SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kyrkjer i Hyllestad

Hyllestad kyrkje med kommunehuset til venstre og Lihesten i bakgrunnen. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Hyllestad kyrkje med kommunehuset til venstre og Lihesten i bakgrunnen. (Foto: Randi Indrebø, NRK)

Publisert 14.02.2002 14:38. Oppdatert 19.03.2002 14:30.

Hyllestad kyrkje

Døypefonten er i stein.
bygd 1880. Arkitekt H. Nissen, byggmeister John Alvær. Altertavle av Maren Sverdrup frå 1902. Altarlysestakar frå mellomalderen, døypefont frå 1200-talet i kleberstein. Dåpsfat frå før 1700. Katekismetavle (med bibeltekstar) frå 1600-talet. Anna inventar frå byggjeåret eller seinare.

Altartavla i Hyllestad kyrkje.
Den første kyrkja i Hyllestad låg truleg i utmarka på Breibøen, og er nemnd i 1322. Tufta til ei seinare kyrkje frå 1600-talet til 1880 kan ein framleis sjå omlag ein kilometer frå noverande kyrkje. På kyrkjegarden der finn ein fire steinkrossar frå tidleg mellomalder.

Øn kyrkje

bygd 1958. Arkitekt Ole Halvorsen, byggmeister Ivar Fleten. Altarkrusifiks og anna inventar frå byggeåret eller seinare.

I 1940 brann ei kyrkje frå 1870 ned til grunnen etter lynnedslag. Kyrkjesølv og anna utstyr frå ei kyrkje frå 1600-talet strauk med. Eit altarskåp frå ca. 1515 er teke vare på i Bergen Museum.

Den eldste kyrkja på Øn er nemnd i 1327.

Bø kyrkje

bygd 1868. Arkitekt J.W. Nordan, byggmeister John Alver. Altartavle av pastor Joh. Christensen (kopi av Tidemands "Kristi opstandelse"). To tre-arma altarlysestakar og ein stor lysestake i bronse, alle frå ca. 1600. Gamal kyrkjedør frå 1594 og gamal kyrkjeklokke er teken vare på. Relikviekors frå kring 1500 og gamalt dåpsfat frå tidlegare kyrkjer er teke vare på i Bergen Museum.

Bø har hatt kyrkje frå tidleg mellomalder, nemnd i 1340.


MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no