SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Hyllestad:

Hjørnesteinsverksemda Løland Verft

Verftet på Kjørneset, med nybygget
Verftet på Kjørneset, med nybygget "Polar Queen" i framgrunnen. (Foto: Steinar Lote, NRK)
Løland Verft - no Havyard Leirvik, er den største arbeidsplassen i Sogn vest for Høyanger, og hjørnesteinsverksemda i Hyllestad kommune.

Publisert 26.02.2002 11:14. Oppdatert 02.02.2007 13:00.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Grunnleggjaren

Jonas Løland. (©Fylkesarkivet)
Bondeguten Jonas Løland hadde arbeidd som anleggssmed m.a. på Rjukan og i Årdal. I 1914 kom han heim og starta ei lita smie ved fossen i Bøelva saman med Lasse Ness. Her produserte dei m.a. trillebårer, vognhjul og turbinar til småkraftverk.
Ei tid dreiv dei også tønnefabrikk. Frå 1918 var Jonas åleine om drifta. Same året bygde han i samarbeid med Knut Wolff og Eivind Bekken den første slippen ved elvemunningen i Leirvik og starta vedlikehald og reparasjon av fiskebåtar.
Bøelva før kraftverket vart bygd. foto utlånt av Audun Aas, frå boka Skipsverftet ved Sognefjorden

Familieverksemd for far og søner

I 1928 bygde Jonas Løland kraftverk ved fossen i Bøelva. I tillegg til drift
Løland verft i 1935. (©Fylkesarkivet)
av eigne maskiner, leverte kraftverket straum til fleire husstandar i Leirvik. Samstundes bygde Løland ny verkstad, slipp og kai på Indre Bø; Løland Motorverkstad. Etter kvart vart dei seks sønene Anton, Nils, Harald, Johannes, August og Magnus Løland tilsette i verksemda. Harald og Johannes omkom ved arbeidsulukker på slippen i 1927 og 1928.

Bygde småkraftverk

Den fingernemme Jonas laga mykje av utstyret då verksemda starta med elektrosveising tidleg på 1930-talet. Det viktigaste produktet i åra før og etter andre verdskrig var vassturbinar, regulatorar og småkraftverk. Løland leverte turbinar og andre delar til meir enn 50 kraftverk kringom i fylket. Fleire stader bygde dei òg heile kraftverket. Lølands-karane reiste sjølve rundt og monterte anlegga.

Dei produserte også kabelbaner for tømmertransport og fabrikkmaskiner m.a. til Åsnes Skifabrikk og Helle Knivfabrikk.
Loftesnesferja rett før sjøsetting i 1938. Foto: Bjarne Råsberg. © Fylkesarkivet

Skipsverft

Den første båten som vart bygd ved Løland Motorverkstad var "Loftesnesferja" i 1938.
Dette var ei flatbotna ferje på 15 meter som hadde plass til fire bilar og vart dregen over Loftesnessundet i Sogndal med kabeltrekk (Loftesnesferga vart avløyst av bru over sundet i 1958).
Bygg nummer ein frå Løland er sjøsett. Foto: Bjarne Råsberg.© Fylkesarkivet

Eit komplisert oppdrag var skyssbåten "Breim" som vart sett inn i trafikk på Breimsvatnet i 1953. Løland organiserte transporten på den smale vegen frå Sandane til Breimsvatnet.

I 1950-åra leverte verftet fleire fiskebåtar til norske reiarlag, og i 1961 kom det første byggjeoppdraget til Island. Verksemda vart medlem i Vestlandske Fartybyggjarlag i 1955, og laget organiserte i åra som fylgde fleire byggjeoppdrag og finansiering for fiskebåtar både til Island og Færøyane.
Løland Motorverkstad i 1956. Foto: Telemark flyselskap AS

Ferje-verftet

Frå 1956 vart Fylkesbaatane ein av dei største kundane til Løland Motorverktad: Dei første Fylkesbaat-skipa var lokalbåtane "Hennøy", "Vågsøy" og "Tansøy", bygde i åra 1956-1959. Den første større ferga var "Bjørgvin", levert i 1962, og sidan har Løland bygd ei mengd ferjer til dette og andre rutelag. I 1958 fekk beddingen på Bø overbygg.

Då grunnleggjaren døydde i 1960, endra verksemda namn til Løland Motorverkstad, Jonas Lølands Søner. I 1969 vart det aksjeselskap med nytt namn – Løland Verft A/S med som dagleg leiar.

Skipsverft på Kjørneset

Verftshallen i Leirvik.
I 1975 starta bygging av eit nytt skipsverft med overbygd tørrdokk og djupvasskai på Kjørneset ved innløpet til Bøfjorden. Tørrdokka måler 130x20 meter og kan delast slik at ein kan byggje nye skip i indre delen og ta inn farty for reparasjon i den ytre delen mot sjøen. Over dokka er det montert store traverskraner, og den store kranen på utrustingskaia vart kjøpt brukt i Sverige og frakta heil på ein stor lekter til Leirvik.

Kostnadssprekk og konkurs

Anlegget var opphaveleg kostnadsrekna til 20 millionar kroner. Men då skipsverftet vart teke i bruk i 1978, var prislappen 42,8 millionar kroner. Løland fekk økonomiske vanskar og gjekk konkurs i 1979.

Magnus Løland tok kontakt med båtbyggjar John Kleven i Ulsteinvik, og saman med Fylkesbaatane og Lølands-familien skipa dei selskapet Kleven Løland A/S. Kleven Mek. Verksted eigde 65 prosent, Fylkesbaatane 25 prosent og Løland-familien 10 prosent av aksjane. I 1986 overtok Kleven aksjane til Fylkesbaatane. I 1990 gjekk Kleven-gruppa inn i Kværner-konsernet, og verftet fekk namnet Kværner Kleven Leirvik A.S.

Frå Kværner til Havyard

Då Kværner-konsernet kom i økonomiske vanskar i 1999, vart verfta i Florø og Førde overtekne av Kleven-familien, medan Leirvik-verftet vart seld til selskapet Havyard, eigd av Per Sævik i Fosnavåg og familien hans. Dei eig i 2001 også verftet på Løkjaneset i Eid (sjå Eid verft).

Havyard Leirvik AS har i 2001 165 tilsette, men kan sysselsetje kring 300 personar når nybygg skal klargjerast. Rysjedal Elektro er største lokale tenesteleverandør i Hyllestad kommune, og Leirvik Kro og Motell driv kantine og catering.

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no