SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Vik:

Ivar Aasen om klesdrakta i Vik

Ivar Aasen var innom Vik i 1843 på ei av sine reiser i Sogn.

Publisert 31.07.2002 10:40. Oppdatert 22.04.2003 13:27.
FAKTA: Ivar Aasen i Sogn
 • Språkgranskaren Ivar Aasen frå Ørsta vitja Sogn fleire gonger medan han samla dialekt-materiale til det nynorske skriftspråket.
 • Første gong var i 1842, då han budde på Lærdalsøyri i 10 dagar i marknadstida.
 • Han fortel då at "Indbyggernes Klededragt er meget gammeldags og tildels stadselig. Mænderne gaae med Sidtrøier og tildels runde Huer med høy Top. Kvindfolkenes Helligdagsdragt er meget glimrende; deres Livstykker eller Snørliv ere besatte med store Spænder, de bære dessuden etslags Brystduge, udssyede med Sølvstads, samt er Bælte med Led eller Støler og med et overordentlig stort Spænde".

  I "Normannsdalen" ved Fredensborg slott i Danmark står ei stor samling statuar av nordmenn i folkedrakter frå 1770. To av dei skildrar mann og kone frå Vik i folkedrakter.

  Også Hans Nielsen Hauge var innom Vik på ei reise i 1802.

  Sjå elles: Ivar Aasen i Lærdal og Sogn.

  MEIR OM VIK 
  Vik kommune

   
  Aviser og media i Vik
  Historia i Vik
  Hotell og gjestgjevarar i Vik
  Industri og næring i Vik
  Kjende personar i Vik
  Kommunehistoria i Vik
  Krigshistoria i Vik
  Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
  Kyrkjer i Vik
  Landhandlar i Vik
  Meierihistoria i Vik
  Samferdsle i Vik
  Skular i Vik
  Verd å sjå i Vik

   
  Lyd frå Vik
  Video frå Vik
  SE OGSÅ

  Finn fram i Fylkesleksikonet!
  Vel ein kommune:
  Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  SØK I LEKSIKONET
  Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
  ABCDEFGHIJKLMNO
  PQRSTUVWXYZÆØÅ
  Informasjon
   
  SØK I FYLKESLEKSIKONET
  Informasjon
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

  Harald Hårfagre var sogning

  Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

  Slaget i Sildagapet i 1810

  Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

  Då fiskedampskipa stakk til havs

  Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

  Nydyrkingskommunen Jølster

  Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

  Ei mellomalderkyrkje langt til havs

  I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

  Sjalu tenestejente drap gardkona

  Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

  Få nazistar i Sogn og Fjordane

  Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

  Den heimekjære amtmannen

  I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
  Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no