SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Gulen


Publisert 15.10.2002 12:12. Oppdatert 14.11.2002 21:47.

SAMLESIDER:
· Bankar og trygdelag i Gulen
· Fiskeri og oppdrett i Gulen
· Handels- og gjestgjevarstader i Gulen

· Landhandlar i Gulen
· Nyare gjestgjevarstader i Gulen

· Fabrikkar og verkstader i Gulen

· Meieria i Gulen

ENKELTOMTALER:

Kopargruver ved Eivindvik?

På nord-austsida av Fonnøya ved Eivindvik kan det ha vore gjort forsøk på kopardrift.

Kvern og kraft på Kløvtveit

På garden Kløvtveit har det frå eldgamle tider vore kvern.

Peder R. Sandal

- starta fargeri i Fonnevika, fargefabrikk, landhandel, ekspeditør for Fylkesbaatane og bygde kai. Etterkomarar bygde nytt, stort forretningsbygg og marina for småbåtar like ved butikken. Eigedomane er overtekne av Eivindvik Handelshus AS.

Skreppekarar i Gulen

- omreisande skreppekarar på slutten av 1800-talet.

Takle Planteskule

vart starta i 1907.

Målarmeister Korsvold. (©Fylkesarkivet)

O. A. Korsvold målarfirma

i Eivindvik vart starta i 1908 av målarmeister Ole Andreas Korsvold som budde ved Fonnevika. Han var son til den kjende kyrkje- og hotellbyggjaren Anders Korsvold. Firmaet hadde på 1950-talet store oppdrag med måling av offentlege bygningar over heile Vestlandet. M.a. måla dei Førde kyrkje då den vart restaurert i 1950.

Rekefiskarane på Furenes

starta kring 1910.

Bærdyrking i havkanten

På 1920-talet vart det skipa bærlag, og frå 2. verdskrig og utover 1950-talet var det mange bønder som satsa på frukt- og bærdyrking.

Reveavl i Gulen

Mellom dei som satsa på reveavl på 1920-talet, var også gardbrukarar i Neverdal.

Skjerjehamn Notbarkeri

i 1922 - sjå Skjerjehamn.

Tynning Planteskule

i Brekke vart starta i 1927 av Isak Tynning. Sonen Tormod Tynning tok over i 1939, og seinare overtok svigersonen Einar Nystrand. Planteskulen har sysselsett 5-6 personar i sesongen og omset både frukt, skogsplantar, bærbuskar og prydvekstar.

L/L Brekke Kraftlag
L/L Gulen Kraftlag

begge skipa 1939 - sjå: Kraftforsyninga i Gulen.

Rutebilane i Brekke

vart skipa i 1947 av Henrik O. Ynnesdal.

Jon Hellesund

slo seg til i Eivindvik i 1950. Han hadde skyssbåt, og dreiv også kafé og pensjonat fram til 1967.

Lovisendal Kafé

i Brekke vart starta i 1967 av Harald Ellingsen. Den starta først i forretningsbygget til Brødrene Ellingsen ved kaia, men vart i 1981 flytta til den freda hovudbygningen på Lovisendal.

G-foto

vart starta Eivindvik i 1979 av Grete og Kjell Solheim. Etter nokre år selde dei til Hans Petter Martinussen frå Byrknesnøy som dreiv det nokre år under namnet Gulen Fotosenter.

Gulen Fotosenter

- sjå G-foto ovanfor.

Johny Birkeland Transport AS

vart starta i 1982 av Johny Birkeland. Firmaet har spesialisert seg på slamtøming. Det opererer både i Sogn og Fjordane og Hordaland og har fleire spesialbilar og anna spesialutstyr for m.a. inspeksjon av røyr. På industriområdet i Sløvåg har firmaet bygt servicebygg.

Eivindvik Husflid

vart starta i 1996 av Borgny Solbakk og Oddny Sognefest. Seinare trekte Oddny Sognefest seg ut, og Borgny Solbakk dreiv butikken vidare åleine. Butikken sel husflidvarer og souveninar.

Byrknes Auto

- trailertransport, vart starta i 2000 av Stein Inge Larsen. I 2002 har han 4 vogntog og leiger dessutan inn mellom tre og seks vogntog. Starta også Steins Mat og Overnatting (sjå: Nyare gjestgjevarstader i Gulen).

Fensfjordprosjektet og hamna i Sløvåg

- m.a. stor bunkringshamn og industriområde i Sløvåg lengst sør i Gulen.
· Fensfjord Marine AS
· Hasan Tank AS
· Statoil
· Baker Oil Tools
· Wergeland-gruppa
· Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap

MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no