Hopp til innhold

Utfordrer regjeringen: Vil ha svarteliste for selskaper uten kvinner i ledelsen

Høyre-topp ber regjeringen opprette en svarteliste for selskaper som ikke oppfyller FNs mål om likestilling i ledergruppen. Regjeringen utelukker ikke at det kan bli aktuelt.

Linda H. Helleland

Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland oppfordrer regjeringen til å opprette en svarteliste for selskaper som ikke har kvinner i toppledelsen.

Foto: Torstein Bøe

Bærekraftsministeren må hjelpe selskaper som går i gal retning, og som er langt unna å levere på sosiale bærekraftsmål, som skal rapporteres på om kort tid.

– Det blir som en svarteliste, sier Linda Hofstad Helleland. Hun er næringspolitisk talsperson for Høyre.

Helleland peker på kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han koordinerer regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Oppfordringen fra Helleland kommer kort tid etter at matvaregiganten Orkla nylig satte sammen en ny konsernledelse, utelukkende bestående av menn.

Dette til tross for at Orkla selv har mål om at alle ledernivåer skal ha halvparten kvinner innen 2025. I dag er 42 prosent av lederne i Orkla kvinner.

Beslutningen skapte reaksjoner fra næringstopper, som blant annet beskrev Orklas beslutning som å gå «baklengs inn i fremtiden».

– Kvinneandel i konsernledelsen er ikke uoverkommelig

Helt konkret vil Helleland at regjeringen skal utarbeide en årlig «bærekraftsoversikt» over kjønnsbalansen i ledergruppene til de 100 største ASA-selskapene i Norge.

40 prosent kvinneandel i konsernledelsen er ikke uoverkommelig. Det finnes nok av kvalifiserte kvinner til å gå inn i konsernledelsen. Dette handler først og fremst om en vilje til å få mangfold inn i ledelsen, sier hun.

Miljøvennlig vask av bil

Linda Hofstad Helleland (H) var distrikts- og digitaliseringsminister i Solberg-regjeringen. Her sammen med partileder Erna Solberg i 2021.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I dag er det allerede lovpålagt med 40 prosent kvinner i styrer til blant annet allmennaksjeselskap, som består av ti eller flere medlemmer.

Helleland mener at en svarteliste kan bidra til å framskynde likestillingen også i toppledergruppene.

– Det vil gjøre at forbrukere som er opptatt av bedriftenes bærekraft kan bruke vår forbrukermakt. Samtidig vil jeg tro at omdømmerisikoen ved å havne på en slik bærekraftsoversikt vil være noe ethvert selskap vil jobbe aktivt for å unngå, sier hun.

Les også Man skal være greit overkvalifisert som mann nå til dags

Orkla ASA presenterer 1.kvartals resultat

– Ville Orkla havnet på en slik svarteliste?

Jeg ønsker ikke å nevne noen enkeltselskaper. Det er nettopp dette en slik oversikt skal gi oss informasjon om. Antallet kvinner i konsernledelsen er det som vil være avgjørende for hvilke selskaper som må intensivere arbeidet, sier Helleland.

NRK har forelagt innspillet fra Helleland til Orkla. I en e-post til NRK skriver Orklas konserndirektør for kommunikasjon, Håkon Mageli, at han ikke har ytterligere kommentarer til saken.

Han har tidligere forklart til NRK at inntrykket om at det er valgt ut menn til fem nyutnevnte lederstillinger, ikke stemmer.

– Vi forstår kritikken av at det ikke er kvinner i dagens ledergruppe, men vil presisere at det ikke var nyutnevnelser av fem menn. Vi vil understreke at målet om 50 prosent kvinner i ledergruppen fortsatt er et viktig mål for oss.

– Næringslivet henger dessverre etter

«Bærekraftsminister» Sigbjørn Gjelsvik (Sp) svarer ikke direkte på oppfordringen fra Helleland, men erkjenner at likestillingen i næringslivet ikke har kommet langt nok.

Likestillingen er kommet langt i Norge, særlig i politikken og i offentlig sektor. Næringslivet henger dessverre etter, sier han.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), kommunal- og distriktsminister

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er også ansvarlig statsråd for arbeid knyttet til FNs bærekraftsmål.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Jeg oppfordrer alle virksomheter til å arbeide for at bærekraftsmålene nås. Dette gjelder både mål 5 om likestilling og de øvrige bærekraftsmålene, sier Gjelsvik.

Han viser videre til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Kan bli aktuelt med svarteliste

Trettebergstuen mener det allerede finnes en tilsvarende oversikt, som det Helleland etterlyser.

– Det er mer eller mindre akkurat det som gjøres nå gjennom CORE Topplederbarometer, sier hun.

CORE – Senter for likestillingsforskning, er en del av Institutt for samfunnsforskning. Barometeret ble først lansert i 2016.

– Her kartlegges kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene, forklarer Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

I 2020 hadde 26 av disse selskapene null kvinner i toppledergruppen, ifølge Topplederbarometeret. Samtidig hadde 73 selskaper mellom 1 og 24 prosent kvinner, mens 57 selskaper hadde mellom 25 og 39 prosent kvinner.

Helleland avviser imidlertid at CORE sin oversikt representerer en slik liste.

CORE jobber konkret med likestilling, men dette arbeidet må intensiveres og settes i sammenheng med målene for sosial bærekraft som bedriftene skal rapportere inn i 2025, sier Helleland.

Trettebergstuen utelukker ikke at det kan bli aktuelt å utarbeide en svarteliste for selskaper som ikke har kvinner i toppledelsen.

– Det kan godt hende, vi får se nærmere på det når resultatene kommer, sier hun.

Leder for CORE, Mari Teigen, sier til NRK at resultatene trolig vil bli offentliggjort i midten av juni.

NHO har liten tro på svartelister

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er skeptisk til en eventuell svarteliste.

I NHO har vi generelt liten tro på boikott og svartelister som verktøy for omstilling, sier Nina Melsom, NHO-direktør for arbeidsliv og tariff.

Nina Melsom i NHO

Nina Melsom, NHO-direktør for arbeidsliv og tariff, har liten tro på svartelister som verktøy for omstilling.

Foto: Moment studio

– Vi har større tro på å løfte frem konkrete tiltak som kan fremme likestilling, som for eksempel tredelingen av foreldrepermisjonen og forlengede åpningstider i barnehager, sier hun.

Melsom understreker at NHO jobber aktivt for at bedriftene skal rekruttere flere kvinner til alle nivåer.

– Blant annet gjennom vårt leder- og styreutviklingsprogram Female Future. Vi trenger mangfold i alle bransjer, sier hun.

Les også Næringstopper ut mot Orklas mannsledelse: – Baklengs inn i fremtiden

Elisabeth Grieg

AKTUELT NÅ