Hopp til innhold

Tre IS-tiltalte nordmenn terrordømt

Borgarting lagmannsrett opprettholder og skjerper straffen for tre terrordømte nordmenn som sluttet seg til ekstremistorganisasjonen Den islamske staten (IS).

Terrordømte for å ha sluttet seg til IS

I SYRIA: Bildet er tatt i mai 2013 i Syria, nær den tyrkiske grensen. Fra venstre Valon Avdyli og Djibril Abdi Bashir. Mannen helt til høyre er en norsk-algerier som ble drept i kamp i Syria. Mannen i midten er ukjent for norsk politi.

Foto: PRIVAT/POLITIET

Det var i mai tre menn ble dømt til fengsel for tilknytning til ekstremistgruppa Den islamske staten (IS) i Syria.

De er de første i Norge som har blitt dømt for dette.

De tre anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som opprettholder eller skjerper dommene mot de tre:

  • Den 31 år gamle familiefaren, norsksomalieren Djibril Abdi Bashir, fikk fire år og tre måneder i Oslo tingrett, mens lagmannsretten hever straffen til fire år og seks måneder.
  • For norskalbaneren Valon Avdyli (29) ble straffen på fire år og ni måneder i fengsel for å ha deltatt i kamphandlinger for IS i Syria opprettholdt.
  • Den tredje mannen i saken, en 26-åring, er dømt til fengsel i sju måneder for å ha støttet IS og for brudd på våpenloven. Lagmannsretten skjerper straffen fra syv til åtte måneder.

De tre har hele tiden nektet straffskyld.

Sverget troskap til IS

– Vi er godt fornøyde med dommen. Slik vi ser det ser det ut som om lagmannsretten har foretatt en del viktige avgrensninger og vurderinger som vil få betydning for fremtidige fremmedkrigersaker, sier førstestatsadvokat Jan Glent til NRK.

De tre er dømt for å ha brutt straffelovens paragraf 147 d i Straffeloven. Den gjør det straffbart å delta i en terrorgruppe uavhengig av hva man har gjort som medlem i gruppen – fra førstehjelp til krig.

Rettstegning

NEKTER STRAFFSKYLD: Norsk-somalieren Djibril Abdi Bashir (31), en 26-åring og norskalbaneren Valon Avdyli (29) er dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha sluttet seg til en terrororganisasjon.

Foto: Esther Marie Bjørneboe

Lagmannsretten mener på lik linje med Oslo tingrett at Bashir og Avdyli sverget troskap til IS i mai 2013, og oppholdt seg i Syria frem til januar i fjor.

«Selv om det ikke er tilstrekkelig bevis for at noen av dem deltok direkte i krigshandlinger, vil lagmannsretten karakterisere dem som fremmedkrigere. Begge bar våpen fra starten av, jf. gruppebildet som ble tatt i slutten av mai 2013.», skriver står det i dommen fra lagmannsretten.

Var tilsluttet IS også i Norge

Lagmannsretten mener de tre forble fremmedkrigere også etter at de returnerte til Norge i januar 2014.

«Begge de tiltalte var på den annen side svært engasjerte og forsvarte ISIL og omtalteorganisasjonen i positive vendinger til både meningsfeller og andre etter at de kom tilbake til Norge. Dette var egnet til å skape økt oppslutning om og rekruttering til terrororganisasjonen.», står det i dommen.

Vil anke til Høyesterett

Valon Avdylis' forsvarer Svein Holden sier at Avdylis vil anke saken til Høyesterett.

– Det er ikke noen tvil om at det er en streng avgjørelse når det gjelder straffeutmålingen. Min klient er uenig i resultatet og har bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, sier Holden til NRK.

Forsvareren til 26-åringen sier han ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen.

– Det er en ganske streng dom. Vi vil nå vurdere den, gå gjennom den og se om det er en eller flere sider ved den som bør ankes videre til Høyesterett, sier forsvarer Kjell T. Dahl.

Advokat Fredrik Schone Brodwall, som forsvarer Djibril Abdi Bashir, sier til NRK at han vil lese nøye gjennom dommen med sin klient. Bashir har ikke tatt stilling til om han ønsker å anke dommen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ