Hopp til innhold

Vil bruke mobildata for å finne terrorofre

Flere overlevende etter Oslo-skytingen sier de ikke har blitt kontaktet av noen. Nå etterlyser flere muligheten til å registrere alle terrorofre. – Vanskelig å se for seg, sier Datatilsynet.

Per på hjørnet åpner etter masseskyting

OPPFØLGNING: Ikke alle som var til stede under skyteepisoden i Oslo i sommer har fått tilbud om oppfølging, forteller Støttegruppa etter 22. juli.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi sitter med en dyrekjøpt erfaring etter 22. juli. Da var det mye som sviktet, spesielt oppfølgingen av de berørte, både på kort og på lang sikt.

Det sier leder Lisbeth Røyneland av Støttegruppen etter 22. juli til NRK.

Lørdag slo de alarm om at det som skjedde etter 22. juli er i ferd med å gjenta seg. De mener oppfølgingen av berørte den gang var for dårlig. Og lite har endret seg med angrepet i Oslo i sommer, mener de.

Lisbeth Kristine Røyneland og Miriam Einangshaug foran London Pub.

Miriam Einangshaug og Lisbeth Røyneland i Støttegruppa etter 22. juli er blant de som etterlyser et katastroferegister til bruk ved oppfølging av berørte etter alvorlige hendelser.

Foto: Daphne Steketee / NRK

Flere overlevende etter Oslo-skytingen sier de ikke har blitt kontaktet av noen, ifølge Støttegruppen.

– Problemet er at vi vet ikke hvem som var i området. Da får vi ikke spurt dem om det er noe de har behov for, sier psykolog Marianne Skogbrott Birkeland.

Hun sikter til berørte etter skytingen i Rosenkrantz' gate i Oslo natt til lørdag 25. juni i år.

Birkeland er traumeforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). De mener det er avgjørende at alle berørte får tilbud om oppfølging.

I sin rapport om oppfølging av overlevende etter Utøya-angrepet, skriver NKVTS at én av fem hadde behov for mer hjelp enn de fikk.

Det har tidligere vært etterlyst et katastroferegister, en oversikt over alle som har vært rammet av alvorlige hendelser som terror og naturkatastrofer.

Les også Kriseteamet har vært i kontakt med over 200 berørte etter Oslo-skytingen

Benedicte Stølen

Vil basere på mobildata

NKVTS foreslår å bruke stedsbasert teknologi til å sende ut informasjon til alle berørte i Oslo den natten.

– Vi kunne brukt mobildata for å identifisere hvem som var i nærheten og sendt ut SMS til alle som var der med tilbud og viktig informasjon, sier hun.

Marianne Skogbrott Birkeland er psykolog og traumeforsker ved NKVTS

– Mange opplever først at de har behov for oppfølging idet hverdagen inntreffer en stund etter, sier psykolog ved NKVTS, Marianne Birkeland.

Foto: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Birkeland sier det er viktig at folk som er berørte av katastrofer ikke selv må søke hjelp, men at de blir kontaktet.

– Det fungerer ikke å overlate hele ansvaret for å ta vare på seg selv eller å søke hjelp etter slike hendelser til kun den enkelte og familien deres. Vi ser dessverre at det er mange som ikke søker hjelp, selv om de kunne hatt behov for det, sier Birkeland.

Les også Voldsforsker og psykolog: Slik blir du påvirket av skytingen

Fem på gata om frykt for terror etter skyteepisodene

Datatilsynet: – Vanskelig å se for seg

Under koronapandemien tok flere kommuner i bruk såkalt lokasjonsbasert varsling. Alle mobiltelefoner innenfor et område fikk tilsendt informasjon om smittesituasjonen.

Datatilsynet mottok flere klager på praksisen. De mente selv det ikke var et klart regelverk for hvilke situasjoner det var mulig å ta i bruk slik varsling.

Teleoperatørene har taushetsplikt. Med mindre krav om anonymisering eller samtykke er opprettholdt, må det være en lov som uttrykkelig sier at data kan utleveres av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Anders Ballangrud i Datatilsynet

Anders Ballangrud i Datatilsynet sier det er vanskelig å se for seg et katastroferegister basert på mobildata.

Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

– Dersom virksomheten kan vise til hjemmel i et av unntakene, bortfaller taushetsplikten, sier seniorrådgiver i Datatilsynet, Anders Ballangrud.

Datatilsynet har vansker med å se for seg hvordan et katastroferegister kunne fungert. Selv om det bare skulle bli sendt ut meldinger innenfor en viss omkrets der andre persondata ikke loggføres.

– For å behandle personopplysninger, i dette tilfellet telefonnummer, trenger man grunnlag i hjemmel. Det er vanskelig å se for seg at en kan anonymisere personopplysningene i et slikt tilfelle, sier Ballangrud.

Regjeringen vil vurdere katastroferegister

Men Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet sier likevel at regjeringen vil vurdere å opprette et slikt katastroferegister. Han sitter også som nestleder i stortingets Utenriks- og forsvarskomite.

– Jeg synes det Støttegruppa tar opp er et veldig godt og viktig innspill. Så er det noen spørsmål knyttet til blant annet personvern, men dette vet jeg at regjeringa kommer til å vurdere.

– Forslaget om et katastroferegister har blitt luftet gjentatte ganger. Hvorfor er det ennå ikke på plass?

Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet-politiker Åsmund Aukrust sier regjeringen vil vurdere hvordan man kan opprette et katastroferegister, slik at man lettere kan sørge for langsiktig oppfølging av kriserammede.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg synes det er et godt spørsmål. Andre får svare på hvorfor det ikke er opprettet tidligere. Denne regjeringa har sittet et drøyt halvår, men dette er noe vi definitivt kommer til å jobbe videre med.

Arbeiderpartiet-politikeren var selv på Utøya 22. juli og vet hvor viktig det er med riktig og langsiktig oppfølging.

– 11 år kan være veldig kort hvis du har opplevd noe så forferdelig som vi gjorde den dagen. Det vi har lært er at det er veldig viktig å jobbe langsiktig og at forbedring kan ta veldig lang tid, sier han.

Les også Etter skuddene

Jon Amund Vikan

Bevilger ikke midler

NRK har tidligere meldt om at det ikke bevilges ekstra midler til oppfølgingen av de rundt 200 berørte etter Oslo-skytingen.

Det bekrefter Helsedepartementet til NRK.

Oslo kommune sier at de har kapasitet og kompetanse til å følge opp uten ekstra midler.

Helsedepartementet mener lokal og regional oppfølging er det beste.

– Regjeringen er imponert over den jobben for eksempel Oslo kommune har gjort i denne saken, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt til NRK.

AKTUELT NÅ