SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Luster:

Reiselivsverksemder i Luster

Fasaden til Walaker hotell i Solvorn. Her har det vore gjestgjevarstad sidan 1600-talet. (Foto: NRK)
Fasaden til Walaker hotell i Solvorn. Her har det vore gjestgjevarstad sidan 1600-talet. (Foto: NRK)
Omtalane er ordna etter startår:

Publisert 11.07.2003 10:15. Oppdatert 10.04.2007 10:34.
På denne sida er det først og fremst overnattingsstader og kaféar som er omtala. For fleire reiselivsverksemder, sjå:

· Handels- og gjestgjevarstader i Luster
· Jostedalsbreen som turist- og klatremål
· Idrettsanlegga på Heggmyrane
· Industri og næring i Luster

Walaker Hotell

Walaker Hotell i Solvorn har røter tilbake til den gamle gjestgjevargarden og skysstasjonen frå 1600-talet.

Tørvis hotell

Tørvis Fjord Hotel i Marifjøra frå 1875 har opphavet sitt i det gamle gjestgiveriet frå 1600-talet.

Kroken Turiststasjon/Kronen Kvarter

Thøger Kronen bygde på 1880-talet Kronen Turiststasjon i Krundalen - ein bygning på to fulle etasjar. Det vart også kalla "Kronen Kvarter".

Christian Brunckost

frå Bergen starta midt på 1800-talet landhandel og gjestgiveri i Marifjøra. Han vart også den første postopnaren frå 1864 til 1871, då sonen Nils Torp tok over. Sjå elles: Handel og gjestgiveri i Marifjøra.

Forthun Turiststasjon

Forthun Turiststasjon vart bygt i 1882 av ekteparet Susanna og Ole Nilsson Øiene.

Nye Turtagrø hotell. (Foto: Arild Nybø © 2003)

Fjellklatrarhotella på Turtagrø

Heilt sidan Thomas Heftye sette seg i spissen og fekk skipa Den Norske Turistforening i 1868, har Turtagrø vore ein av dei viktigaste innfallportane til fjellvandring og tindesport i Jotunheimen. I 1888 vart det bygt to hotell på Turtagrø.

Turtagrø Hotell

frå 1888 - sjå: Fjellklatrarhotella på Turtagrø.

Luster Fjordhytter

- sjå: Næss sine verksemder i Høyheimsvik.

Eikum Hotell

på Ytre Hafslo vart starta i 1912 av Brita og Per Eikum.

Skjolden Hotell

vart opna i 1912 - sjå: Handel og gjestgiveri i Skjolden.

Jostedalsbredens hotell

Jostedalsbreens Turisthotell på Elvekrok i Jostedalen vart bygt i 1921.

Hillestad Hotell og landhandel

Starta i 1929 då Olav Ugulen tok over bygningane på den gamle skysstasjonen på Hillestad nordaust for Hafslovatnet.

Langahuset

Jens Johannesson Sviggum og ektemaken Berta kjøpte i 1929 ein eigedom i Marifjøra og starta noko seinare kaffistove og overnatting. Huset vart kalla "Langahuset", og hadde tidlegare høyrt til hotelleigedomen Tørvis. Ei tid var det også brødutsal i huset. Brita Sviggum dreiv "Langahuset" til 1955. Huset vart rive i 1978 då riksvegen vart utvida.

Fortuna Kafé og pensjonat. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Fortuna Kafé og pensjonat

i Fortun vart starta av Elen Mørkrid i 1947.

Solstad Kaffistova

Vart starta i Høyheimsvik kring 1938 av Edin H. Næss. I 1956 fekk den lokale kaféverten storfint besøk av dronning Juliana av Nederland og dronningmora Wilhelmina.

Solvang Kafé og Pensjonat

Starta på Gjerde i Jostedalen i 1951.
Pensjonatet har endra namn til Jostedalen Hotell, og driv også campingplass like ved.

Solstrand Pensjonat

Solstrand Pensjonat på Kjempeneset i Luster vart starta i 1951 av Marius Martinussen.

Jostedalen breførarlag

Starta i 1987. Laget har m.a. eige instruksjonslokale.

Fjordstova. (Foto: Ottar Starheim, NRK)

Fjordstova AS

i Skjolden vart bygt i 1994. Den inneheld turistinformasjon, samfunnshusfunksjonar, badeland, klatrevegg, husflidutsal, biliotekfilial og kafé.

Bestebakken

Gjestegard starta i Ytre Hafslo i 2001 av Lindis og Oddgeir Alme. Bestebakken satsar på servering av gourmetmat basert på lokale råvarer, har ulike opplevingstilbod, og overnattingskapasitet for 30 gjester.
Bestebakken på Hafslo. (Foto: Arne Eithun, NRK)


Lustrafjorden Kro

- sjå: Næss sine verksemder i Høyheimsvik.

Solvornbui AS

- daglegvarebutikk og kafé vart starta av bygdefolket i Solvorn i 2000. Men Solvornbui makta ikkje å drive lønsamt, og vart lagt ned i 2003.

Jostedalen Hotell

- sjå Solvang Kafé og Pensjonat.

Solstrand Fjordhytter AS

- sjå Solstrand Pensjonat.

Nes Gard

vart starta som overnattings- og serveringsstad etter at ekteparet Mari og Asbjørn Månum tok over garden i 2003. Dei har restaurert og tilbakeført interiøret til 1800-talsstil i det gamle hovudhuset på garden.

Skjolden Brygge

vart skipa i 2005, og er eit selskap som planlegg å byggje ut eit stort hytteanlegg på 50 einingar og 200 senger i Skjolden.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no