SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Hyllestad

Havyard Leirvik er hjørnesteinsverksemda i Hyllestad. (Foto: S. Lote, NRK)
Havyard Leirvik er hjørnesteinsverksemda i Hyllestad. (Foto: S. Lote, NRK)

Publisert 27.02.2002 11:10. Oppdatert 12.04.2007 08:01.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

· Landhandlar i Hyllestad
· Hjørnesteinsverksemda Løland Verft
· Oppdrett og fiskeri i Hyllestad


Om skogsdrift og sager i Sagosen, Storaker og Porten - sjå A & G. Storaker.

Om saltebuder, laksemottak m.m. - sjå "Fiskeri i Hyllestad".

ENKELTOMTALER:

Klebersteinsbrot

I Kleberskaret ved gardane Sandnes og Sellevoll i Skifjorden vart det i gamal tid eit lite klebersteinbrot.

Tøystampe ved Trausdalsvatnet

Ved Trausdalsvatnet aust for Skifjorden var det på 1800-talet bygd sagbruk og tøystampe. Vassføringa var sikra med ei demning i elva. Folk kom langveges frå for å få farga tøyet i denne stampa, som vart nedlagt i 1907. Sagbruket var i drift til 1950-talet.

Smilden Kalkbrænderi

på Smilla ved Åfjorden framstilte både støypekalk og gjødselkalk.

Jon Hansson Gaugstad (1839-1920)

frå Os ved Bergen. Busett på Laberget frå 1890. Der bygde han i 1892 stor sjøbu for handel og sildesalting. Anlegget hadde 30 meter kai.

Bakeri i Skifjorden

Jens Karlson starta på 1890-talet bakeri i Skifjorden. Då han flytta til Holmedal i 1905 tok han verksemda med seg.

Hyllestad Branntrygdelag

vart skipa i 1898.

Ludvig Eikås

(1845 -1923) frå Jølster dreiv smed- og reparasjonsverkstad i Sørbøvåg frå 1902. Han hadde fleire i arbeid og produserte m.a. stolkjerrer. Eikås flytta til Sørbøvåg etter å ha arbeidd i mange år som korpssmed på eksersisplassen i Vik.

Hyllestad Privatbank

vart starta i 1907 i Hyllestad.

Johannes Eide

bygde i byrjinga på 1900-talet sagbruk og ein liten kassefabrikk på Eide. Sønene Magnus og Petter bygde robåtar og dreiv P. & M. Eide Kloggefabrikk (treskofabrikk) nokre år. Eide bygde kai i 1939 der Fylkesbaatane hadde rutestopp. Verksemda vart lagt ned i 1969.
Kloggefabrikken og kvernhuset på Eide i 1942. (Foto © Fylkesarkivet)


Bakeri i Sørbøvåg

Johannes Nordbø starta i 1911 bakeri i Sørbøvåg.

Industrigründeren Andreas Gjertsen på Salbu

Andreas Gjertsen er ein av dei mest allsidige industribyggjarane i heile Sogn og Fjordane.

Skifjord Trevarefabrikk A/S

Kristian og Aksel Myklebust starta kassefabrikk på garden Myklebust ved Skifjorden på 1920-talet.

Båtbyggeri på Nes

Lasse Akse og sonen Lars dreiv båtbyggeri på Nes i Hyllestad i mellomkrigstida. I 1936 bygde dei gavlbåt til eige garnbruk, og hadde i tillegg ein annan båt på 38 fot.

J. Meyer Jacobsen

starta i mellomkrigstida bakeri og konditori på Salbu. Han dreiv til etter krigen, men bakeriet vart drive av andre eigarar fram til kring 1970. Verksemda heldt til i Aslaug Gjertsens hus på Salbu.

Leirvik Mølle

vart starta i 1934 av Georg Aas og vart driva til nokre år etter andre verdskrig. Mølla hadde også korntørkeanlegg. Dei gamle bygingane står framleis ved Bøvassdraget like nord for Leirvik. – Sjå også Skifjorden Mølle under Skifjord Trevarefabrikk A/S.

Lokalt reiarlag

Aksel Mathias Hatlem og Kristoffer Salbu starta i 1934 eit lite reiarlag som dreiv fraktebåtar og rutetrafikk m.a. til Bergen. – Sjå "Lokalt reiarlag dreiv rutetrafikk".

P. & M. Eides Kloggefabrikk

vart starta på Åfjordstranda i 1937. Fabrikken laga både tresko og snørekloggar.

Å. Høydal Skoverksted

vart starta i Sørbøvåg i 1939 av Åsmund Høydal.

L/L Svultingen

Interkommunalt kraftselskap skipa 1939.

L/L Hyllestad Kraftlag

Skipa i 1939, og bygde frå 1942 ut forsyningsnettet til heile kommunen i løpet av 1940- og 1950-åra.

Steiestøl Trevarefrabikk

i Trausdalen starta møbelproduksjon i 1940 og sysselsette opptil fem personar. Verksemda vart nedlagd i 1960.

Kristoffer Salbu

starta i 1942 bilverkstad og reparasjon av landbruksmaksiner på Salbu. Han dreiv også lastebiltransport.

Drøsdal Trevareverkstad

i Trausdalen startra møbelproduksjon i 1944 og hadde personar i arbeid. Verksemda brann i 1954 og vart nedlagd.

Bråstad Båtbyggjeri

i Bøfjorden vart starta av Bendik Bråstad i 1944. Han dreiv til 1971. På 1940- og 1950-talet bygde han m.a. fiskebåtar opp til 60 fot.

Åfjordstranda Skofabrikk A/S

vart starta i 1948 av Magne Haugland, Jens Giil og Petter Eide. Verksemda heldt til på Eide, sysselsette seks personar og produserte både sko og tøfler.

Sørbøvåg Skoverkstad A/S

i Sørbøvåg , 1951 – sjå Å. Høydal Skoverksted1939.

Hallvard Førsund

bygde gartneri i Leirvik i 1951. Førsund Gartneri hadde også blomeutsal i Leirvik, men gjekk konkurs i år 2000.

Johan Lien Skoverksted

1962 – sjå Å. Høydal Skoverksted 1939.

A/S Jarl Skofabrikk

A/S Jarl Skofabrikk i Dale dreiv ei tid på 1960-talet ein filial med 12-15 tilsette i Skifjorden. Avdelinga heldt til i butikklokala på Bjørnestad og dreiv såkalla nåtling, d.v.s. sying av ferdig utstansa skinn som vart tilsendt frå Dale og returnert dit etter sying.

Skico-Plast A/S

Starta i 1965 som byggmeister i Sørbøvåg. Dei første åra dreiv Ryland vanleg byggjeverksemd.

Jo-Ry Bygg AS

Grunnlagt i 1969 av Ottar Solås. Byggjer plastprodukt.

Birkeland Mekaniske

på Byrkjeland vart starta som bilverkstad i 1968 av Arne Birkeland, og vart avvikla i 1993. Magne Buene og Fred Hyllestad leigde verkstaden frå 1994 for firmaet MF Bil og Oppretting.

Solås Plast AS

Skipa i Skifjorden i 1964. Verksemda produserte plastbåtar og kjølekummar for meieri m.m.

Hatleberg Bil & Maskin AS

i Hyllestad vart starta i 1982 av Kjell Hatleberg. Verksemda sel landbruks- og skogsmaskiner og driv reparasjon av bilar og landbruksmaskiner, samt bensinstasjon.

Teksttelefonen

vart starta av Telenor ved Leirvik stasjon i 1986 og gav arbeid til 20 personar. Som ein kompensasjon for nedleggjing av manuelle sentralar, fekk Leirvik i 1986 ein av tre slike stasjonar i Noreg. I 2006 vart mannskapet halvert fordi det vart mindre etterspurnad etter slike teletenester, og i 2007 vart tenesta lagd ned.

Leirvik Kro og Motell A/S

vart skipa i 1986 av Laila Feten, første åra som kro, og frå 1996 i nybygg med kro og motell med 22 senger. Verksemda hadde i 2001 ei omsetning på fem millionar kroner. Etter at ho tok over matforsyninga på ein brakkerigg ved skipsverfet Havyard Leirvik, (sjå Hjørnesteinsverksemda Løland Verft) sysselset verksemda ni tilsette.

Keramikkverkstad

Phil og Eileen Sowerby frå England starta keramikkverkstad i Hyllestad i 1969. Etter at Eileen døydde i 1993, førde Phil produksjonen vidare til 1999. Dottera Grethe Helen har drive eigen verkstad på Sætre under firmanamnet Pixie Sowerby Keramikk sidan 1999.

Sparebanken Sogn og Fjordane

- sjå Hyllestad Privatbank 1907

Hyllestad Granitt A/S

Hyllestad Pukk.
starta 1993 etter opptak frå Steinar Drøsdal. Utnytting av bergarten granidioritt mellom Lifjorden og Sognefjorden.

Havyard Leirvik

- sjå: Hjørnesteinsverksemda Løland Verft. Skipsverft som er den største arbeidsplassen i Sogn vest for Høyanger, og hjørnesteinsverksemda i Hyllestad kommune.

Hyllestad Pukk A/S

har sidan 1998 skipa ut grus frå Straumsnes i Lifjorden.


Åfjordstein.

Åfjordstein

vart starta i i Hyllestad i 1998 av Torbjørn Løland. Verkswemda produserer smykke, pynte- og bruksting av granatglimmerskifer (sjå video øvst på sida, og "Kvernsteins-bygda").

Pixie Sowerby Keramikk

sjå over om "Keramikkverkstad" og Phil og Eileen Sowerby 1969.

Jo-Ry Byggmarked

- sjå Jo-Ry Bygg AS.

Kleven Løland A/S

– sjå artikkelen Hjørnesteinsverksemda Løland Verft.

Kværner Kleven Leirvik

- sjå artikkelen Hjørnesteinsverksemda Løland Verft.

Arne Gunnar Lundekvam.

Distub 2000

Dataforretning som vart starta på Løland i 1996 av Arne Gunnar Lundekvam. Har etter kvart vorte ei av dei største innan databransjen i fylket. Verksemda sel maskiner, programvare, rekvisita og kontormøblar, og yter også konsulenttenester.
I 2001 hadde verksemda fire tilsette og ei omsetning på 16 millionar kroner.

Havyard Leirvik AS

- sjå artikkelen Hjørnesteinsverksemda Løland Verft.

Pro-Tek AS

på Løland er ei ingeniørverksemd som vart skipa av Asbjørn Lylund og Trygve Solaas i 2002. Den yter ingeniørtenester til maritim og landbasert industri, leiger lokale hjå Distub 2000 (sjå over) og har i 2003 tre tilsette.

Nye Byggmontering

- sjå Jo-Ry Bygg AS.

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no