåt i Sognefjorden. Politiet og Forsvaret hadde fått fleire rapportar frå folk som meinte at dei hadde gjort sikre observasjonar av ubåten.

Publisert 09.05.2003 13:58. Oppdatert 02.01.2006 13:53.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Framsida av VG i november 1972
Det starta med at fleire personar på Vangsnes i Vik kommune såg eit periskop i vassflata på den blanke Sognefjorden søndag den 12. november omlag klokka 14.30. Ein av dei, Mons Langeteig, varsla Sjøforsvaret.

16 marinefarty og tre helikopter

Etter kvart kom fire fregattar, to ubåtar, 10 MTB-ar og tre helikopter til Sognefjorden for å delta i leitinga. Det vart leitt i 16 dagar, og hotella i Sogndal og Leikanger vart fylte opp med journalistar frå store deler av verda. Dette var medan den kalde krigen var på det kaldaste, og dersom dei norske marinefartya hadde greidd å tvinge ein ubåt frå eit austblokkland til overflata, så ville det ha vore ei svært dramatisk hending.

Frå leitinga i Sognefjorden i 1972. Foto NRK

Pulveriserte gamalt bussvrak

Men dei fekk aldri opp nokon ubåt. I Sogndalsfjorden vart det avfyrt rakettar mot noko som dei ei stund trudde var ein ubåt, men det viste seg å vere eit gamalt bussvrak som var dumpa i fjorden. Men dåverande forsvarsminister, Johan Kleppe, har i ettertid stadfesta at det var ein ubåt, truleg ein russisk, i Sognefjorden desse novemberdagane i 1972.

- Aldri kontakt med ubåt

Men sjefen for leitinga i 1972, seinare kontreadmiral og generalinspektør for Sjøforsvaret, Bjarne Grimstvedt, sa i november 2005 at dei aldri hadde nokon kontakt som stadfesta at det var nokon framand ubåt. Han fortalde då til Bergens Tidende at det gjerne var ein lang hale av bilar på land med pressefolk og andre nysgjerrige som fylgde marinefartya. Ein gong fann dei ut av dei ville ha det litt moro med desse. Då tok KNM "Trondheim" og bråsnudde, og dette skapte fullt kaos på vegen då alle dei nysgjerrige prøvde å snu samstundes.

Fleire observasjonar

Også seinare vart det gjort observasjonar som kunne tyde på at det var framande ubåtar på ferde i Sognefjorden. Det vart sett i gang mislukka leiting, men desse episodane vekte ikkje den same merksemda som den første.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no