Fylkesmannen har bare flyttet en mobber etter ny «mobbelov»

Frustrerte foreldre flytter fremdeles barna til en annen skole for å komme unna mobbere. Nå justerer kunnskapsministeren på «mobbeloven».

Felix er redd for at moren skal bli enda mer lei seg hvis hun får vite at han blir mobbet.

MOBBEOFFERET FLYTTER: Fremdeles er det slik at den som mobber nesten alltid blir værende på skolen, mens offeret flytter. Det er snart to år siden loven som skulle beskytte ofrene ble innført.

– Vi har ingen vedtak som sier at vi har flyttet en mobber, sier direktør for oppvekst hos fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Kari Evensen.

Kari Evensen

– VANSKELIG Å FLYTTE MOBBERE: Kari Evensen, direktør for oppvekst i Vestfold og Telemark sier det i praksis er vanskelig å flytte en mobber

NRK har spurt samtlige fylker om hvor mange mobbere som er blitt flyttet siden den nye loven trådte i kraft 1. august 2017.

Tall NRK har hentet inn fra fylkesmennene viser at bare en elev har blitt pålagt å bytte skole på bakgrunn av mobbing. Fylkesmannen i Oslo og Viken opplyser at de ikke har oversikt, men at de veldig sjelden gjør vedtak om tvungent skolebytte.

Det er snart to år siden det nye regelverket kom på plass, som skulle gi mobbeofrene bedre beskyttelse.

Les: Fikk håret påtent

Mobbeofrene flytter

– I 8 av 96 saker som vi har behandlet så har vi hatt foreldre som har ønsket at mobberen skulle flyttes, som har vært slitne av den situasjonen ungen deres er i og som håper at det er det tiltaket vi skal komme med. I fire av sakene flyttet mobbeofferet, forteller Evensen.

Sakene havner hos fylkesmannen, som har håndhevelsesmyndighet, dersom eleven eller foreldrene ikke er fornøyd med håndteringen til skolen eller kommunen. Skolen og kommunen har plikt til handle dersom de blir varslet om mobbing. Det kan dermed ha blitt flyttet mobbere uten at de er tatt med i NRKs opptelling av saker hos fylkesmennene.

Men tilbakemeldingen fra fylkene er at frustrerte foreldre flytter barna til en annen skole. Ofte etter først å ha bedt om at mobberen skulle flyttes, uten resultat.

– Det kan ikke være slik at en gutt eller jente som utsettes for trakassering, for mobbing, at det er den eleven som føler seg tvunget til å flytte. Da er det den som mobber som må flytte, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Jan Tore Sanner

VIL SE PÅ PRAKSIS: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier han vil sjekke at loven som skal gjøre at mobberen må flytte ikke praktiseres for strengt lokalt.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Både han og tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen lovet at det er mobberen som må flytte når skolen ikke klarer å få mobberen til å slutte å mobbe.

Verken Utdanningsdirektoratet eller Sanners eget departement fører oversikt over om mobberne flyttes når andre tiltak ikke virker, slik Sanner lover.

Les: Fortalte om omfattende mobbing i kommunen – nå renner sakene inn

Fremdeles vanskelig å flytte mobbere

– Hvis det er slik at praktisering lokalt er for streng og den som blir mobbet i stor grad blir tvunget til å bytte skole, så må vi se på veiledningen og praktiseringen lokalt, sier Sanner.

Hos fylkesmennene sier ansatte at det fremdeles er komplisert å flytte på mobberne, og at regelverket er for lite konkret, på hva som skal til for å flytte en mobber.

– Det er lett å si at man skal flytte mobberne, men å følge opp dette i håndhevingsordningen, det er komplisert, sier Evensen i Vestfold og Telemark.

Fordi mobberne er barn, må Evensen også ta hensyn til hva som er til mobberens beste.

– Jeg vil nok si at hvis vi hadde forventninger på oss om at skolebytte for mobbere skulle benyttes, så kunne vi nok tenke oss noen flere konkretiseringer.

– Så dere trenger klarere lov og retningslinjer hvis dere skal kunne flytte mobbere?

– I hvert fall hvis det er et mål. Men det er mange som mener at det ikke er et mål å flytte mobbere.

Flikker på lov

Kunnskapsministeren justerer nå mobbeloven.

– I det gamle regelverket så stod det at man må ha prøvd ut andre tiltak. Den regelen fjerner vi, og så vil det da være slik at skolen skal ha vurdert andre tiltak, sier Sanner.

I tillegg gjøres loven gjeldende også for videregående skole, slik at mobbere også her kan bli flyttet i teorien.

– Betyr denne lovendringen at det skal være mer mulig å flytte mobberen?

– Ja, jeg mener at denne endringen vil kunne muliggjøre at flere mobbere bli flyttet, og at det ikke er den som utsettes for mobbing som føler seg tvunget til å flytte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger