Hopp til innhold
Arbeid jernbaneverket
Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Arbeidsledighet

Oppsummert

Arbeidsløsheten i Norge mer enn doblet seg da koronaviruset rammet landet, og på det høyeste var 400.000 mennesker registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere hos Nav. Siden da har tallene gått jevnt nedover.

 • Arbeidsledigheten var stabil i årets siste måned

  Tallet på arbeidsledige i Norge forble stabilt ved utgangen av 2023. I desember var 111.000 nordmenn arbeidsledige, en økning på kun 1000 personer fra november.

  Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er endringen såpass liten at de ikke med sikkerhet kan si at det faktisk har vært en endring.

  – Gjennom hele 2023 så vi en jevn økning i antallet arbeidsledige. Samtidig har vi hatt en tre ganger så høy sysselsetting av arbeidsledige personer, sier Tonje Køber i SSB.

  Omtrent hele økningen i arbeidsledighet i Norge i fjor var blant menn, mens økningen i sysselsettingen var likt fordelt mellom kjønnene. Ifølge SSB skyldes det at flere menn jobber i konkurranseutsatte næringer, som for eksempel bygg og anlegg.

  (NTB)

 • FN-rapport: Arbeidsledigheten i verden forverres i 2024

  Arbeidsledigheten i verden kommer til å øke i 2024, ifølge en FN-rapport. Større økonomisk ulikhet og stagnerende produktivitet er til bekymring.

  I fjor var arbeidsledigheten i verden på 5,1 prosent. I år kommer ledigheten til å øke med 0,1 prosentpoeng, anslår FN. Det tilsvarer 2 millioner mennesker.

  I 2023 var arbeidsmarkedet i verden litt bedre enn ventet, men nesten ingen av G20-landene hadde reallønnsvekst. Det er usannsynlig at etterslepet fra 2023 kommer til å bli hentet inn i nær framtid, ifølge rapporten.

  FN bekymrer seg over at de økonomiske forskjellene i mange land tiltar. Produktiviteten i mange land er også urovekkende.

  – Fallende levestandard og svak produktivitet, kombinert med stadig inflasjon, skaper grunnlaget for større ulikhet og undergraver forsøker på å skape sosial rettferdighet, sier leder Gilbert Houngbo i FNs arbeidsorganisasjonen (ILO).

  (NTB)

 • Framleis auke i arbeidsløysa

  I oktober auka talet på arbeidsledige og arbeidssøkarar hos NAV med 1300 personar. Arbeidsløysa aukar mest i konjunkturutsette yrke og blant invandrarar.

  – At arbeidsløysa aukar blant innvandrarar henger saman med at stadig fleire flyktningar frå Ukraina melder seg ho NAV. Arbeidsløysa held seg framleis på eit lågt nivå, og det er gode arbeidsmoglegheiter i fleire bransjar, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  65 000 personar var registrert som heilt ledige eller arbeidssøkarar på arbeidsmarknadstiltak i NAV i utgangen av oktober.

 • Økning i arbeidsledige i Øst-Viken

  I Øst-Viken, altså Romerike, Follo og Østfold, var det 14.446 arbeidssøkere i september.

  Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og de som er på tiltak.

  Det er 3,6 prosent av arbeidsstyrken, og 255 flere enn i august.

  I september ble det lyst ut 4000 ledige stillinger i regionen. Det er stabilt sammenlignet både med forrige måned, og med september i fjor.

  – Vi kan med andre ord ikke se noen tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft kommer til å endre seg vesentlig med det første, skriver Lise Westly, fungerende direktør i NAV Øst-Viken i en pressemelding.

 • Fortsatt høy aktivitet i arbeidsmarkedet

  – Vi ser foreløpig ingen tydelige tegn på lavere aktivitet på arbeidsmarkedet i Rogaland, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen, ifølge en pressemelding.

  6610 personer var registrert som helt arbeidsledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av august, viser tall fra Nav.

  4268 av dem, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Det er en økning på 11 prosent fra samme tid i fjor.

  – Ledigheten fortsetter å være på et lavt nivå i Rogaland. De siste månedene har antallet ledige holdt seg på et stabilt nivå, sier hun ifølge pressemeldingen.

  Justert for sesongvariasjoner er det en liten økning i antallet helt arbeidsledige den siste måneden.

  Langtidsledigheten har siden nyttår økt måned for måned. Men de siste to månedene har det blitt registrert en liten nedgang for dem som har vært registrert som arbeidssøkere i mer enn et halvt år.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no