SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Luster:

Krøterdrifter over Jostedalsbreen og Sognefjellet

Handelen med bufe og hestar frå Vestlandet mot Austlandet tok seg sterkt opp på 1700-talet. Den sterkaste tradisjonen for fehandel finn vi i Vik, Aurland og Flåm, Lærdal, Årdal, Luster, Jostedalen, Røneid og Hafslo.

Publisert 23.06.2003 14:43. Oppdatert 10.11.2003 13:45.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Driftekarar over Jostedalsbreen [WM]  Henrik Nitter Røneid og Sigurd Fjøsne fortel til Jakob Skarstein om krøterdriftene over Jostedalsbreen. Opptak frå 1958.
I Jostedalen ser det ut til at tradisjonen med driftehandel starta alt på 1600-talet. I året 1600 finn vi nemleg både Johannes, Oluf og Lasse på garden Haugen oppførte som "kremmarar". Mest truleg driv dei då med krøterhandel, for på den tida var dalen svært tynt folkesett, og gav neppe næringsveg for nokon lokal handelsmann med vanlege varer.

På 1700-talet er det kjent at menn som Per Nilsson Drevdal og Nils Larsson, begge frå Jostedalen, dreiv som driftekarar. Elles fortel Kristen Bremer i boka "Hafslo ikring 1860" at både Jakob Tørvi frå Hafslo, Jon Næs frå Luster og Jakob Molland frå Røneid "vart så rike på driftehandel at det spurdest".

I 1891 vart det registrert åtte driftekarar i Jostedal og fem i Hafslo kommune. Særleg var folk frå garden Røneid i Gaupne og frå gardane på Ytri i Jostedalen kjende som driftekarar. Også Kristian Heltne og Paal Helgesen Flikki i Luster var velkjende driftekarar. Flikki skulle vere mannen som selde merra som vart kjend frå segna om
"Lenda frå Land".

Driftevegane vestfrå

Krøterdriftene vestfrå kom som oftast over Jostedalsbreen frå Erdal i Oppstryn til Fåbergstølen i Jostedalen. Derfrå vart dyra drivne ned dalen til Gaupne for båttransport til Lærdal eller Flåm. Ei anna rute gjekk frå Vigdal over mot Lustrafjorden, der dyra vart frakta over og drivne opp Krokadalen og over til Farnes i Øvre Årdal. Herfrå gjekk drifteruta via den store krøterhamnen på Breikvam mot Tyin og Valdres - sjå: Driftevegar og saltvegar.

Drapet på driftekar Erik Høyheim

Driftekarane var kjende for å vere stinne av pengar når dei vende heim etter å ha fått oppgjer på Austlandet. I 1817 var driftekaren Erik Høyheim frå Luster på veg heim att med ein velfødd lommebok, men han kom ikkje langt...

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no