SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Gulen:

Rekefiskarane på Furenes

Reketrålarar på Furenes. (Foto: NRK)
Reketrålarar på Furenes. (Foto: NRK)
Ved Brandangersundet ligg grenda Furenes. Sidan 1910 har Furenes vore eit senter for rekefisket på denne delen av kysten. Bygda har hatt opptil åtte båtar som har drive rekefiske samstundes.

Publisert 21.10.2002 13:12. Oppdatert 15.11.2002 13:19.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Rekefangst. (Foto: Magne Helge Sleire, NRK)
Dei første som tråla reker i Sogn og Fjordane, var to haugesundarar som kom til Gulen i 1907. Vi kjenner berre stilling og etternamn: Styrmann Lindtner og maskinist Børresen. Dei eigde ein liten dampbåt, og var stasjonerte hos Otto Schreuder i Skjerjehamn.

Laga reketrålar

Mellom dei som studerte haugesundarane nøye når dei fiska og lærte metoden, var brørne Ludvik Furnes og Truls Furnes. Særleg Ludvik vart ein føregangsmann, og fekk tilnamnet "Rekekongen". Han sette inn motor i ein gamal storebåt og starta rekefiske med trål i 1909. Dei to brørne fekk først låne ei not hos "Selskabet for De norske fiskeriers fremme" i Bergen. Første halet var vellukka, og Furnes-karane skjøna at dette var noko å satse på. Men dei fekk avslag då dei ville kjøpe reketrålen frå Bergen. Då tok dei like godt ei finmaska not i naustet til faren, skar den opp og rigga den om for rekefiske.

Fiska til russargrensa

I 1912 var Ludvik Furnes den første som drog nord om Stad på rekefiske, og vart pionéren på dette fisket heilt til russargrensa. Fleire på Furenes tok etter Ludvik og skaffa seg reketrålar sjølve, og ei tid var det ein heil flåte som dreiv rekefiske med Furenes som base. Den vesle grenda vart eit senter for rekefiske på Vestlandet.

Rekefabrikk

Nykokte reker. (Foto: M.H. Sleire, NRK)
På Bessaker i Trøndelag vart Ludvik Furnes medeigar i ein rekefabrikk, og då han gav seg som fiskar, rigga han seg til med eit renseri og pakkeri for reker i ei av dei store buene som han hadde bygt heime på Furenes. Dette gav kjærkomne arbeidsplassar for kvinnene i bygda. Rekene gjekk til Kavli-fabrikkane i Bergen og til Sverige.

Hovudside:
· Fiskeri og oppdrett i Gulen


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no