NRK Meny
Normal

Her er likelønnskommisjonens råd

Skal tette lønnsgapet på 15% mellom menn og kvinner.

NOU: Kjønn og lønn
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Likelønnskommisjonens flertall, sju av kommisjonens åtte medlemmer, kommer med følgende forslag i innstillingen fra kommisjonen.

  1. Likestillingsloven og likestillings- og diskrimineringsombudet styrkes: Det foreslås en økning på 10 millioner kroner pr. år til ombudet. Målet er å styrke likelønnsarbeidet i virksomhetene og å skape åpenhet om lønn, blant annet ved at arbeidsgiverne utarbeider lønnsstatistikk fordelt på kjønn.
  2. Lønnssløft i offentlig sektor: Det bør gjennomføres et lønnsløft for utvalgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Det må bevilges friske midler over statsbudsjettet på om lag 3 milliarder kroner. I forbindelse med en tariffrevisjon skal dette brukes til å heve lønnsnivået for kvinnedominerte grupper i offentlig sektor uten at andre grupper krever kompensasjon.
  3. Lavlønns- og kvinnepott: Partene i arbeidslivet som forhandler i privat sektor, anbefales å sette av midler til kombinerte lavlønns- og kvinnepotter i lønnsforhandlingene. Det bør foretas en omprioritering mellom kvinne- og mannsdominerte grupper i privat sektor.
  4. Bedre og likere deling av foreldrepermisjonen: Etter mønster fra Island bør foreldrepermisjonen fordeles bedre og likere mellom foreldrene.
  5. Rettigheter etter endt foreldrepermisjon: Det bør være en tariffestet rett for arbeidstakere som har fravær fra arbeidsplassen på grunn av foreldrepermisjon, slik at de får et gjennomsnittlig lønnstillegg, som et minimum, når de kommer tilbake på arbeidsplassen.
  6. Rekruttering av kvinner til ledelse: Regjeringen må utforme et prosjekt med støtte til virksomheter og organisasjoner med sikte på å øke rekrutteringen av kvinner til lederstillinger. Prosjektet bør få en størrelse som gir rom for årlige utgifter til ordningen på 10 millioner kroner.

Likelønnskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i juni 2006.

Mandatet har vært å gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn basert på tilgjengelig statistikk og forskning. Kommisjonen ble bedt om å drøfte ulike årsaker til lønnsforskjellene og å vurdere hva som kan gjøres for å redusere disse.

Siden midten av 1980-tallet har lønnsgapet mellom menn og kvinner vært stabilt på rundt 15%. Kommisjonens innstilling ble i dag overlevert til Trond Giske, som midlertidig har ansvar også for barne- og likestillingsdepartementet.

Kommisjonens utredning vil bl.a. bli sendt ut på en bred høring med frist en gang ut på høsten. Regjeringen vil sette i gang med sitt viderearbeid etter høringen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger