Hopp til innhold

Senterpartiet om myr-forslag: – Dramatisk

Regjeringen ber kommunene om å la «nye» myrer ligge i fred i påvente av et mulig forbud. Senterpartiet mener kommunene ikke trenger å lytte.

Myr, Ørskogfjellet

Det lagres mye klimagasser i myrene. Derfor mener mange at de bør bli stående urørte. Regjeringen skal nå vurdere er om det skal åpnes for nye areal til torvuttak i landet, eller ikke.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Regjeringen ber alle landets kommuner om å ikke grave i nye myrområder etter torv.

Dette gjør de mens de skal vurdere et mulig permanent forbud av torvuttak i nye myrområder i landet.

Når torv fra myr utvinnes, frigis CO₂ som har vært bundet i myrene i mange hundre år. Myrer lagrer også karbon og derfor er bevaring av myr et effektivt klimatiltak.

Det var i klimaplanen regjeringen først varslet at de vil vurdere å innføre forbud mot torvuttak i nye felt.

– Vi vurderer om vi skal slutte helt med å åpne nye areal til torvuttak. Hvis vi konkluderer med det, så vil det bety at vi ikke åpner nye areal for torvuttak, og man må gjøre ferdig det man har, og ikke åpne mer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Men det er en vurdering som vi må komme tilbake til. I mellomtiden er det viktig at vi ikke åpner for nyareal, sier han.

Fører til store utslipp

Sveinung Rotevatn innstill som 1. nestleder av Venstres valgkomite.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier regjeringen vurderer et mulig forbud mot uttak av torv fra nye myrarealer.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Produsenter i Norge kan fortsatt ta ut torv fra de 27 feltene som allerede er satt av til torvuttak i 20 år til, men regjeringen vil nå unngå at arealplaner som blir vedtatt, åpner for helt nye torvuttak.

Regjeringen har også startet en redegjørelse av en avgift av klimagasser fra uttak av torv, ifølge Rotevatn.

Torv er en avgrenset ressurs og uttak og bruk av torv fører til utslipp av klimagasser.

– Har dere fått noen reaksjoner fra kommunene på det midlertidige forbudet?

– Ikke foreløpig, men jeg håper kommunene har forståelse for at det nå er viktig å vurdere om det her er en virksomhet som kan fortsette, og at det ville være dumt å åpne opp nye arealer nå. Hvis man først åpner areal og ødelegger myrområder, er det for sent. Da vil mange klimagasser slippes ut i atmosfæren, sier Rotevatn.

Sp: – Dramatisk forslag

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier at kommunene bør spørre Rotevatn om han har lovhjemmel til å hindre uttak av torv fra nye områder.

– Om ikke så trenger de ikke bry seg med han, sier Pollestad.

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) er imot et eventuelt forslag om å forby torvuttak fra nye myrarealer.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Rotevatn kan gjerne ha sin personlige ønskeliste om å stoppe lovlig næringsvirksomhet, men han som statsråd bør ikke drive å dele ut denne typen oppfordringer, fortsetter han.

Hvordan stiller Sp seg til at regjeringen vurderer å permanent ikke åpne nye areal til torvuttak?

– Det er et dramatisk forslag. Vi vil ha en kunnskapsbasert forvaltning av myrområder. Derfor sier vi nei til forbud, sier Pollestad.

Myr, Jølster

Fram til på spørsmålet om forbud er klart, har regjeringen sendt et skriv til alle landets kommuner og statsforvaltere om at nye myrområder ikke skal graves i.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK
Myr Klakegg

De siste årene har uttak og bruk av torv ført til utslipp på rundt 83.000 tonn Co₂-ekvivalenter per år, ifølge regjeringens egne tall.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

AKTUELT NÅ