SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Luster

I Gaupne sentrum ligg tenesteleverandørar, butikkar, rådhus, bank, energiverk, kjøpesenter m.m. (Foto: Arild Nybø © 2003)
I Gaupne sentrum ligg tenesteleverandørar, butikkar, rådhus, bank, energiverk, kjøpesenter m.m. (Foto: Arild Nybø © 2003)

Publisert 20.11.2002 10:55. Oppdatert 04.10.2006 10:28.

Bankar og trygdelag i Luster

Fabrikkar og verkstader i Luster

· Meieria i Luster

Handels- og gjestgjevarstader i Luster

· Landhandlar i Luster
· Reiselivsverksemder i Luster


ANDRE VERKSEMDER:


Fehandel og driftekarar

På 1700- og 1800-talet var det mange driftekarar i Jostedal, Luster og Hafslo som vart rike på fehandel til Austlandet. Les meir:
· Krøterdrifter over Jostedalsbreen og Sognefjellet
· Drapet på driftekar Erik Høyheim

A.G. Behaim Eftf.

fargeri og fargeproduksjon i Marifjøra vart starta av Andreas Beheim i 1872.

Th. Holene AS

Thoralf Holene starta som lastebilsjåfør heime i Valdres i 1936, og flytta verksemda til Hafslo i 1940.

Marheim & Raaum utstyrsforretning

vart starta i 1948 i Marifjøra av N. Marheim og S. Raaum. Dette var ei spesialforretning som selde elektriske artiklar, kjøkenutstyr, sportsartiklar og jernvarer.

Fuhr fargehandel

Nils Fuhr dreiv i ein kort periode på 1950-talet ein fargehandel i Luster. Butikken låg like ved Luster Mekaniske verksted.

Luster Frukt- og potetlager

Starta som ei dyrkareigd verksemd i 1958, og bygde eit anlegg på kring 1.000 kvadratmeter i Høyheimsvik.

Hillestad Traktorservice AS

på Galden i Hafslo vart starta i 1969 av Johannes Hillestad. Verksemda driv reparasjon og sal av landbruksmaskiner, og har i 2006 fem tilsette.

Pyramiden - første handelssenter i fylket

Det første handelssenteret i Sogn og Fjordane vart bygt i Gaupne i 1985. Forretningar og servicekontor ligg rundt eit overbygt torg som har ein spiss takkontruksjon i glas.

Luster Fjordhytter

- sjå Næss sine verksemder i Høyheimsvik.

Luster arbeids- og treningssenter

vart starta på Grandane i Gaupne i 1991. Her driv ein m.a. med vedproduksjon. Sidan 1992 har ein også drive og vaskeri og postrute m.a. til 20 statlege og kommunale etatar i Gaupne. Senteret har også ansvaret for drifta av kantina i rådhuset (2003).

Fjordstova i Skjolden. (Foto: Ottar Starheim, NRK)

Fjordstova AS

i Skjolden vart bygt i 1994. Den inneheld turistinformasjon, samfunnshusfunksjonar, badeland, klatrevegg, husflidutsal, biliotekfilial og kafé.

Fjordfilm

vart starta på Hafslo i 1996 av Johnny Flaten. Han driv film- og videoproduksjon m.a. for utanlandske reklameselskap.

Luster Arbeidssenter AS

i Gaupne vart starta i 1998 som eit prøveprosjekt for "Arbeid med bistand", støtta av Arbeidsdirektoratet. Ved senteret er det eit mål at yrkeshemma ved tilrettelegging av oppgåvene kan haldast aktive i arbeidslivet.

Luster Grønt AS

skipa 1998 – sjå Luster Frukt- og potetlager.

Sognefjord.net i Veitastrond. (Foto: Randi Indrebø, NRK)

Sognefjord.net

Reklamebyrå starta i 1999 i Veitastrond med Bjørn Skovly i spissen. Produserer reklamemateriell. Hadde fire medarbeidarar i 2003. Held til over Matkroken, nærbutikken på Veitastrond.

Lustrafjorden Kro AS

- sjå Næss sine verksemder i Høyheimsvik.

MNP - Multi Net Partner AS

- vart starta i 2001 i Gaupne. Ein av grunnleggjarane var Steinar Alvær. Verksemda er eit servicesenter som nyttar telefon og internett for kontakt mellom ulike produsentar av varer og tenester og aktuelle kundar for desse. Frå starten hadde verksemda 12 fast tilsette og fire på deltid. Verksemda har avdelingar også andre stader i Noreg.

Hjortefarm på Ornes

I 2004 starta Odd John Bugge og Svein R. Wergeland ein av dei første hjortefarmane i Sogn Fjordane på Ornes.

Næringstun i Kroken

I 2006 bygde Sørsida Eigedom AS eit lite industribygg i Kroken der småbedrifter på sørsida av Lustrafjorden kan leige lokale. Bygget husar m.a. små verksemder for vidareforedling av frukt, bær, kjøt og fisk, samt husflid. Varene vert selde gjennom eit felles salsapparat.

Lustramat BA

vart skipa i 2006 og er eit firma som organiserer omsetninga for produsentar av lokal mat og drikke. Produkta vert selde frå eigne hyller i daglegvarebutikkar kringom i kommunen.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no