NRK Meny
Normal

Vil ikke gi pappa en tredel

Statsminister Jens Stoltenberg går mot forslaget fra Likelønnskommisjonen om å forbeholde en tredjedel av dagens fødselspermisjon til fedre.

Jens Stoltenberg
Foto: NRK

- En slik løsning er å gå for langt, sier Stoltenberg til NRK Nyheter

- Jeg mener det er viktig at far får mer tid med barna, og det er også grunnen til at vi utvidet pappapermisjonen med en uke. Men da tok vi ikke en uke fra mor. Vi forbedret ordningen slik at det totalt ble flere uker, sier Stoltenberg.

Per i dag er den samlede foreldrepermisjonen på 44 uker. Stoltenberg vil ikke begrense mors andel av denne permisjonen.

- Hvis man lager en tredeling, betyr det at alle mødre må ut i arbeidslivet etter i overkant av seks måneder. Det mener jeg er for stramt. Det er foreldre som ønsker å organisere dette på ulike måter, og det vil være vel stivbeint å gjøre seks måneder til maksimalgrensa, sier statsministeren. 

Likelønnskommisjonen vil ha et milliard-lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

Kommisjonen, som blir ledet av tidligere Senterparti-leder Anne Enger, la i dag fram sin innstilling for regjeringen.

Vil gi tre milliarder til lønnsløft

Kommisjonen foreslår at myndighetene og partene i arbeidslivet skal gjennomføre et lønnsløft i utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

Det forutsetter en inntektspolitisk avtale om at lønnsveksten i offentlig sektor kan være høyere enn i privat sektor.

Kommisjonen går inn for at det hvert år bevilges 3 milliarder friske kroner over statsbudsjettet som skal fordeles innen kvinnedominerte yrker der lønnsnivået er lavt.

Dette spesielle lønnsløftet i offentlig sektor skal det ikke kunne kreves kompensasjon for av andre grupper; da ville effekten av løftet bli redusert.

Anne Enger
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Sykepleierne begeistret

Forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund sier at likelønnskommisjonen har innsett at det må tas omfattende grep for likelønn.

- Det er gledelig at det blir foreslått at det må settes av penger over statsbudsjettet til å gjøre et ekstra lønnsløft for de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor, sier Normann.

På vegne av 85 000 sykepleiere forventer hun nå at regjeringen tar ansvar og sørger for å gjennomføre tiltak som kan bringe sykepleiere og andre kvinnedominerte grupper et skritt nærmere likelønn. 

Vil dele opp foreldrepermisjonen

Likelønnskommisjon foreslår også at foreldrepermisjonen i forbindelse med fødsler blir delt i tre like store deler.

Kommisjonen mener at en slik omlegging av foreldrepermisjonen også kan bidra til å utligne det gapet som i dag eksisterer mellom lønnsnivået for menn og kvinner.

En konklusjon i kommisjonens rapport som ble lagt fram i dag er at det gjennomsnittlige lønnsgapet mellom kvinner og menn er på 15%.

- Tvungen tredeling et overgrep

Høyreleder Erna Solberg sier at Likelønnskommisjonens forslag om en tvungen tredeling av foreldrepermisjonen vil være et statlig overgrep og en grov tvang mot familiens frihet til selv å bestemme hvordan man vil innordne livet.

- Forskjellige familier har forskjellige forutsetninger og behov i permisjonstiden. Å tvinge alle til samme løsning er uvettig og et uttrykk for mistillit til at folk vet sitt eget beste, sier Solberg.

Hun hevder at regjeringen svikter både mødre og fedre dersom den innfører en tvungen tredeling av fødselspermisjonen.

- Lut lei overstyring

Også Fremskrittspartiet markerer tydelig motstand mot kommisjonens forslag om en tredeling av fordeldrepermisjonen.

Partiets likestillingspolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen, sier at familien må ha fullstendig frihet til å velge hvem som skal være hjemme med barnet.

I en pressmelding sier Knudsen at han er "lut lei denne overstyringen fra sosialdemokratene".

Knudsen sier det ikke er statens oppgave å detaljstyre hvor lenge mor eller far skal være hjemme med barnet, og at foreldrene ordner dette bedre enn politikerne.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger