SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Krigshistoria i Gulen

Hjørleiv O. Midttun ved radioapparatet på
Hjørleiv O. Midttun ved radioapparatet på "Kosmos II" som vart torpedert av tyskarane i 1942. Midttun var mellom dei omkomne. (Foto © Fylkesarkivet)

Eksersisplass i Brekke

Frå den norske hæren vart skipa i 1628, var det eksersisplass i Brekke.

Publisert 15.10.2002 13:12. Oppdatert 10.03.2006 14:36.

1. verdskrig i Gulen

Marinekommando Vestlandet bygde under 1. verdskrig ein signalstasjon ved Eivindvik. Under 1. verdskrig fann ein lika av 16 engelske soldatar drivande i ein livbåt.

2. VERDSKRIG:
Norske bombefly over Gulen

Under krigsutbrotet 9. april 1940 vart den norske marinen sine sjøfly ved stasjonen på Flatøy ved Bergen evakuerte i to grupper. Den eine vart stasjonert i Hardanger, og den andre i Sogn

Englandsfarten

- om farten til Shetland og skyssing av motstandsfolk i dei norske fjordane.

Torpedobatteriet i Rutledal

Det første store forsvarsanlegget som tyskarane bygde i Sogn og Fjordane, var torpedobatteriet ved Rutledal. Dette var på plass alt i mai 1940.

Fortet i Rutledal

Vestanfor torpedobatteriet i Rutledal stod eit sterkt kystfort stridsklart i mai 1941.

Fortet på Risenes

Ei mil vestanfor torpedoanlegget og festninga i Rutledal vart fortet på Risenes bygt i 1942. Dei som budde der vart tvangsflytta.

Fylkesbaaten "Gula" vart bomba

Den 14. november 1944 vart Fylkesbaatane sitt skip d/s "Gula" bomba av 20 allierte fly ved Dingja. Ombord var 30 passasjerar.

Minebelte

Fleire stader i Gulen vart det lagt ut minebelte under 2. verdskrig. Eit av sunda som vart sperra, var Grimesundet mellom Klokksøy og øya Grima. Dette gjorde at fiskarar frå Mjømna måtte gå ein lang omveg på ein time ekstra når dei skulle til og frå fiskefelta vest for Byrknes.

Adolf Hitler vitja Sogn

Adolf Hitler (1889-1945) vitja aldri Noreg offisielt, men den 12. april 1934 vitja han Sogn ombord i det tyske krigsskipet "Deutschland".

Krigsfly styrta i Masfjorden

I november 1942 styrta eit tysk Junker 52 transportfly i tett skodde i Tangedalskaret i Masfjorden.

'Solbris'-flyktning budde i Gulen

Under 2. verdskrig budde bergensaren Sofus Kahrs i ei hytte på Timbreøya, som han eigde ved Eivindvik. Han var nazist, og greidde etter krigen å flykte til Argentina i lystbåten "Solbris".

Falne og omkomne frå GulenFolk frå Gulen i tysk fangenskap


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no