Hopp til innhold

Vurderer kartlegging: Bare fire mobbere er flyttet – finnes ikke tall på ofre som flytter

Fire elever er vedtatt flyttet mot sin vilje det siste året. Samtidig teller ikke myndighetene hvor mange mobbeofre som velger å flytte. Nå vurderer kunnskapsministeren en kartlegging.

Illustrasjon Mobbing

Foreldrenettverket mot mobbing mener det er mange som tar med barna til en annen skole uten at det blir registrert at mobbing er grunnen.

Foto: NRK

– Det er et ganske lavt tall. Det er også et ganske inngripende virkemiddel å flytte en elev mot sin egen vilje, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Melby har i likhet med sine to forgjengere fra Høyre lovet at mobbeofre skal slippe å bytte skole for å komme unna mobbing. Da NRK gjorde samme gjennomgang i fjor var det bare en elev som hadde blitt flyttet siden den nye mobbeloven trådte i kraft 1. august 2017.

Guri Melby

Vil telle ofre som flytter: Kunnskapsminister Guri Melby (V).

Foto: Jil Yngland / NTB scanpix

Loven skulle bidra til å bekjempe mobbing og styrke mobbeofrenes rett til vern.

– Jeg er glad for at vi har fått det virkemiddelet at elever kan flyttes til en annen skole. Jeg tror det er et viktig virkemiddel å ha, sier Melby.

Likevel er det svært få saker som ender med flytting selv om opplæringsloven sier at en elev kan flyttes dersom oppførselen til eleven i alvorlig grad går ut over tryggheten eller læringen til en eller flere medelever.

I de fire sakene hvor den som mobber har måttet flytte er det skolen eller kommunen som har gjort vedtaket, som så er opprettholdt av Fylkesmannen etter klage.

Det viser en gjennomgang departementet har gjort etter forespørsel fra NRK.

Det foreligger ikke tall for om elever er flyttet uten å klage vedtaket inn for fylkesmannen.

Vet ikke hvor mange mobbeofre som flytter

Det finnes imidlertid ingen tall på hvor mange som velger å flytte fordi de blir utsatt for mobbing.

– Vi har valgt å ikke be om noe rapportering på det. Det mener jeg at vi bør vurdere, om vi har et godt nok grunnlag for det. Det er viktig for at vi skal følge opp arbeidet mot mobbing generelt. At vi har god nok statistikk og et godt nok tallgrunnlag, sier Melby.

– Når en elev bytter skole så må man fylle ut et skjema. Hvorfor er det ikke en rubrikk om at skolemiljø er årsak?

– Det kan ikke jeg svare deg på her og nå, men det må jeg ta med meg. Jeg mener at det er en av tingene vi bør se på.

– Flytter i stillhet

Karianne Nergård Smitt leder Foreldrenettverket mot mobbing. Hun har selv opplevd en alvorlig mobbesak med datteren, og ser frem til en mulig kartlegging.

Portrettbilde av Karianne Nergård Smitt

Karianne Nergård Smitt leder Foreldrenettverket mot mobbing (FMM).

Foto: Privat

– Jeg tenker at det er kjempebra. Jeg håper at de ikke bare ser på det, men at de gjennomfører det. For å kunne gjøre noe med dette, må vi ha fakta og bedre tall på bordet, sier hun.

Smitt sier hun er overrasket over at det ikke finnes noen tall på hvor mange mobbeofre som flytter.

– Basert på den informasjonen vi sitter på, så er det uttallige foreldre som flytter og bytter skole i all stillhet. Jeg tror det er ekstremt mange, sier hun.

Hjelper ikke

En av årsakene til at få elever som mobber må flytte er at motstand hos fylkesmann og mobbeombud.

Bodil J. Houg

Mot flytting: Mobbeombud i Viken Bodil Houg sier flytting av mobber ikke vil virke, men innrømmer at de har liten erfaring fra konkrete saker.

Foto: Buskerud fylkeskommune

Mobbeombudet i Viken, Bodil Houg, mener det ikke hjelper å tvangsflytte enkeltelever.

– Hvis man skjønner hva mobbing er, så handler det om hele kulturer hvor det er mye usikkerhet. Det handler veldig sjelden om en person. Selv om det er enkeltpersoner som gjør ting, så gjør de det for å få belønning i den kulturen de er. Derfor er det lite hensiktsmessig, sier leder for elev, lærling og mobbeombudet i Viken Bodil Houg.

– Du sier det ikke hjelper. Har man testet det?

– Det er ikke testet spesifikt fordi det er brukt veldig lite.

– Men når det ikke er testa ut. Hvordan vet man at det ikke virker?

– Fordi hvis man vet hva mobbing er så handler det om kultur. Felles kultur. Og det handler om belønningssystemer i kulturer, sier Houg.

Offer flytter: – Kan være en plan B

Houg anbefaler foreldre å ta kontakt med mobbeombud og klage til Fylkesmannen hvis tiltakene som etterhvert settes inn på skolen ikke hjelper. Hun mener skolene og spesielt skoleeier kommunene må ansvarliggjøres mer når mobbesaker ikke løses.

– Men hvis de har gått mange runder, som vi vet mange har. Skolemiljøet er fortsatt ikke trygt. De sier du vurderer å flytte. Hva sier du da?

– Når de har gått de rundene så kan det være en rett avgjørelse for noen barn. Jeg har sett at det har vært veldig bra for enkelte barn når de har opplevd å gå de rundene. Noen ganger tar det for lang tid og barnet har best av å ikke stå i det.

– Har du gitt det rådet?

– Jeg har ikke gitt rådet direkte, men jeg har sagt at det kan være en plan B som foreldrene må vurdere. Det er ikke min oppgave å gi det rådet direkte.

Etterlyser holdningsendring

Karianne Nergård Smitt i Foreldrenettverk mot mobbing mener lite har skjedd når det gjelder tiltak i mobbesaker etter at den nye mobbeloven kom.

– I mange saker vi får innsyn i kommer ofte rettighetene til den som utfører volden eller mobbingen og den som blir utsatt i konflikt med hverandre. Og vi ser at rettighetene til den som utfører mobbingen faktisk da går foran. Og det er feil, sier hun.

Og hun mener det trekkes for raske konklusjoner om at flytting av den eller de som mobber ikke vil virke.

– Man må man faktisk prøve ut ting da. Og se om det fungerer, eller ikke, sier Nergård Smitt.

AKTUELT NÅ