Hopp til innhold

Prisvekst et opp lønna vår

Den rekordhøge prisveksten og renteoppgangen et opp det gode lønnsoppgjeret. Berre dei med låg gjeld og høg inntekt vil få auka kjøpekraft i år.

Illustrasjonsfoto
Foto: Scanpix / SCANPIX

Det skriv Aftenposten.

Har mindre pengar

Dei fleste med vanlege inntekter og gjeld frå ein million kroner og oppover, vil få mindre pengar å bruke i år, viser prognosane frå Noregs Bank.

Sentralbanken justerte opp prisveksten kraftig i prognosane sine i går. Banken varslar at det i år blir den høgaste prisveksten sidan 1980-talet.

Frykt blant lånarane

Etter 16 renteaukingar er mange uroa for om dei klarar å betale avdraga sine i framtida.

LES: Renta går opp igjen

Stadig aukande renter gjer det vanskeleg å rekne på eigen økonomi.

LES: - Renteøkninger skaper frykt