SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kommunehistoria i Hyllestad

Kommunestyremøte i Hyllestad. (Foto: Heidi Lise Bakke, NRK)
Kommunestyremøte i Hyllestad. (Foto: Heidi Lise Bakke, NRK)
Hyllestad kommune vart eigen kommune i 1861. Dei to nordlegaste kyrkjesokna, Hyllestad og Øn, hadde frå innføringa av formannskapslovene i 1837 høyrt til Askvoll kommune (Askevolds Præstegjeld) og Bø sokn til Lavik (Ladevigs Præstegjeld) sidan 1807.

Publisert 06.02.2002 09:45. Oppdatert 27.10.2006 13:50.

Presten starta prosessen

Det var soknepresten i Askvoll, Johan Carl Christie , som i 1856 starta prosessen som førde til skiping av Hyllestad kommune. Den gongen var folk meir opptekne av prestegjeld og soknegrenser enn av kommunegrenser, og kommunar vart kalla soknekommunar. Presten meinte det var både tungvindt og upraktisk at bygdene kring Åfjorden skulle høyre til Askvoll soknekall, som elles femnde om Askvoll og Vilnes sokn i Sunnfjord.

For å nå sokna lengst sør, måtte presten ut på lange og fårefulle sjøreiser. Christie rådde til at det vart skipa eit nytt Hyllestad soknekall av dei to sørlegaste sokna saman med Bø sokn, som høyrde under Lavik.

I 1858 tok stiftsdireksjonen i Bergen opp saka, og i eit møte mellom dei tre soknestyra i Øn, Hyllestad og Bø i 1859 gjekk utsendingane samrøystes inn for å skipe eit sams Hyllestad soknekall, eller prestegjeld.

I 1861 vart Hyllestad soknekall skipa ved kongeleg resolusjon, og den nye soknepresten fekk sete på Hyllestad. Dermed var også "soknekommunen" Hyllestad skipa, og første møtet i kommunestyret var 6. juli 1861. Første ordførar i Hyllestad var Andreas Jacobsen Salbu.

Kommunen tok opptaket til skiping av Hyllestad Privatbank i 1907.

Målstrid

Også Hyllestad opplevde kvass målstrid tidleg på 1900-talet. I 1910 var målsaka einaste valkampsak i Hyllestad sokn, og berre riksmålsfolk vart valde til kommunestyret. Agitatorar for riksmålssaka reiste frå bygd til bygd, og ei tid skulle det vere 800 riksmålsmedlemer i den vesle kommunen.

Nynorsk vart administrasjonsmål i kommunen i 1922 då Jonas Sørefjord var ordførar.

Skulestrid

Kommunen opplevde også hard strid kring ungdomsskuleordninga tidleg på 1960-talet og mykje strid i samband med nedlegging av grendaskular tidleg på 1990-talet. Sentraliseringa enda opp med berre ein barne- og ungdomsskule for heile kommunen frå skuleåret 2002 (sjå Skular i Hyllestad).

Kommunehus

Hyllestad bygde kommunehus i Hyllestad sentrum i 1971. Frå krigen og fram til då hadde kommunestyremøta vorte haldne i ei gamal tyskarbrakke på Myrgjerdet, der også kommunekassa heldt hus.

HAFS

Hyllestad er saman med Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen med i det interkommunale plan- og utviklingssamarbeidet HAFS, skipa 1992.

Politisk leiing:
· Ordførarar i Hyllestad kommuneKommunehuset ligg i Hyllestad, like ved kyrkja. I bakgrunnen er Lifjellet. (Foto: Randi Indrebø, NRK)

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no