SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Luster:

Bankar og trygdelag i Luster

Omtalane er ordna etter oppstartsår.

Publisert 11.07.2003 10:14. Oppdatert 18.01.2007 12:01.

Hafslo Sparebank

Ved hundreårsskiftet var Hafslo Sparebank den sjette største sparebanken i fylket, og med den klårt største formuen.

Luster Sparebank

Luster Sparebank vart slegen saman med sparebankane i Jostedalen og Hafslo til Luster Sparebank i 1975.

Hafslo tidleg ute med branntrygdelag

Hafslo vart etter Aurland kommune den andre kommunen i Sogn og Fjordane som prøvde seg på skiping av eit lokal branntrygdelag. Det skjedde i 1865. Dette året fekk eit lag i Hafslo løyve frå departementet, men det er uklårt kor stor aktivitet laget hadde. Først i 1904 fekk Hafslo eit branntrygdelag som varde - då "Hafslo prestegjælds gjensidige brandforsikringsforening" vart skipa (sjå nedst på sida).

Jostedals Sparebank

vart skipa i 1895. På same vis som i Lærdal og Eid, var grunnfondet for banken skipa av midlar som var att etter eit statleg kornmagasin i dalen.

Luster Branntrygdelag

- "Lyster Herreds Brandforsikringsselskab" - vart skipa i 1897, med kommunestyret som konstituerande generalforsamling, og med Melkior M. Røneid som første styreleiar.
Luster Branntrygdelag kjøpte i 1938 seks slike sinkbytter til brannsløkking. Mannen på biletet er Hans Døsen. Foto: Hermund Kleppa

Hafslo prestegjæld gjensidige brandforsikringsforening

- seinare Hafslo Branntrygdelag - vart skipa i 1904 etter opptak frå kommunen. Branntrygdelaget dreiv i nær kontakt med den svært solide Hafslo Sparebank - Jostedal kommune vart utan eige branntrygdelag, og mange i dalen vart difor kundar i branntrygdelaget i Hafslo. Det første forsøket på i skipe ei lokal brannforsikringsordning vart gjort så tidleg som i 1865. Dette laget vart godkjent av departementet, men kom truleg ikkje i drift.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no