Hopp til innhold

Ubaydullah Hussain tapte i Høyesterett – får ni års fengsel for IS-deltakelse

Ubaydullah Hussain (33) er dømt til ni års fengsel i Høyesterett for deltakelse i ekstremistgruppa IS.

Ubaydullah Hussein

Ubaydullah Hussain sammen sin advokat John Christian Elden under rettsmøtet om varetektsfengsling i Oslo tingrett i januar 2017.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Straffen er den samme som da lagmannsretten behandlet saken. Dommen i Høyesterett falt i dag tirsdag. Høyesterett mener Hussain var å anse som deltaker i IS fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015.

Den tidligere talsmannen for Profetens Ummah dømmes for å ha deltakelse i IS, for å ha rekruttert to medlemmer, og bidratt med økonomisk og materiell støtte til to andre medlemmer av terrororganisasjonen.

John Christian Elden sier klienten hans Ubaydullah Hussain er skuffet over i Høyesterett dom.

Advokat John Christian Elden: - Det er et endelig punktum for saken-

En av Hussains to forsvarere, advokat John Christian Elden, sier til NRK at Høyesterett med dommen sier at de ønsker en vid anvendelse av deltakerbegrepet. Elden sier han er skeptisk til om at definisjonen er blitt for vid.

– Vi tar det til etterretning, men mener dommen er tvilsom ut fra et ytringsperspektiv når de sier det er en del av det straffbare å uttale støtte til terroraksjoner og terrorgruppers virksomhet, sier Elden.

– Hussain skuffet

Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen og medarbeider Khan Farooq fulgte Ubaydullah Hussains rekrutteringsarbeid i 2015. PST beslagla filmopptak som ble gjort i forbindelse med dokumentaren, men fikk nei av Høyesterett til å se gjennom det eller bruke det i retten.

Elden mener Hussain har fått en streng reaksjon, og forteller at Hussain selv er skuffet over Høyesteretts avgjørelse.

– Han mener at han er innenfor ytringsfriheten. Det var også derfor han lot et filmteam følge hele greia, fordi han mente at det var innenfor det som er lov i Norge. Det er klart han er skuffet, sier han.

Rekrutterte IS-medlemmer

Høyesterett tok i dommen utgangspunkt i at IS beskrives som en av de verste terrororganisasjonen i vår tid, og at denne typen organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier.

Ubaydullah Hussain poserer med den da 18 år gamle konvertitten

TETT KONTAKT: Ubaydullah Hussain poserer med den norske konvertitten han er tiltalt for å ha rekruttert til IS. Den nå 20 år gamle mannen er dømt for å ha forsøkt å bli med i terrororganisasjonen, og har ikke anket sin dom. Bildet er fra dokumentaren «Den norske islamisten», som ble vist på NRK i vår.

Foto: FRA «DEN NORSKE ISLAMISTEN» / CURRY FILM/VOLT FILM

I dommen stiller Høyesterett seg bak Lagmannsrettens vurdering av at Hussain tydelig var en IS-deltaker og rekrutterer, og forkaster Hussains anke.

«Hussains deltakelse i ISIL innebærer et klart alvorligere forhold enn det en enkelt fremmedkriger uten ledende rolle gjør seg skyldig i, der fremmedkrigeren dømmes for deltakelse», står det i dommen.

– Kan bli viktig fremover

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at han mener denne dommen er riktig.

– Vi er meget tilfreds med utfallet av denne saken, og at Høyesterett nærmest til punkt og prikke har fulgt påtalemyndighetens juridiske resonnement, sier han.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at han mener denne dommen er riktig.

Statsadvokat Frederik G. Ranke: - Denne dommen vil bli viktig også i tiden fremover.

Ranke mener at dommen egentlig dekker hele bestemmelsen om deltakelse, rekruttering og materiell støtte, og kan bli viktig i tiden fremover. Høyesteretts vurdering rundt deltakelsesbegrepet er vidfallende og omfatter Husseins virksomhet, mener statsadvokaten.

– Her er det en person som er dømt for å ha vært deltaker i ISIL uten å ha vært i Syria, men har hatt en støttefunksjon og vært en pådriver for at folk skulle reise ned – nærmest et talerør for organisasjonen i Norge, sier han.

Ranke mener at det er en viktig dom av allmennpreventive grunner.

– Det er nok få personer som kan komme i den posisjonen som Hussein har hatt, som en så sentral rekruttør. Men det er helt naturlig at Hussein, som en bakmann, blir dømt strengere enn de han har sendt ned.

Anke avvist

I Høyesteretts dom vektlegges det at av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot denne typen lovbrudd.

«Han har gitt avgjørende bidrag til at flere fremmedkrigere har kunnet slutte seg til ISIL i Syria. På denne måten har han operert aktivt «på innsiden» av organisasjonen, og dermed opptrådt kvalifisert enn hvis han bare støttet organisasjonen og dens mål», står det i dommen.

Hussain ble i april 2017 dømt i Oslo tingrett til ni års fengsel for terrorrekruttering av en 18 år gammel norsk konvertitt og for medlemskap i den terrorlistede organisasjonen IS. Han ble også dømt for å ha ytt økonomisk og materiell støtte til flere andre norske IS-krigere i Syria.

32-åringen ble dermed den første i Norge som er dømt for å være medlem av IS uten å ha vært i Syria, og den første som er dømt for terrorrekruttering. Hussain nektet straffskyld på begge punkter, og anket saken. Men nå opprettholdes altså dommen.

AKTUELT NÅ