SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Hyllestad:

Landhandlar i Hyllestad

Landhandelen til Augusta (f. Nordbø) og Hans Nesse i Ålgård før 1920. F.v.: Augusta Nesse, og Marianne Edland og Lars Edland. (Foto © Fylkesarkivet)
Landhandelen til Augusta (f. Nordbø) og Hans Nesse i Ålgård før 1920. F.v.: Augusta Nesse, og Marianne Edland og Lars Edland. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 26.02.2002 11:55. Oppdatert 23.01.2007 13:55.

Otto O. Wiese

dreiv landhandel på garden Elva på Ytre Hatlem ved Sørefjorden frå 1849 til 1883.

Kristoffer Parelius

frå Lavik dreiv landhandel på Foss ved postvegen like nord for Leirvik frå 1853 til 1855. Også Bertel Mørck dreiv ein slags handelsverksemd på Foss på same tid.

Johan Henrik Frantzen Wolff

kom frå Manger og starta i 1873 landhandel i Leirvik, sjå Forretningsfamilien Wolff.

Arne Sætre

starta i 1875 ein liten landhandel på garden Akse. Broren Johannes var butikkbetjent.

Elling Rognaldsson Sæle

frå Vik starta i 1879 landhandel i Hyllestad som han dreiv til
1894.

Ole Jakobsen

dreiv landhandel på Foss på 1880-talet.

J. Heggebø

dreiv handel på Heggebø ved Leirvik på 1880-talet.

Henrik Hoff

(1867-1924) starta i 1884 landhandel heime i Hovlandsvågen. Flytta seinare til Lavik og starta handel der, før han seinare drog til Ålesund, der han m.a. bygde opp ei større forretningsverksemd og dreiv med fiskebåtar.

Eivind Ivarson Heggebø

starta i 1884 landhandel i ei sjøbu på Indre Bø. Dottera Ingeborg tok over i 1926. Ho la ned handelen i 1930.

Andreas Eriksson Sandnæs

dreiv landhandel i Hyllestad frå 1887 til 1930.

Nikolai Hanson Ramsgrø

starta i 1888 handel i Hyllestad. Han hadde før det drive handel på Risnes, i Sagosen og i Korssund. I Hyllestad bygde han ei stor sjøbu som tidlegare hadde stått både i Bremanger, Bulandet og Korssund. Bua er no teken vare på av Kystmuseet.

Truls Madsson

dreiv kring 1900 landhandel på Atterås, men gjekk konkurs og flytta til Amerika.

Henrik O. Porten

(1872-1969) dreiv frå kring 1900 landhandel og laksemottak i Porten ved Storakersundet. Han handla også med slaktedyr som han selde til Bergen. Laksen selda han til Bergen og eksporterte også laks til England.

Nils Endreson Lekva

(1848-1931) dreiv kring 1900 landhandel på garden sin ved Lifjorden.

Arne Riisnæs

starta i 1907 landhandel i Lifjorden. I tillegg til vanlege daglegvarer, handla forretninga også med jernvarer og vegn til fiskebruk.

Ole Matiasson Bjørnestad

hadde først vore i Amerika, og starta i 1908 med landhandel og som urmakar på garden sin i Skifjorden. Seinare flytta han butikken ned til sjøen.
Sonen Henry og seinare sonesonen Haldor Johan Bjørnestad tok over butikkdrifta under firmanamn O.M. Bjørnestad Eftf.

Hans L. Systad

starta kring 1910 med landhandel i Hyllestad. Han dreiv også dampskipsekspedisjonen. Han og brørne Ingebrigt og Anders reiste først rundt som skreppekarar før dei starta fast handel. Ingebrigt handel i Vadheim i 1898. Ein annan bror, Anders, starta landhandel i Lavik, og seinare på Foss i Hyllestad.

I 1935 starta sonen til Hans L. – Hans H. Systad – med lastebiltransport og drosje, og tok seinare over landhandel og skipsekspedisjon. Han overlet verksemda til svigersonen Rune Iden, som i 1977 bygde nytt forretningsbygg.

I 1999 overtok Per-Ragnar Løvø forretninga, som vert driven under namnet Hyllestad Matsenter A/S.

Bakeri i Sørbøvåg

Johannes Nordbø starta i 1911 bakeri i Sørbøvåg, seinare overtok han ein butikk som Johannes Hatlem hadde starta kring 1905.
Sørbøvåg i 1915. Fotoarkivet til Hyllestad kommune

Ingebrigt Næss

starta landhandel på Løland i 1912. Ingvald og Aslaug Hjellum overtok i 1947 og dreiv handel fram til 1972. Dei dreiv også bensinstasjon og telefonstasjonen og hadde forsikringsagentur.

Øens Handelslag AS

på Salbu vart skipa 1921, med Olaf A. Liland som styrar frå 1923 til 1935. Etter kvart kjøpte Andreas Gjertsen aksjane i laget, og dottera Aslaug Gjertsen var styrar ei tid. Butikken var i drift til 1960-talet.

Ingvald J. Hatlem

starta landhandel i Hyllestad i 1923. Han var samstundes gardbrukar og skomakar og dreiv seinare lastebiltransport.

Anders L. Systad

starta landhandel på Nedre Foss i 1923. I 1936 bygde han kraftverk ved Fossfossen som også gav kraft til eit bakeri. Etter andre verdskrig dreiv Veberg og Erling Flaten bakeriet nokre år før det vart lagt ned.

Brørne Anders og Ragnvald Norstrand

starta landhandel i Åfjorddalen i 1924. Etter nokre år overtok Ingvald Espeland, deretter Lina Berge og etter andre verdskrig Harald Vårdal. Magne Espeland tok over frå 1957 og dreiv fram til 1999, då handelen vart lagt ned.

Ø. A. Bruåa

dreiv på 1930-talet landhandel og bakeri i kjellaren på ungdomshuset i Lerivik.

Ole B. Hatlem

starta i mellomkrigstida landhandel i Lifjorden, og dreiv seinare fiskematforretning og fiskebil.

Georg Åsmul

starta landhandel på Åfjordstranda i 1946. Butikken var i drift til 1978.

Øen Samyrkelag

i Sørbøvåg vart skipa 1947. Det gjekk konkurs i 1995.

Dale Samyrkjelag

hadde frå 1980 til 1993 filial i Leirvik, der dei leigde lokale i Systad sin tidlegare butikk (sjå Forretningsfamilien Wolff).

Leirvik Senter

vart bygd i 1986 som felles handelssenter og kontor for fleire verksemder. Bygget er på 1800 kvadrat og rommar tre butikkar og to kontorverksemder.
Leirvik er handelssenteret i Hyllestad. (Foto: Steinar Lote, NRK)

MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no