SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Gaular:

Airlift AS

Airlift flyg for Norsk Luftambulanse. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Airlift flyg for Norsk Luftambulanse. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Helikopterselskapet Airlift AS vart grunnlagt av Torbjørn Lie i 1986 og er den største arbeidsplassen i Gaular kommune, og eit av dei største helikopterselskapa i Norden. Selskapet har i 2002 kring 150 tilsette, inklusive dotterselskapa.

Publisert 26.09.2001 11:01. Oppdatert 22.03.2007 09:38.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hangar på hovudbasen. (Foto: NRK)
Etter ein kort startperiode på den gamle flyplassen på Øyrane i Førde, vart basen flytta til Førde Lufthamn, Bringeland i 1988, der selskapet har hatt administrasjon og hovudbase sidan. I tillegg har Airlift basar i Kinsarvik i Hardanger og på Svalbard, der selskapet har hatt flyging for Sysselmannen på Svalbard sidan 1996.
Helikopterbasen på Svalbard.

Airlift har m.a. hatt helikopterambulanse-tenesta over store deler av Sør-Noreg. I 1996 omkom fire personar då eit ambulansehelikopter frå selskapet kolliderte med ei kraftleidning i Vevring (sjå "Ulukker i Naustdal").

Kalking av sure vassdrag med helikopter frå Airlift. (Foto: NRK)
Airlift kjøpte i 2001 Helikopterservice AB i Helsingborg, Sverige, og i 2002 helikopterselskapet Ostermann Helicopter, Gøteborg. Med dotterselskap disponerte Airlift i 2002 26 maskiner. Ostermann Helikopter AB vart seld ut att frå konsernet i 2005.

Reitan & Co hovudaksjonær

Etter fleire eigarskifte, var det selskapet Helicopter Transportation Group (HTG) som eigde alle aksjane i 2002. I 2006 sikra investeringsselskapet Reitan & Co. i Oslo seg kontroll ved å kjøpe 60 prosent av aksjane.

I 2006 har Airlift-konsernet ei omsetning på kring 210 millionar kroner.
Airlift sin hovudbase ligg på Bringeland. (Foto: NRK)

MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no