SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Sogndal:

Ferdsla på fjorden i Sogndal

Lunden første stoppestad

heilt frå 1840-talet var Lunden ved utløpet til Sogndalsfjorden stoppestad for dei første dampskipa som tok til å trafikkere postruta Bergen-Lærdalsøyri. Både Fardal og Slinde vart sløyfa av Fylkesbaatane, men etter ein aksjon kom Slinde på rutekartet att.

Publisert 10.03.2003 15:36. Oppdatert 12.06.2003 21:09.
Ekspedisjonsbygget på Sogndal kai. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)

Sogndalsfjøra stoppestad

Sogndalsfjøra vart stoppestad for Fylkesbaatane frå ruteselskapet vart skipa i 1858. Sogndal vart endestoppestad for ekspressbåten Sogn-Bergen frå 1996.

Billett for å sjå på "dampen" i Sogndal

Dampskipsekspeditøren i Sogndal bygde ei låst grind i bakken som gjekk ned til kaia, og folk som ville sjå på "dampen" måtte løyse billett!

Kamp om rutene i Amlabukta

Amla fekk rutestopp av Fylkesbaatane i 1862. I 1897 søkte godseigar Knagenhjelm og andre oppsitjarar på vestsida av bukta om at rutestoppen vart flytta frå Amla og over til dei på vestsida. Men direksjonen i Fylkesbaatane avslo. Først i 1915 fekk Knagenhjelm oppfylt ynskjet om rutestopp.

Båtrutene i Fjærland

Fjærland fekk sporadiske anløp av Fylkesbaatane alt i 1861, men fast rutebåt ein gong i månaden frå 1862.

Fardal

fekk rutestopp av Fylkesbaatane i 1877. Frå 1924 til 1927 sløyfa Fylkesbaatane Fardal som stoppestad fordi dei fekk sterk konkurranse av private rutebåtar som trafikkerte bygda. Sjå meir om dette under Slinde kai: Lunden første stoppestad.

Jordal

på vestsida av Fjærlandsfjorden var i gamal tid eit senter for grendene langs fjorden, og fekk rutestopp av Fylkesbaatane frå 1884.

Kaupanger som viktig ferjestad

Kaupanger vart tidleg ein av dei viktigaste ferjestadane i Sogn og Fjordane.

Betre ferjesamband mot Lærdal og Gudvangen

I 1939 vart det sett opp ei ny ferje mellom Kaupanger og Lærdal, samstundes som det vart starta ferjerute Lærdal-Gudvangen. Etter at tunnelsystema opna, vert Kaupanger berre nytta som ferjeplass i sommarhalvåret, då Fylkesbaatane set opp ei turistrute Lærdal–Kaupanger–Gudvangen.

Ferjesamband mot Årdal

Mellom Kaupanger og Årdal vart det sett opp bilferje frå 1957.

Ekspressbåten på Sogn

starta rutene i 1971. Den hadde Årdalstangen som endestopp, og gjekk opp under Kaupanger fram til 1996. Då gjorde dei nye veg- og ferjesambanda over Manheller-Fodnes at Sogneruta vart avkorta, slik at Sogndal sidan har vore endestopp.

Ferjesamband frå Fjærland

Fjærland fekk ferjesamband med dåverande kommunesenter Balestrand i 1974. Etter hard kappestrid med dei som arbeidde for at tverrsambandet i Sogn og Fjordane skulle gå via Høyanger, vart Fjærlandstunnelen (6.397 meter) opna i 1994. Samstundes vart det starta riksvegferje mellom Mundal i Fjærland og Hella på austsida av munningen til Fjærlandsfjorden.

Loftenesferja

- sjå: Ferje og bru over Loftesnessundet.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no