SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Verd å sjå i Sogndal

Bøyabreen. (Foto © Odin Malones)
Bøyabreen. (Foto © Odin Malones)

Bøyabreen og Supphellebreen

i Fjærland - mektige brearmar frå Jostedalsbreen. Frå Fjærland vert det skipa til breturar med fjellførar over Jostedalsbreen til Lunde i Jølster. Sjå og artikkelserien Jostedalsbreen under Luster kommune.

Publisert 20.11.2002 11:18. Oppdatert 24.05.2006 12:52.
Norsk Bremuseum. (© NRK)

Norsk Bremuseum

i Fjærland inneheld utstillingar og kinosal med framsyning av film frå Jostedalsbreen. Bygget er teikna av den internasjonalt kjende arkitekten Sverre Fehn.

Bøyaøyri naturreservat

i Fjærland med utkiksplattform over våtmarksområdet, der det er registrert 101 fugleartar.

Sjølvbetjening i Bokbyen. (© NRK)

Den norske Bokbyen

i Fjærland - skipa i 1995 - og held til i bygningar kring kaien i Mundal. Her er kring 200.000 brukte bøker for sal.

Open i sommarhalvåret.


Mundal hotell. (© NRK)

Mundal hotell

i Fjærland. Bygt i 1891 og teikna av Peter Andreas Blix. Hotellet og det meste av interiøret frå dei første åra er teke vare på.

Utsiktspunkt

Utsyn frå tunnelane.
mellom Frudalstunnelen og Bergetunnelen på riksveg 5 - vidt utsyn over Fjærlandsfjorden
- og rasteplass på riksveg 5 ved Selseng øvst i Sogndalsdalen med spesiell utsmykking.


Runestein på Stedje.

Runestein ved Stedje kyrkje

Steinen er truleg sett opp ein gong i mellomalderen.

Stedje Mølle

- verna mølleanlegg frå 1800-talet ved Sogndalselvi.

Minnestein på Nornes

over slaget ved Fimreite i 1184 - avduka av Kong Olav V i 1984.

Kaupanger Hovedgård. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)

Vakre herskapshus

frå 1600-, 1700- og 1800-talet på storgardane Øvre og Nedre Amla og Kaupanger Hovedgård i Kaupanger, Hovland og Vestreim på Kaupangerskogen, Kjørnes, Loftesnes og Stedje - sjå: Adels- og embetsgardar på rekkje og rad.

Årøyelva

- og Futespranget i Helvetesfossen, like ved riksveg 55.

Borgarholt

- ruinar av gamal bygdeborg frå folkevandringstida like ved Helvetesfossen i Årøy.

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

på Kaupangerskogen. Største folkemuséet i Sogn og Fjordane med kring 40 hus i stort friluftsmuseum og ei stor samling i eige museumsbygg. M.a. rommar De Heibergske Samlinger ei av dei største samlingane i Europa av gamle jordbruksreidskap.

Sogn Fjordmuseum

i Kaupanger, innheld samling av båtar og maritimt utstyr frå Sogn.

Kaupanger stavkyrkje.

Kaupanger stavkyrkje

frå 1190.

Mannheller ferjestad

på riksveg 5, der tunnelen er utsmykka av kunstnaren Marianne Heske.

Mannheller ferjekai under opninga. (Foto: NRK)

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no