SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Sogndal

Omtalane er ordna etter kategori og oppstartsår.


Publisert 05.09.2001 13:25. Oppdatert 19.10.2006 20:05.
· Gamle handels- og gjestgjevarstader i Sogndal
· Nyare gjestgjevarar i Sogndal

· Bankar i Sogndal
· Fabrikkar og verkstader i Sogndal
· Landhandlar i Sogndal
· Transport- og rutebilselskap i Sogndal


Andre verksemder ordna etter oppstartsår:

Nils Olsen Reppen

(1856-) starta fotografforretning i Sogndal kring 1890. Sonen Olav N. Reppen (1886-1921) tok over forretninga og dreiv den truleg til han døydde. Deretter tok Olav Talle over forretninga og dreiv den til 1952.

Marianne Brøgger

frå Bergen starta i 1906 bok- og papirhandel i Sogndal. Sjå Skjeldestad Libris.

Tor M. Skarestad

starta sykkelforretning og elektrisk verkstad i Fjærland i 1928. Han var samstundes driftsstyrar ved Fjærland Elektrisitetsverk (sjå: Kraftutbygginga i Sogndal). Det var ein vanleg kombinasjon i mellomkrigstida å drive privat elektroverksemd og samstundes ha ansvaret for drift av lokale kraftverk og linenett.

Olav Fardal

starta elektrisk installasjonsforretning I Sogndal i 1930. Verksemda bygde også elektriske motorar, og starta i 1948 sal av elektriske artiklar. Firmaet hadde tre tilsette. Han dreiv til 1960, då han flytta til Årdal.

O. Brandshaug

starta slaktarforretning i Sogndal i 1931. Forretninga selde også fisk. Han la ned på 1960-talet, og forretningslokala vart utleigde til klesforretninga Manstyle og Sparebanken Sogn og Fjordane. Arne Brandshaug dreiv ei tid radioverkstad i same bygget.

Flåten Dame- og herrefrisørsalong

i Sogndalsfjøra vart starta i 1935 av Anne Sofie og Arne E. Flåten. Seinare kom sønene Erik A. Flåten og Magnar inn i verksemda. Etter at Erik A. Flåten i 1967 starta Park Minitell, har Magnar Flåten drive frisørsalongen åleine. Den har sidan 1998 halde til i Sogningen Storsenter.

Skjeldestad Libris

frå 1936.

Sogndal Trelastlager

i Sogndal vart starta på Nestangen ved Loftesnessundet i 1936 av byggmeister Per Navarsete.

Elektroverksemda til Holen

Agnar J. Holen starta som elektroinstallatør i Sogndal i 1933. På slutten av 1980-talet vart verksemda delt i to sjølvstendige aksjeselskap: Holen elektrosenter AS og Holen Elektroinstallasjon AS.

Sogndal Kraftlag L/L

vart skipa 1941 - sjå: Kraftutbygginga i Sogndal.

Alv Gjørven

starta frø- og fargehandel i Sogndal i 1941. Forretninga selde også sprøytevæske og dynamitt, og hadde agentur på landbruksmaskiner. Seinare starta Gjørven også parfymeri, og etter ein brann på 1980-talet dreiv ein berre parfymeriet vidare til det også vart lagt ned tidleg på 1990-talet.

Marie Reppen

starta i 1926 gullsmedsforretning i Sogndalsfjøra. Forretninga har sidan vore i Reppen-familien si eige, og drive under firmanamnet M. Reppen AS. I 1973 tok forretninga i bruk nye lokale i eit tre-etasjes forretningsbygg, der dei øvste etasjane vert leige ut til kontor.

Sogndal Lær- og skotøyforetning

vart starta i 1947 av Johannes Jacobsen. Sidan 1920-talet hadde far hans, Per Jacobsen drive skomakarforretning. I 1994 overtok sonen til Johannes, Olav Paul Jacobsen, som dagleg leiar. Forretninga sysselset i 2003 fire personar.

Sandvik Sko AS

i Sogningen Storsenter er ei skoforretning som har opphavet sitt på Årdalstangen, der brørne Kristoffer og Ingvald Høyum starta skobutikk i 1949.

Fotomagasinet

vart starta i Sogndal i 1950 av fotograf Leiv Bergum frå Førde. Han hadde opptil seks tilsette og har m.a. hatt ein stor produksjon av prospektkort frå Sogn. Bergum har også gjeve ut to fotobøker. I 1987 overtok sonen Bjørn Bergum som dagleg leiar av firmaet Fotograf Bjørn Bergum AS.

Per Ingar Sviggum

starta som fotograf i Sogndal i 1975, og opna fotobutikk i 1977. I 1998 flytta Fotograf Sviggum AS forretninga til det nyopna Sogningen Storsenter, medan fotoatelieret ligg annan stad i bygda.

Forretningsmannen Finn Geithus

Finn Geithus frå Arnafjord i Vik kommune starta konfeksjonsbutikk i Sogndal i 1958.

Urheim AS

rådgjevande ingeniørfirma, vart starta i Sogndal av ingeniør Johannes Urheim i 1962. Urheim bygde seg opp til den største lokaleigde verksemda i sitt slag i Sogn og Fjordane med 16 tilsette. I 2005 gjekk firmaet inn som ein del av det nasjonale Norconsult AS som har hovudbase i Oslo.

Audun Hundere

starta som entreprenør og med byggevareutsal på Loftesnes i 1963. Firmaet vart aksjeselskap i 1985 under namnet Byggsenteret Audun Hundere AS. Firmaet sysselset i 2003 32 personar og har ei årsomsetning på kring 30 millionar kroner.

Selseng Maskin AS

- sjå Maskinsenteret AS.

Berge & Co AS

Forretningsfamilien Berge starta med bilforretning og verkstad i Sogndal i 1972. Med seinare utvidingar, har verksemda i 2003 30 tilsette og kring 3000 kvadratmeter areal i eige bygg på Stedje.

Skjelbred & Co. AS

starta salsavdeling for landbruksmaskiner i Sogndal i 1980. I 1986 overtok Ola Hauge og starta Eik Landbrukssenter, som seinare skifta namn til Eiksenteret.

Sogndal Glasmagasin AS

vart starta i K-senteret i Sogndal i 1980 av Herman Lingjerde. Sonen Hans Erik Lingjerde tok over i 2001. Forretninga held til i Sogningen Storsenter, og sysselset 6 personar.

Holen elektrosenter AS
Holen Elektroinstallasjon AS

- sjå: Elektroverksemda til Holen.

ANI Bil AS

Bilforretning på Kaupangerskogen starta i 1981 av Arne Nesse. Verksemda flytta inn i eige nybygg på 2700 kvadratmeter i 1996. I 2002 hadde bilforretninga 47 millionar kroner i omsetning, og sysselsette 22 årsverk.

Hjelmeland Byggforretning ANS

Byggevareforretning på Kaupangerskogen starta i 1983 av brørne Frank Ove og Roy Atle Hjelmeland. Verksemed har i 2003 fem tilsette.

Byggmeister Arild Andersen

starta som byggmeister og entreprenør i Sogndal i 1985. I 1999 vart firmaet omgjort til aksjeselskap, og har sidan 2001 heitt AH Bygg AS. Firmaet har i 2003 10 fast tilsette, og med innleigd hjelp sysselset det jamnt over 14-15 personar.

Sogndal Ølutsal

(ølmonopol) vart starta av Sogndal Næringssamskipnad i 1985. Seinare har Sogndal kommune teke over som eigar.

Kaupangersenteret

handelshus vart bygd av murar Steinar Eikevik i 1986.

Fotograf Bjørn Bergum AS

frå 1987. Sjå Fotomagasinet lenger oppe.

Vinmonopolet

opna utsal i Sogndal i 1991, samstundes med at Førde og Nordfjordeid fekk sine utsal.

Maskinsenteret AS

- sal av landbruksmaskiner i Sogndal.

SIMAS

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap - SIMAS - vart starta i 1994.

Sogn Etablerarsenter AS

i Sogndal vart skipa som interkommunalt selskap i 1994 av kommunane Sogndal, Lærdal og Aurland. Kontoret driv rettleiingsteneste for næringsliv og etablerarar, og er oppdragsfinansiert.

Felleskjøpet Øst Vest

Den Vestlandske Felleskjøpsforening vart skipa i 1901, og markerte ein milepæl i moderniseringa av jordbruket på Vestlandet, som no for alvor kunne leggje om til maskinell drift.

AH Bygg AS

- frå 2001. Sjå: Byggmeister Arild Andersen lenger oppe.

Anders Sørflaten

- sjå Kaupangersenteret.

Landbrukstenester Sogn BA

vart skipa i Sogndal i 2006 og organiserer avløysartenestene for jordbruket i sju kommunar i indre Sogn.

Fjordbok bokhandel

vart starta i Sogndal i 2006 av Studentsamskipnaden. Bokhandelen skal i hovudsak selje fagbøker til skulane.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no