Tre menn dømt i Høyesterett for IS-støtte

Tre menn er i Høyesterett dømt til fengselsstraffer fra sju måneder til fire år og seks måneder for terrortilknytning og for å ha støttet IS i Syria.

Terrordømte for å ha sluttet seg til IS

I SYRIA: Bildet er tatt i mai 2013 i Syria, nær den tyrkiske grensen. Fra venstre Valon Avdyli og Djibril Abdi Bashir. Mannen helt til høyre er en norsk-algerier som ble drept i kamp i Syria. Mannen i midten er ukjent for norsk politi.

Foto: PRIVAT/POLITIET

Straffene er litt mildere for to av mennene enn da saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett.

  • En 31 år gammel familiefar, norsksomalieren Djibril Abdi Bashir, fikk fire år og tre måneder i Oslo tingrett, mens lagmannsretten hevet straffen til fire år og seks måneder. Høyesterett har nå senket straffen igjen, til fire år og tre måneder.
  • For norskalbaneren Valon Avdyli (29) ble straffen fra tingretten på fire år og ni måneder i fengsel for å ha deltatt i kamphandlinger for IS i Syria opprettholdt i lagmannsretten. Høyesterett har senket straffen til fire år og seks måneder.
  • Den tredje mannen i saken, en 26-åring, ble dømt til fengsel i sju måneder for å ha støttet IS og for brudd på våpenloven. Lagmannsretten skjerpet straffen til åtte måneder. Høyesterett har senket straffen tilbake til sju måneder.

Retten: Skulle tilbake til Syria

Saken, som først gikk i Oslo tingrett i mai 2015, var første gang en norsk domstol behandlet forbudet mot å delta i og støtte en terrororganisasjon.

De tre er dømt for å ha brutt straffelovens paragraf 147 d i Straffeloven. Den gjør det straffbart å delta i en terrorgruppe, uavhengig av hva man har gjort som medlem i gruppen, enten det er å yte førstehjelp eller delta i krigshandlinger.

Oslo tingrett mente Bashir og Avdyli sverget troskap til IS i mai 2013, og oppholdt seg i Syria frem til januar 2014. Tingretten mente også at de to hadde til hensikt å dra tilbake til Syria etter hjemkomst.

Våpendeler som skulle sendes til Syria

29-åringen som er dømt for å ha vært medlem av IS skulle sende våpendeler og stridsklær til broren i Syria, men hevder begge kun drev med hjelpearbeid.

– Viktig med dom i Høyesterett

Advokat Marius Dietrichson representerer Djibril Abdi Bashir. Dietrichson påpeker at han ikke kjenner premissene for dommen, da disse ennå ikke er sendt ut av Høyesterett.

Egzon i Profetens Ummah

Egzon Avdyli fungerte i en periode som en talsmann for islamistgruppa Profetens Ummah. Senere mistet han livet i Syria.

Foto: Øyvind Bye Skille

– Vårt viktigste anliggende var at både tingretten og lagmannsretten hadde lagt seg for høyt når det gjaldt straff, og det har vi fått mehold i. Det er vi tilfreds med, sier Dietrichson.

Advokaten påpeker at det tidligere har vært lite rettspraksis når det gjelder 147 d. Det er derfor grunn til å tro at dommen vil skape presedens for lignende terrorsaker i fremtiden.

– Det viktigste for oss er at Høyesterett i hovedsak har opprettholdt det nivået tingretten og lagmannsretten la seg på når det gjelder straffutmåling. At det ble en mindre nedjustering får vi leve med, sier førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent til NRK.

Jan Glent

Førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Hvor viktig er det at denne saken er behandlet i Høyesterett?

– Jeg må ta høyde for at jeg ikke har lest premissene i dommen, men det er viktig at vi har en dom fra Høyesterett i disse saken, og at den sier noe om - vil jeg anta - hva normalnivået for straffen skal være, sier Glent.

Skulle frakte våpendeler til Syria

Påtalemyndigheten la i tingretten frem bevis for at den ene av de tre mennene kjøpte våpendeler i Norge, som de mener skulle sendes til broren Egzon Avdyli i Syria. Egzon Avdyli, som tidligere var en talsmann for islamistgruppa Profetens Ummah er en av flere som har reist fra Norge og mistet livet i kamper for terrorgruppa IS i Syria.

I tingretten la også påtalemyndigheten fram bilder av den eldste av de tiltalte, Djibril Abdi Bashir, som poserer med Bastian Vasquez. NRK har tidligere fortalt hvordan Vasquez dro fra Norge og ble sentral i IS.

Vasquez' norske forsvarer John Christian Elden skrev i en kjennelse før jul at han hadde fått opplysninger om at mannen fra Skien skal være død. PST opplyste da at de skulle undersøke saken nærmere.

Terrorsiktede nordmenn med Bastian Vasquez i Syria

Den terrordømte nordmannen Djibril Abdi Bashir (t.v.) poserer her med Bastian Vasquez (t.h.).

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger