Arbeid jernbaneverket
Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Arbeidsledighet

Oppsummert

Arbeidsløsheten i Norge mer enn doblet seg da koronaviruset rammet landet, og på det høyeste var 400.000 mennesker registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere hos Nav. Siden da har tallene gått jevnt nedover.

 • Færre arbeidsledige

  Ledigheten i Innlandet fortsetter å synke.

  Ved utgangen av november var 6 273 personer i Innlandet helt eller delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.
  Det var nesten 200 færre enn forrige måned, melder NAV Innlandet i en pressemelding.

  Andelen arbeidssøkere er nå er lavere enn før koronapandemien.
  Antall permitterte har også gått litt ned. Ved utgangen av november var 602 personer permitterte. Dette utgjorde 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Innlandet.

 • Stort behov for arbeidskraft

  – Det viktigste rådet til unge i dag er å fullføre utdanninga, for det er behov for det aller meste i Nordland, sier direktør i NAV Nordland, Cathrine Stavnes. Arbeidsledigheten i Nordland er lav for tiden, som betyr at de fleste har jobb. Samtidig kommer storstilte industrisatsninger til å kreve mye arbeidskraft.

 • Færre arbeidsledige i Innlandet

  Arbeidsledigheten i Innlandet nærmer seg nivået fra tiden før koronapandemien. Ved utgangen av september var 6789 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, noe som tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen for hele Norge sett under ett var på 4,6 prosent. Tall fra Nav Innlandet viser at det var 528 færre arbeidssøkere ved utgangen av september enn ved utgangen av forrige måned. Andelen helt ledige er fortsatt høyest i aldersgruppa under 30 år.

 • Færre arbeidssøkere i september

  Ved utgangen av september er det registrert 129.600 helt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere hos Nav. Det utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

  Antallet er 10.500 færre enn ved utgangen av august, justert for sesongvariasjoner, opplyser Nav.

 • SSB: Nedgang i arbeidsledigheten

  I juli i år utgjorde arbeidsløse 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 17.000 personer, eller 0,6 prosentpoeng, fra april.

  Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå viser at det i juli (gjennomsnitt april – juli) var 121.000 arbeidsløse. Det er 17.000 færre enn i april (gjennomsnitt januar-mars). Nedgangen er isolert sett innenfor feilmarginen i AKU.

  Andelen sysselsatte i befolkningen ligger på 68,8 prosent i juli. I april lå tallet på 67,4 prosent.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no