SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kommunehistoria i Gulen

Kommunehuset i Gulen. (Foto: NRK)
Kommunehuset i Gulen. (Foto: NRK)
I dag fylgjer grensa til Gulen kommune i Sognefjorden mot Solund, Hyllestad og Høyanger i nord, sør for Sognefjorden mot Høyanger kommune like aust for Indre Oppedal, og mot Masfjorden kommune i Hordaland langs fylkesgrensa frå Kringla (ved E 39) og vestover til Sløvåg-området.

Publisert 15.10.2002 13:11. Oppdatert 27.10.2006 13:51.

Den gamle fylkesgrensa ved Dingeneset

Den delen av noverande Gulen kommune som låg sør for Dingeneset, høyrde i dansketida under futen i Nordhordland.

Gulen og Solund saman

Ved innføring av formannskapslovene i 1837 vart kommunegrensene lagde etter grensene for prestegjelda. Såleis omfatta Gulen kommune dei første åra både Evenvig (Eivindvik) sokn.

Brekke frå og til

Mest omskifte som kommuneeining har Brekke kommune hatt fram gjenom tida: Den høyrde først til "storkommunen" Evenvig/ prestegjeld frå 1837 til 1850. Så vart Brekke sjølvstendig kommune i 1850, etter at folk i Brekke gjorde krav på eigen kommune.

Kommunen blir Gulen

Kommunen blir kalla Gulen, og det blir indre strid.

Brekke eigen kommune att i 1904

I 1888 vedtok kommunestyret med 18 mot 5 røyster å dele kommunen i to etter fjorden. Fylkestinget avslo søknaden. Men spørsmålet om deling kom opp på ny.

Medlem i regionråd og HAFS

Gulen kommune samarbeider med kommunane i Nordhordland i Regionrådet for Nordhordland og Gulen, og i Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap kring utvikling av Fensfjordprosjektet og hamna i Sløvåg i tilknyting til Statoil Mogstad. Gulen er også med i det interkommunale plan- og utviklingssamarbeidet HAFS, skipa 1992, saman med grannekommunane Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll.

Politisk leiing:
· Ordførarar i Gulen kommuneAndre historier:
Synsk kvinne i kommunalt oppdrag

Eit av dei mest kuriøse kommunale vedtak i Sogn og Fjordane må vere då formannskapet i Gulen i 1983 inviterte den såkalla synske kvinna Anna Elisabeth Westerlund til Gulen for å peike ut den gamle Gulating-staden.

Herresalen var kommunehus

Prost Niels Griis Alstrup Dahl bygde ein staseleg prestebustad like ved kyrkja i Eivindvik. Huset vart kalla "Herresalen".


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no