Hopp til innhold

Mobbing starter i barnehagen – regjeringen ønsker strengere regler

Flere ansatte forteller at de ikke vet hva mobbing i barnehage er. Regjeringen ønsker å få en ny lov på plass.

Barn i Hovenga barnehage

Barna i Hovenga barnehage er opptatt av å være snille med hverandre.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Vi må være snille med hverandre, sier Haakon på fem år.

I Hovenga barnehage har de fokus på mobbing og hvordan venner skal være mot hverandre. Haakon har svaret hvis noen gjør noe som man ikke skal.

– Hvis noen slår mot meg, så blir jeg streng tilbake.

Barn i Hovenga barnehage

Jacob, Kliment og Haakon klemmer hverandre og viser at de er gode kamerater.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Tre jenter sitter sammen ved et bord. To av dem har rosa genser. De sier at de bare vil leke med andre med rosa genser.

– Slik utestengelse kan være et eksempel på mobbeadferd, sier Helle Wallestad, pedagogisk leder i Hovenga barnehage.

Dersom ikke voksne stopper negativ adferd over tid, kan dette utvikle seg til mobbing, mener hun.

Helle Wallestad, pedleder Hovenga barnehage

Pedagogisk leder i Hovenga barnehage, Helle Wallestad, er opptatt av å forebygge mobbing.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Hvis et barn møter et annet barn ved å kalle det «dumming» hele tiden, og barnet ikke blir korrigert på det, så kan barnet som blir kalt «dumming» føle seg mobbet.

Se barna i Hovenga barnehage prate om mobbing.

Nulltoleranse mot mobbing

Forskning viser at erting, plaging, krenkelser og mobbeadferd starter i barnehagen. Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarn opplever mobbing, for eksempel i form av gjentatt utestengelse fra lek, skriver regjeringen.

Nå kan barnehagene få ny mobbelov. Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler. Det skal sikre barna et trygt og godt barnehagemiljø. Det innebærer en plikt til å ta tak i mobbesaker.

Alle skal lære

I Porsgrunn forbereder de seg allerede nå på en lovendring. Alle ansatte i kommunens barnehager lærer om mobbing i et kompetanseprosjekt i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og Læringsmiljøsenteret.

Kunnskapsnivået blant ansatte på temaet mobbing har variert. Det vil kommunen gjøre noe med.

Vigdis Otterholm, rådgiver oppvekst, Porsgrunn kommune

Vigdis Otterholm, rådgiver for oppvekst i Porsgrunn kommune, ønsker den nye mobbeloven i barnehager velkommen.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Vi ønsker at alle skal få samme kompetansegrunnlag og temaforståelse.

Barnehagene får, ved en eventuell lovendring, plikt til å forebygge, varsle og lage gode tiltak og handlingsplaner mot mobbeadferd.

– Før har det vært rammeplaner, tolkning og litt synsing. Nå må barnehagene ha bedre kunnskap om dette og sette i gang tiltak systematisk, sier Vigdis Otterholm, rådgiver for oppvekst i Porsgrunn kommune.

Behov for kompetanse

Marianne Martinsen er førstelektor ved Læringsmiljøsenterets avdeling i Porsgrunn og har forsket på mobbing i barnehager. Hun sier de ansattes behov for mer kompetanse er stort.

– Det å snakke om mobbing i barnehage er ganske nytt. Ansatte sier at de ikke vet hva mobbing i barnehagen er.

Noen ansatte er også ganske tydelige på at de ikke snakker om mobbing i barnehagen.

– De har det blitt færre av, sier Martinsen.

Regjeringen sikter på å ta lovforslaget til behandling i Stortinget i løpet av våren 2020.