SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Gulen:

Skjerjehamn

Skjerjehamn i 1930. (Foto © Fylkesarkivet)
Skjerjehamn i 1930. (Foto © Fylkesarkivet)
Ved skipsleia sørvest for kommunesenteret Eivindvik ligg Skjerjehamn. Den lune vågen er dominert av eit vakkert, treetasjes hus i sveitsarstil som ein gong var hotell.

Publisert 21.10.2002 11:04. Oppdatert 18.02.2008 08:14.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Skjerjehamn [WM]  - Hildegard Gundersen fortel til Ottar Starheim om barndomstida som kjøpmannsdotter på den gamle handelsstaden.

Handelsstad og knutepunkt

Få stader i Sogn og Fjordane har vore så sterkt prega av endringar i kommunikasjons-mønsteret som Skjerjehamn: I dag ligg staden einbølt til, utan faste rutesamband. Men heilt fram til 1950-talet var Skjerjehamn eit av dei viktigaste knutepunkta i samferdsla i Sogn og Fjordane. Her var det at Fylkesbaatane sine ruter mellom Sogn og Nordfjord korresponderte, og den lune hamna like sør for Sognesjøen var ei av dei viktigaste jektehamnene på Vestlands-kysten.

Skjerjehamn i 2007. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.


Skysskifte og gjestgjevarstad i Skjerjehamn

Den sentrale plasseringa ved seglingsleia gjorde at Skjerjehamn vart ein naturleg stad å starte med handel, kro og overnatting. Her var det også skysskifte.

I dette staselege huset i Skjerjehamn var det hotelldrift. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.


Konkursar og brennevin på gauk

Ingeborg Møhlen måtte låne dugeleg mykje pengar. For å dekkje renter og avdrag, sende ho to karar ein sundag til Eivindvik for å selje brennevin på gauk når folk kom ut ifrå preika.

Eivindvik-prosten kjøper skjenkestaden

For å få slutt på både gaukehandelen kring kyrkja i Eivindvik og alt som fylgde med brennevinsbula i Skjerjehamn, kjøpte sokneprest Niels Griis Alstrup Dahl like godt heile staden i 1840.

Skjerjehamn - knutepunkt for dampskipa

Skjerjehamn i 1899. (©Fylkesarkivet)
Sjølv om Skjerjehamn hadde vore fast hamn for jekter og andre skip som sigla langs kysten, så var det rutebåtane som kom til å setje Skjerjehamn på kommunikasjonskartet frå kring 1850 og dei komande 100 åra, då dampbåtrutene dominerte ruteferdsla på Vestlandet.

Herskapshus og hotell i Skjerjehamn

Otto overlevde ei ulukke der han mista m.a. faren, og blei ein stor handelsmann i Skjerjehamn då han tok over eigedomen etter mora Sara i 1880.

Schreuder med motorbåt og skaldyr

Otto Schreuder bygde trelastlager, og staden fekk både postopneri, telegraf og seinare rikstelefon. Schreuder dreiv også ein meteorologisk stasjon, skaffa seg motorbåt, og dreiv rekefiske og eksport av hummar.

Slutt på Skjerjehamn-epoken

Den økonomiske krisa på 1930-talet råka også Skjerjehamn, og ut over 1930-talet tapte Skjerjehamn si betydning som trafikknutepunkt.

Ola Braanaas (t.h.) har kjøpt Skjerjehamn og fått sett opp ein statue av Kong Olav der. Til v. kunstnaren Knut Steen. Foto: Torbjørn Fardal, NRK.

Ny og kongeleg tid for Skjerjehamn

I 2005 kjøpte fiskeoppdrettar Ola Braanaas Skjerjehamn, og han byggjer staden om for kring 20 millionar kroner til reiselivsverksemd for båtturisme, overnatting og kursstad. Han har kjøpt ein stor statue av Kong Olav som Oslo ikkje ville ha og fått sett den opp i skjerjehamn med kunstnaren Knut Steen si velsigning.
Statuen av Kong Olav skulle ha stått i Oslo, men hovudstaden ville ikkje ha den. No står den i Skjerjehamn. Foto: Torbjørn Fardal, NRK


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no