Hopp til innhold

Venter flere psykisk syke

Folkehelseinstituttet regner med at opp mot halvparten av den voksne befolkningen i Norge vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Norge er på verdenstoppen i livskvalitet og lykke, men psykisk helse er likevel et stort folkehelseproblem. Psykiske plager og lidelser vil ramme hver andre nordmann ifølge folkehelseinstituttes nye rapport.

Hovedårsakene til redusert levealder i Norge er de ikke-smittsomme sykdommene som kreft, hjerte- og karsykdommer, men også psykiske lidelser og rusmisbruk.

– Psykiske helseplager og lidelser havner høyt opp både når det kommer til dødsårsaker og år levd med helsetap, sier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

Ifølge rapporten har rundt 8 prosent av barn og unge så alvorlige problemer at de tilfredsstiller kravene for å ha en psykisk lidelse.

Les flere saker om Folkehelserapporten:

Hos ungdommer mellom 13 og 18 år ble det funnet at om lag 40 prosent av dem som lider av en form for psykisk lidelse også tilfredsstiller kravene for en annen form for psykisk lidelse.

Blant den voksne befolkningen ble det funnet at mellom 8 og 10 prosent av dem har betydelige psykiske plager.

Saken fortsetter under videoen.

Camilla Stoltenberg om psykisk helse

Få oppsøker hjelp

Mange som rammes av en psykisk lidelse kommer aldri i kontakt med helsetjenesten (se graf). Hva som er årsaken til dette fremkommer ikke av rapporten.

I perioden fra 2008 til 20012 fikk tre prosent av befolkningen behandling i psykisk helsevern.

– Er det lite eller mye? Kanskje er det lite når vi ser tallene for forekomst. Dessuten vil andelen eldre øke og det vil øke behovet for psykisk helsehjelp fremover. Særlig når vi tenker på det behovet som personer med demenslidelser har, sier Stoltenberg uten å gå nærmere inn på hvorfor psykisk syke ikke oppsøker hjelp.

Andel av befolkningen som var i kontakt med spesialhelsetjenesten 2008-2012

Andel (i prosent) av befolkningen som var i kontakt med spesialhelsetjenesten 2008–2012. Mørk blå: Psykisk helsevern for barn og unge, lys blå; psykisk helsevern for voksne, grønn; privat psykiater eller psykolog (over 15 år).

Foto: Helsedirektoratet

I risikogruppen

10 til 20 prosent av befolkningen får problemer med alkohol eller andre rusmidler i en kortere eller lengre del av livet og det er vanligere med rusmiddelmisbruk blant personer med psykiske lidelser.

– Vi ser en enorm utfordring for mennesker med både alvorlige og lettere psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk, sier Stoltenberg.

Personer med psykiske lidelser i risikogruppen for både rusmiddelmisbruk og selvmord.

Det er ingen endring i antall selvmord i Norge, det kan imidlertid være mange skjulte selvmord i gruppen ulykker. Rundt 10 prosent av alle dødsulykker i trafikken som blir undersøkt av Statens vegvesen sine ulykkesanalysegrupper, er selvmord.

AKTUELT NÅ