SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Hyllestad:

Oppdrett og fiskeri i Hyllestad

Mær i Åfjorden. (Foto: Heidi Lise Bakke, NRK)
Mær i Åfjorden. (Foto: Heidi Lise Bakke, NRK)

Publisert 27.02.2002 11:10. Oppdatert 09.05.2005 14:34.

Dagfinn Dumben

frå Eide i Åfjorden bygde på 1960-talet opp eit stort notbruk som dreiv brislingsfiske i fjordane frå Sørlandet til Trøndelag. Hovudfartyet var "Radio" på 60 fot. Bruket var i drift til 1970-talet.

Leif O. Hatlem

starta oppdrettsanlegg ved Risnesstraumen i 1972. Han dreiv også fiskematproduksjon og butikk. Han selde på 1990-talet, og etter fleire eigarskifte kom oppdrettskonsesjonen til Pan Fish-gruppa som nyttar konsesjonen ved Vestkapp Havbruk i Rysjedalsvika.

Edgard Hatlem

bygde havbruksanlegg på Smilleneset ved Åfjorden i 1973. Matfiskkonsesjonen vart i 1998 selt til Fjordfisk AS (sjå under), og Edgar Hatlem har sidan drive foredling av laks og kvitfisk under firmanamn E H Fish AS.

Fjordfisk Fiskeoppdrett

Brønnbåt i arbeid hjå Fjordfisk. (Foto: Heidi Lise Bakke, NRK)
vart starta på Hatlem ved Åfjorden av Bernt A. Hatlem i 1973. Anlegget fekk setjefisk frå eige klekkeri ved Storelva. Etter at Bernt døydde i 1984 overtok sonen Arvid Hatlem (f. 1950) og har drive anlegget sidan. Selskapet har sidan 1986 heitt Fjordfisk AS. Etter tre tunge år med til saman 13 millionar kroner i underskot, vart oppdrettsdelen av Fjordfisk med to konsesjonar kjøpt opp av Firda Sjøfarmer AS med eigar Ola Braanaas i 2004. Hatlem-familien heldt eit setjefiskanlegg og eit slakteri på Hatlemstranda utanom salet.

Åfjorden Fisk A/S

Fiskeoppdrett og setjefiskanlegg, vart starta på Lireid i 1979 av Svein M. Olsen, Kjartan Bekken og Anders Songnnes. Den siste eigde grunnen og tok etter kvart over som eineeigar, men gjekk konkurs. Eit Ålesunds-firma overtok, men gjekk konkurs.

No er anlegget ein del av Pan Fish-gruppa. Matfiskkonsesjonen er overført til Vestkapp Havbruk sitt anlegg i Rysjedalsvika, og anlegget på Lireid er bygd stort ut som setjefiskanlegg.

Alfred Hatlem

Åfjorddalen Smoltoppdrett.
starta i 1984 oppdrettsanlegg for setjefisk på Eidsneset i Espelandsvatnet. Etter at Hatlem døydde, vart anlegget overteke av andre og heiter no Åfjorddal Smoltoppdrett AS.

Anlegget har heilt sidan starten vore omstridd fordi mange meiner verksemda ureinar Espelandsvatnet og skaper ulemper med rømd fisk.

Sognelaks A/S

oppdrettsanlegg vart starta i Rysjedalsvika i 1985 av Irene og Roar Bø. I 1998 vart anlegget kjøpt av Norway Seafarms og vart heitande Vestkapp Havbruk AS. Anlegget er no ein del av Pan Fish-konsernet.

Port Salar AS

oppdettsanlegg vart starta ved Storakersunder i 1985 med grunneigar Harry Porten som hovudaksjonær. Leif Hatløy i Korssund med selskapet UFO Laks
kjøpte anlegget i 1995.

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no