SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Landbrukshistoria i Vik


Publisert 31.07.2002 14:50.

Vik - pionérbygda for frukt i Sogn

Heilt tilbake til 1201 har ein sikre spor etter fruktdyrking i Vik.

Viig Præstegjelds Landboeselskab

vart skipa i 1858 av Christen Christensen, som seinare også var formann i Sogn og Fjordane Landbruksselskap.

Vik Sokneselskap

var skipa 1891, og endra seinare namn til Vik Jordbrukslag. Laget arbeidde m.a. med å odle fram gode avlsdyr, og Vik vart på dette feltet ei føregangsbygd.

Meierihistoria i Vik

I 1905 var Vik Meieri det tredje største i fylket. I 2002 er Vik Meieri det einaste meieriet i landet som produserer gamalost.

Hestehistoria i Vik

- sjå "Skipa hesteavlslag og skapte dalasauen" - og "Historia om hesteavlen i Sogn og Fjordane".

Sauehandel med England

Seint på 1800-talet var det stor interesse for eksport av sau som slaktedyr til England.

Husdyr-eksport til USA

Ein eksentrisk skipsreiar ba om seks kyr (med horn med knappar på!), ein okse og to unghestar av fjordhestrase.

Tamreindrift på Vikafjellet

Ein av dei stader der det vart satsa på tamreindrift kring 1840, var på Vikafjellet. Sjå også jakt i eldre tider: .

Høgdegarden Grønsberg

På garden Grønsberg, 450 meter over havet i Vik,vart det drive jordbruk på gamlemåten heilt fram på 1990-talet.

Høgdegardane Lee i Arnafjorden

Dei fire gardsbruka på Lee ligg 300 m.o.h. på austsida av Arnafjorden. Heilt til slutten av 1900-talet vart gamle driftsformer som lauving nytta i gardsdrifta, og kulturlandskapet på Lee, med gamle stuvingstre og mykje natureng, har vekt nasjonal interesse. I 1987 vart prosessane med styving og lauvberging på Lee filma og dokumentert. (Sjå elles om Lee under: Ulukker i Vik).

Vik Bondevensforening

vart skipa i 1870.

Fresvik Arbeidar- og Småbrukarlag

vart skipa i 1931. Erling Breilid var medskipar og leia laget i mange år. Laget stilte fleire gonger eiga liste ved kommunevala i Leikanger kommune.

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no