Hopp til innhold

Anbefaler voksne å friske opp vaksinene

Voksne er flinke til å passe på at ungene har fått de nødvendige sprøytene, men ikke alle er like flinke til å følge med på egne vaksinasjonsbehov. Her er vaksinene voksne også bør ta.

Vaksine mot svineinfluensa

Mange dro til legen for å få vaksine under svineinfluensaen. men FHI anbefaler at voksne frisker opp de grunnleggende vaksinene mer regelmessig. Her setter sykepleier ved Lille Grensen Legesenter i Oslo, Turid Thorsnes, en svineinfluensa-vaksine på Anniken Grundt i 2013.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

De aller fleste norske barn blir vaksinert gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) viser at godt over 90 prosent takker ja til tilbud om vaksinasjon av barna sine.

Men mange glemmer at man må ta oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot flere av sykdommene som man vaksinerer seg mot som barn.

– Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon, sier Jeanette Stålcrantz, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell.

– I tillegg anbefales influensavaksine til personer i spesielle risikogrupper, sier Stålcrantz.

Tenker kun på reisevaksiner

HPV-vaksine

Alle barn som er bosatt i Norge tilbys vaksinasjon mot ni sykdommer. Fire av disse må man huske å friske opp i voksen alder.

Foto: JOE RAEDLE / NTB Scanpix

Per i dag finnes ingen oversikt over hvor mange som følger disse anbefalingene om oppfriskningsdoser, ettersom meldeplikt for vaksiner gitt til voksne ble innført først fra 2011. Derimot har alle barnevaksiner vært registrert siden 1995.

– Vårt inntrykk er at revaksinasjon av voksne ofte er knyttet til reiser og konsultasjoner i forbindelse med reisevaksinasjon, sier Stålcrantz.

For å få en sykdom under kontroll kreves en vaksinasjonsdekning i befolkningen på 80 til 95 prosent, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Vaksinasjonsdekningen for vaksinene gitt i barnevaksinasjonsprogrammet er høye, viser tall fra SYSVAK.

I Norge har vi nesten uttryddet sykdommer som polio, kopper og difteri. Dersom vaksinasjonsdekningen blir for lav, kan sykdommene som vi i dag har kontroll over komme tilbake.

Tjenesten Mine vaksiner, laget av Helsenorge.no gir deg mulighet til å sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og familien.

– I fremtiden vil gjøre det enklere for folk selv å holde oversikt over når tiden er inne for å få oppfriskningsdoser av aktuelle barnevaksiner, sier Stålcrantz.

Disse vaksinene anbefaler FHI at man skal friske opp etter ti år:

Difteri
Difteri er en nese-halsinfeksjon som skyldes difteribakterier. Bakteriene danner giftstoffer som kan angripe hjerte-, nyre- og nervevev. Sykdommen kan være dødelig. Difteri finnes i store deler av verden, men forekommer svært sjelden i Norge.

Når noen får stivkrampe (tetanus)-vaksine etter en sårskade, får de ofte kombinasjonsvaksinen difteri-tetanus. Dette er for å benytte anledningen til å friske opp difteri-immuniteten samtidig.

Stivkrampe
Stivkrampe (tetanus) skyldes en bakterie som kan finnes i jordsmonn. Smitte kan skje når bakterien kommer i kontakt med sår. Bakterien danner giftstoffer som angriper nervesystemet og gir muskelstivhet og smertefulle kramper.

Sykdommen har høy dødelighet, men smitter ikke fra person til person. Stivkrampe er sjeldnere i Norden enn i varmere strøk.

Kikhoste
Kikhoste er en langvarig (6-12 uker) luftveisinfeksjon med kraftige hosteanfall. Sykdommen er meget smittsom - nær 100 % fikk sykdommen før vi begynte å vaksinere. Den kan være farlig for små barn, spesielt spedbarn.

Kikhoste kan føre til hjerneskade på grunn av oksygenmangel under hosteanfall, og i sjeldne tilfeller død. Forekomsten av kikhoste i Norge har hatt en oppblomstring de siste årene.

Poliomyelitt
Poliomyelitt (polio) er en svært smittsom virussykdom som rammer nervesystemet og kan forårsake lammelser. Polio er uhelbredelig. Kampen mot sykdommen dreier seg derfor om vaksinering og hindre smittespredning.

Antall poliotilfeller er på verdensbasis redusert fra 350.000 i 1988 til 650 tilfeller i 2011. Europa har ble erklært poliofritt i 2002, men sykdommen er fremdeles utbredt i en rekke asiatiske og afrikanske land.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ