SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Luster:

Fabrikkar og verkstader i Luster

Sveisearbeid ved Jostedal Industrier. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)
Sveisearbeid ved Jostedal Industrier. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)
Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 11.07.2003 10:16. Oppdatert 12.04.2007 09:06.

· Meieria i Luster

- historia om meieria i kommunen.

Klebersteinsbrota ved Hafslo

Nordaust for stølen Dalen som høyrer til Indre Hafslo, ligg Kleberseggi. Her var det i eldgamle tider eit stort klebersteinsbrot - eit av dei få kjende i Sogn og Fjordane.

Hellebrotet i Dalsdalen

I Dalsdalen ovanfor Luster låg nokre av dei største hellebrota i Sogn.

Jernvinne på Åberge?

Ei kjelde frå 1810 hevdar at det i gamal tid skulle ha vore jernvinne på garden Åberge ved Gaupne. På vegen "Jargaldane" skal det då ha vorte frakta myrmalm frå stølane til Åberge og ned til smeltehytta som låg på "Belgen". Mellom husa på Belgen kunne ein tidlegare sjå spor etter slagg og jernsmelting, og også i nyare tid skal det har vorte funne spor etter slagghaugar.

Teglverk i Hafslo

Kring 1800 vart det starta eit lite teglverk i nokre leirførekomstar som ligg på Bjørkhaug nedanfor Furehaug.

Gamle sagbruk i Luster

Det første teiknet på sagbruksdrift i Luster finn ein i 1597. Men det var først frå midten av 1600-talet at produksjonen av skurlast skaut retteleg fart.

Bygdemøller i Luster

I Hafslo var det tre vassdrivne bygdemøller: Krabbemølla ved Modvagrovi, Veamølla med vatn frå Daleelvi, og mølla i Marifjøra som tok vatnet frå elva Mara.

Haugianarar dreiv stamper og fargeri

Både Hans Feigum og Peder Steen, som begge stod sentralt i haugianarflokken i Luster midt på 1800-talet, dreiv fargeri.

A. G. Behaim Eftf.

- fargeri og fargeproduksjon i Marifjøra - sjå: Haugianarar dreiv stamper og fargeri.

Isen vart saga frå vatna. (Foto: Magne Helge Sleire, NRK)

A/S Sogns Iscompagni

Før moderne fryseteknikkar kom i bruk, måtte matvarer kjølast med naturleg is. Der tilhøva låg til rette for det - med rikeleg is frå ferskvatn like ved fjorden - utvikla det seg særleg frå midten av 1800-talet og utover ein stor produksjon av is.

Bakeri i Solvorn

Sjur Olsen Thune starta bakeri i 1900 i Solvorn. Han dreiv til 1933, då sonen Sigurd Thune overtok, og seinare starta Sigurd også landhandel saman med ektemaken Kristina. Dei dreiv verksemda fram til 1967.

Hudkremproduksjon i Luster

Hovudingrediensane var harpiks og sprit, og produktet vart marknadsført under merket "Jotun hudsmurning".

Handel og gjestgiveri i Marifjøra

Jon Ness starta først med mølle og sagbruk i Marifjøra kring 1900. Ness bygde også eit lite kraftverk. Ness tok også over landhandelen etter onkelen.

Sigarfabrikk i Solvorn

i 1902 - sjå: Tobakksdyrkinga i Luster.

Næss sine verksemder i Høyheimsvik

Sakris O. Næss starta landhandel og bakeri i Høyheimsvik i 1905. Sakris dreiv også kaia og var poststyrar. Han dreiv også eit sagbruk.

Joranger sitt bakeri

Johannes Joranger starta bakeri i Marifjøra i 1915, og i 1918 landhandel. Sonen Per Joranger tok over som bakar då faren døydde i 1948, medan systera Anna Joranger heldt fram med landhandelen. Ho gifta seg i 1952 med Wilhelm Oma, og saman dreiv dei handelen til 1992. Per Joranger - "Bakar-Per" - dreiv bakeriet til 1981.

A/S Sperle sagbruk

Sagbruk i Jostedalen starta i 1919 av Jon Sperle og seinare overteke av sonen Bjarne Sperle. Sagbruket har vore det viktigaste for leigesaging for skogeigarane i Jostedalen. Elles i Jostedalen dreiv Sjur L. Bakken sagbruk ved Sagerøyelva, og Lars Gjerde driv også sag på Gjerde.

L/L Sogns Elektrostaalverk

vart bygt i Fortun i 1919. Sjå: Industridraumar i Fortun.

Bakeri og kaffistove i Marifjøra

Tora og Nils Øy starta kring 1924 bakeri i Marifjøra. I ein periode dreiv dei også ei kaffistove. Dei la ned verksemda i 1968.

Skreddar Karl Nes

Karl Nes starta i 1929 som skreddar på Hafslo, og hadde ei tid opptil fem personar i arbeid. Verksemda vart lagt ned i 1958.

Dalehaug Snikkarverkstad

Starta i 1929 av byggmeister Anders Dalehaug i det gamle meieriet på Døsen.

P. Thune A/S

- landhandel og bakeri i Ytre Hafslo vart starta av Per Thune i 1929. Han overtok då eit halvferdig hus på Skjervheim og bygde det om til butikk. Sonen Sverre Thune tok over i 1962 og dreiv fram til tredje generasjon ved Per Ove Thune tok over i 1982.

Landhandel og bakeri i Skjolden

Kristoffer Larsson Kristoffersen starta landhandel og bakeri i Skjolden i 1930. Sønene Alf og Leif Kristoffersen tok over butikk og bakeri i 1960 og dreiv til den vart avvikla i 1999.

Hafslo Trevarefabrikk

vart starta i 1930 av Klaus Alme. Han produserte dører, vindauge og andre innreiingsartiklar, og sysselsette fire personar. Han avvikla på 1960-talet og starta møbelbutikk i Sogndal.

Luster Mek. Verkstad

i Luster vart starta i 1934 av Olav Bondevik og Lars Aaberge.

Bakar Hagelund

Lars Hagelund starta som bakar i Marifjøra i 1935 og dreiv til kring 1945.

Snikkar Bolstad

Sigvald Bolstad starta i 1936 snikkarverkstad i Skjolden. Han hadde to-tre personar i arbeid, og dei produserte både innreiingsartiklar og møblar, dreiv hjulmakeri og produserte også litt souvenirar.

Brødrene Teigens Sagbruk & Kassefabrikk

på Alsmo vart starta i 1938 av brørne Nils og JohanTeigen. Dei produserte m.a. fruktkasser og ostekasser. Ostekassene var ein stor artikkel ikkje minst i Luster-bygdene, der det var dårleg med meieri, og osten måtte kokast og pakkast på gardane for vidaresal gjennom smørlag eller lokale kjøpmenn.

Snikkar Øygarden

Gunnar Øygarden frå Luster dreiv ein mindre snikkarverkstad frå 1940 til 1960, først i Dalsdalen, og frå 1950 på Kvåle. Verkstaden laga både møblar om bygningsartiklar.

Gruvedrifta i Kinsedal

– Sjå samleartikkel under Krigshistoria i Luster om Norsk Hydro sine kjøp av anortositt-felta i Kinsedal i 1918, og om tyskarane si store utbygging i Kinsedal under 2. verdskrig.

Skomakarar i Marifjøra

Brørne Magnus, Sverre og Trond Sønnesyn starta i 1942 skomakarverkstad i Marifjøra.
I tillegg til reparasjonsarbeid, laga dei også nye sko og hesteselar.

Sagbruk og kassefabrikk i Solvorn

Einar og Per Søhoel starta sagbruk og kassefabrikk i Solvorn i 1947. Per dreiv mest sagbruket og kasseproduksjonen - delvis med innleigd hjelp i sesongane. Han slutta med kasseproduksjonen på 1970-talet.

Bilverkstad på Kjos

Lars Øvrebø og Ludvig Hjelmhaug starta bilverkstad og smie på Kjos i Hafslo på slutten av 1940-talet. Hafslo Bilsenter AS tok over i 2000.

Synfiber A/S

Synfiber konfeksjonsfabrikk vart starta i Oslo i 1962 av lustringen Knut Grindheim.

Fortun bensinstasjon

vart starta av Nils Veka i 1967. Verksemda driv også reparasjonsverkstad og bergingsbil, og har også riksvegbrøytinga m.a. på Sognefjellet.

Ornes Båtbyggeri lagar m.a. vikingskip. (Foto: H.L. Bakke, NRK)

Ornes Båtbyggeri

I bygdene Ornes og Solvorn har det vore eit lite "senter" for båtbygging heilt sidan 1700-talet. I seinare tid har båtbyggjarfaget fått ein renessanse, ikkje minst takka vere Øyvind Hatlevoll.

LMI - Luster Mekaniske Industri

LMI - Luster Mekaniske Industri på Grandane i Gaupne vart starta i 1981 og produserer rør med ei spesiell coating (belegg) for oljeindustrien. Seinare kom Weest Industri Service AS i Florø og DSND Subsea AS i Grimstad inn som hovudeigarar.

Modum Pels AS

Verksemda starta som pelsberederi, men utvikla seinare produksjon av pelsklær og pelstøfler.

NTP Gandrudbakken AS

Starta i Gaupne i 1988 av Arle Gandrudbakken frå Bergen. Verksemda har spesialisert seg på trykking av merke på tekstilar og konfeksjon.

Luster Betong AS

i Gaupne vart skipa i 1988 av Kjell Petter Moen.

Sønnesyn Sag

i Marifjøra vart starta i 1989 av Per og Einar Sønnesyn. Spesialiteten er villmarkspanel og utemøblar i grovt tømmer.

PGP Premiehuset Sogn og Fjordane

vart skipa på Hafslo i 1990 av Astrid og Magnar Heggestad. Verksemda trykkjer m.a. stadionreklame, T-skjorter, banner og pins.

Hafslo Servicesenter

på Hesteneset vart starta i 1990 av sambuarpara Jon Terje Moen og Liv Margrethe Eikeberg, og Arne Moen og Hilde Eldegard. Verksemda omfattar daglegvarebutikk og bensin- og servicestasjon.

Josvanger Elektro AS

på Lambhaug vart starta i 1993 av Johannes Josvanger. Verksemda driv innstallasjonsarbeid over heile indre Sogn og har i 2003 15 tilsette og ei årsomsetning i 2002 på vel 9 millionar kroner.

Fjordglas AS

Vindaugefabrikk starta i Luster i 1994 av brørne Robert og Bernhard Veum.

Jostedal Industrier AS

Verksemda er den einaste norske produsenten av operasjonsbord.

Drevdal Bygg AS

Entreprenørforretning starta i Gaupne i 1998 av Sigurd Seilen, Per Alf Eikeset og Toralf Drevdal. Firmaet tok då over lokala til den tidlegare helikopterbasen som Mørefly hadde drive frå Grandane i Gaupne. I 2003 har verksemda 18 tilsette og ei omsetning på 25 millionar kroner.

Sognefjord Naturkjøken

vart starta i Solvorn i 1998 av Vidar Åsen frå Ålesund. Han var driftsleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF) sin akvastasjon på Skjer i Sogndal før han starta eiga verksemd, der m.a. fjordkreps og røykt ål, laks og aure er hovudprodukta.

Hafslo Bilsenter AS

- sjå: Bilverkstad på Kjos.

Bionordic

– sjå Jostedal Industrier AS.

Digital Etikett

vert starta i Gaupne i 2008 av Kjetil Hovland. Verksemda skal produsere etikettar til næringsmiddelindustrien, og målet er åtte-ti arbeidsplassar. Hovland hadde tidlegare arbeidd i NTP i Gaupne.


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no