SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Landbrukshistoria i Sogn og Fjordane:

Innkjøpssamyrket for jordbruket

Nest etter meierisamyrke, som var første ute av ”bondesamyrka”, vart "Felleskjøpet" det neste, store samyrkesteget i landsdelen:

Publisert 20.01.2006 10:29. Oppdatert 13.03.2006 12:57.


Den Vestlandske Felleskjøpsforening vart skipa i 1901. Det markerte ein milepæl i moderniseringa av jordbruket på Vestlandet. No kunne bøndene for alvor leggje om til
maskinell drift utan på verte flådde økonomisk.
Felleskjøpet gjorde det nemleg mogeleg for bøndene å oppnå gode rabattar på landbruksmaskiner, gjødsel og andre driftsmidlar gjennom eiga forening. Tidlegare måtte dei stå med lua i handa og betale det Bergens-kjøpmennene fann det for godt i forlange.
Ei av dei store forretningane innan landbruksmaskiner i Bergen på 1800-talet var Knut Skurtveit - eit firma som har eksistert fram til i dag, og som også har hatt avdelingar i Sogn og Fjordane.
Ein av dei fremste landbrukspolitikarane tidleg på 1900-talet, Anfin Anfinson Øen, fødd i Hyllestad og lensmann i Vik, var ein av skiparane og styreformann i felleskjøpet dei 11 første åra.

"Felleskjøpet"

Samyrkeorganisasjonen endra seinare namn til "Vestlandske Kjøpelag", og seinare igjen til "Felleskjøpet Vestlandet".
I siste halvdel av 1900-talet bygde Kjøpelaget/Felleskjøpet ut store lager og forretningsavdelingar i Sogn og Fjordane:
I 1949 etablerte laget avdeling i Florø, og bygde mjølblanderi og kraftforlager der i 1954. Frå 1967 bygde laget fleire kornsiloar på 50 meters høgde i kystbyen.
Skei i Jølster fekk Felleskjøp-avdeling i 1969. Denne avdelinga sel landbruksmaskiner, og vart sterkt utvida med nybygg i 1999. Sogndal fekk Felleskjøp-avdeling i 1986, og FK-butikk vart opna på Øyrane i Førde i 1998. I Førde bygde laget ny, stor butikk i 2003.
I 1999 slo Felleskjøpet Vestlandet seg saman med tilsvarande organisasjon på Austlandet til Felleskjøpet Øst Vest.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no