Hopp til innhold

Vedum om den omstridte boligskatten: – Helt uaktuelt

Skatteutvalgets forslag om en ny boligskatt har de siste dagene fått hard medfart. Nå garanterer finansministeren at den ikke vil bli noe av.

Trygve Slagsvold Vedum, Finansminister

UAKTUELT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) garanterer at regjeringen ikke vil innføre en ny boligskatt.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

– Det er helt uaktuelt å øke boligbeskatningen vår for vanlige folk, understreker finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Han viser til den omstridte «boligskatten», som ble foreslått av Skatteutvalget på tampen av fjoråret.

Utvalget foreslo da en rekke store endringer for å skape et nytt helhetlig skattesystem.

I et ferskt høringssvar ga Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støtte til Skatteutvalgets forslag om å innføre skatt på fordelen av å bo i egen bolig.

Det har igjen satt fyr på debatten.

Nå garanterer imidlertid finansministeren at det ikke vil bli innført noen boligskatt.

– Nå har både Skatteutvalget, som ble oppnevnt av forrige regjering, og nå også NHO gått ut og støttet at vi bør øke boligbeskatningen for folk. Det er regjeringen sterkt imot, fastslår Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avfeier forslaget om en ny boligskatt. Her avbildet foran sitt eget hjem julen 2021.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Vil at folk skal eie boligen sin

Men forslaget om en boligskatt høster ikke bare kritikk.

I separate høringssvar ga både Norges Bank og Finanstilsynet støtte til forslaget.

De pekte på at skatteendringene kunne bidra til å redusere gjeld og boligpriser, og dermed gjøre det finansielle systemet mindre sårbart.

Til tross for innspillene er det uaktuelt for regjeringen å gradvis innføre en ny boligskatt.

– Fordi vi vil at folk skal eie boligen sin. Og vi ønsker heller ikke å skape uro rundt beskatning av bolig. Det er en fordel at vi er et land der folk stimuleres og oppmuntres til å eie egen bolig. Det skaper mer stabilitet for den enkelte familie, sier Vedum.

– Både OECD og IMF har sagt at mangel på boligskatt kan være farlig for norsk økonomi. Hva er det de ikke har skjønt, da?

Det er en politisk vurdering! Et samfunn er ikke bare en teoretisk modell. Vi mener det er viktig at flest mulig eier sin bolig, og at det skal være trygghet rundt det.

Legger forslagene i skuffen

Målet med Skatteutvalgets forslag var å lage et helhetlig skattesystem som i sum var bedre for økonomien.

Utvalgets leder Ragnar Torvik mener det er en «dårlig» beslutning av regjeringen å legge forslaget om boligskatt i skuffen. Han er økonomiprofessor ved NTNU.

– Boligskatt er upopulært. Men vi må se sammenhengen mellom boligskatt og andre skatter, påpeker han.

Vi trenger en boligskatt slik at vi kan redusere andre skatter, som er mer skadelig for norsk verdiskapning, mener Torvik.

Ragnar Torvik

Økonomiprofessor og leder av Skatteutvalget Ragnar Torvik vil innføre boligskatt for å kunne redusere andre skatter.

Foto: Alf Simensen / N

Professoren vil heller redusere skatten på to andre områder:

  • Skatt på arbeid: En stor utfordring fremover er at vi trenger mange flere i arbeidsmarkedet. Da må vi gjøre det mer lønnsomt å jobbe, og redusere skatten på arbeid, mener Torvik
  • Skatt på kapital: Ved å redusere skatter for næringslivet noe, så gjør vi det mer gunstig å investere i næringsvirksomhet. Det vil bidra til å øke verdiskapningen i norsk økonomi, mener Torvik.

– Så dette er ikke en økning i skattene, men en omlegging, sier utvalgslederen.

Men ingen av de foreslåtte endringene i boligskatten vil bli noe av, understreker finansministeren.

– Det skatteregelverket som er på bolig, det ligger fast. Vi ønsker ikke å følge opp det utvalget foreslo.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Skatteutvalgets leder Ragnar Torvik presenterer sin utredning under en pressekonferanse i Oslo mandag.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var blid da han mottok rapporten fra Skatteutvalgets leder Ragnar Torvik i desember. Nå legger han forslagene knyttet til boligskatt i skuffen.

Foto: Alf Simensen / NTB

Les også: Utvalg vil ha 25 prosent moms på alt – også mat, kultur og kollektiv

Linn Nygård
Linn Nygård

AKTUELT NÅ