Vil tvangsvaksinere helseansatte i Oslo mot influensa

Bare én av fire helsearbeidere er vaksinert mot influensa. Nå tar helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo til orde for sterkere lut.

Emma Guneriussen får vaksine

ETT STIKK: For sykepleier Emma Guneriussen var valget enkelt da hun fikk tilbud om gratis vaksine mot årets sesonginfluensa.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Det var fagbladetjournalen.no, fagbladet til Oslo legeforening, som først omtalte saken.

– Jeg har stort sett tatt alle vaksiner som er tilbudt gratis, men man har alltid diskusjoner med kollegaer i forkant om hva de synes og velger å gjøre, sier Emma Guneriussen til NRK.

Hun er den første sykepleieren på Aker sykehus i Oslo som tar høstens influensavaksine. For Guneriussen var valget enkelt, men ikke alle kolleger gjør det samme.

Tone Tellevik Dahl

VIL HA OBLIGATORISK VAKSINE: Helsebyråd i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), vil sikre at helsepersonell vaksineres mot influensa, så de ikke smitter pasienter.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

I fjor da Oslo kommune tilbød sine helsearbeidere gratis vaksine mot sesonginfluensa, takket kun 40 prosent ja.

Når så få leger og sykepleiere vaksinerer seg mot influensa, risikerer svake pasienter å bli smittet av sine egne behandlere.

Det bekymrer meg, sier helsebyråd i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap) til Journalen.

Hun tar nå til orde for «obligatorisk vaksinasjon» av alle kommunens helsepersonell mot sesonginfluensa. Til NRK sier byråden:

– Når man vet at influensa dreper flere hundre i Norge hvert eneste år, og vi kan forebygge det med et lite vaksine-stikk, ønsker jeg at våre ansatte skal være vaksinert for å beskytte flere.

Om så med tvang?

– Jeg synes det bør være obligatorisk for helsepersonell å vaksinere seg, slik at de syke som oppsøker dem skal være sikker på at de ikke utsetter seg for ny smitte.

Kun én av fire vaksinerer seg

Verdens helseorganisasjon har et mål at tre av fire helsepersonell skal vaksineres mot influensa.

Men bare én av fire i det norske helsevesenet tar influensavaksine, opplyser Helsedirektoratet til NRK.

I en rapport som Folkehelseinstitutet har skrevet på oppdrag fra direktoratet, foreslås det flere tiltak for å intensivere tiltakene for å få flere helsepersonell vaksinert:

  • Kommunene og helseforetakene må få tydelig beskjed fra sentralt hold om at det er deres ansvar å sørge for at både innbyggere og ansatte får tilbud om vaksine
  • Helsepersonell bør bli møtt med en tydelig forventning om årlig vaksinasjon fra arbeidsgiveren
  • Fylkesmannen bør føre tilsyn med hvorvidt ansatte faktisk får vaksinasjon

Men obligatorisk vaksinering står altså ikke på tiltakslisten.

– Overgrep

Line Orlund, fylkesleder i Oslo, Norsk sykepleierforbund

KRITISK TIL TVANG: Viktig at syke ansatte skal holde seg vekk fra jobb, sier Line Orlund i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Kristin Henriksen

– Å tvinge ansatte til å vaksinere seg vil være et overgrep, sier Line Orlund, fylkesleder i Oslo for Norsk Sykepleierforbund.

Hun mener dette vil være å begynne i feil ende

– Man må huske på at friske ansatte også kan være smittefarlige. Derfor bør alle vaksinere seg. Så er det ekstremt viktig at syke ansatte holder seg vekk fra jobb.

Oslo kommune har tatt initiativ til en kampanje for å øke kunnskapen og tilbudet om vaksinasjon. I kampanjegruppen sitter også Norsk Sykepleierforbund.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsmann Høyre

FORVENTNING: Helsepolitisk talsmann Sveinung Stensland (H) tror ikke tvang er veien å gå for å øke andelen influensavaksinerte i offentlig sektor, men forventer at alle som jobber med pasienter vaksinerer seg.

Foto: Stortinget

– Vi er veldig optimistiske til at vi skal få stadig flere til å vaksinere seg. Men jeg er overrasket over at byråden kommer med slike uttalelser midtveis i kampanjen. Først synes jeg byråden bør gi kampanjen en sjanse til å lykkes, før man vurderer tvang, sier Orlund.

Helsepolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland, sier han forventer at alle som jobber med pasienter i Norge er vaksinert for influensa, selv om han ikke tror tvang er veien å gå.

SISTE NYTT

Siste meldinger