Hopp til innhold

Tolldirektøren må stille i nytt politiavhør

Riksadvokaten fortsetter etterforskningen av tolldirektør Øystein Børmer. Han er allerede i hardt vær etter at etaten ble ilagt en rekordhøy bot på 1,5 millioner kroner.

Øystein Børmer, direktør Tolletaten

Tolldirektør Øystein Børmer.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Børmer risikerer personlig straffeforfølgelse fordi han ikke stanset ulovlig væpning av 295 tollere med pepperspray.

NRK kan i dag avdekke to nye momenter i pepperspray-saken:

  • Motstridende opplysninger: Børmer har uttalt i politiavhør at det var i januar 2019 han fikk vite at tollerne manglet gyldig væpningstillatelse. Men i en pressemelding på Toll.no fra ifjor, står det at tolldirektøren allerede i juni 2018 støttet et forslag om å søke Politiet om væpningstillatelse.
  • Intern e-post: Tollsjefer fikk beskjed om å si til tollere med pepperspray i beltet, at de ikke brøt loven. Dette til tross for at topplederne i Tolldirektoratet på dette tidspunktet var informert om at tillatelse manglet. Børmer står i e-postens kopifelt. Han har ikke svart NRK på om han var involvert i e-posten.

Riksadvokaten ville ikke svare NRK på om de har vært kjent med disse momentene. I stedet svarte de følgende:

– Det jeg kan si, er at Riksadvokaten ønsker et supplerende avhør av Børmer, blant annet knyttet til ledermøtet i juni 2018, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til NRK.

Etter den opprinnelige planen skulle Riksadvokaten ha konkludert i saken mot Børmer i løpet av kort tid. Overfor NRK fastholder Børmer at han ikke visste om den manglende tillatelsen før i januar 2019.

«Det kan komme spørsmål»

Den interne e-posten ble sendt 6. februar i fjor, og var signert lederen i kontrollavdelingen, Karianne Løken. Mottakerne var direktørene i de daværende tollregionene, og tolldirektøren.

Løken skrev blant annet:

«I forbindelse med at etaten ikke har gyldig dispensasjon for å være utstyrt med pepperspray vil vi om svært kort tid (ca. 14:30) publisere en nyhetssak på intranett – se nederst i e-post»

[...]

«Jeg ber dere formidle følgende til aktuelle ledere som har tjenestepersoner med pepperspray, slik at de gjøres i stand til å besvare spørsmål:

Det kan komme spørsmål fra tjenestepersoner som er bekymret for om de selv bryter loven. Du som leder må da svare dem at det gjør de ikke. Det er Tolletaten som risikerer en
virksomhetsstraff i form av bot».

Tolldirektoratet hadde på dette tidspunktet bestemt seg for å gå ut med informasjon om at bevæpningen med pepperspray hadde foregått i nærmere et halvt år, uten gyldig tillatelse fra Politiet.

Videre sto det i e-posten:

«Dersom tjenestemenn spør hvorfor vi ikke stanser utrustning med pepperspray inntil gyldig tillatelse foreligger kan du svare: Det pågår en vurdering av om dette er nødvendig».

Det sto også:

«Etaten har hatt pepperspray i to år og det har enda ikke vært noen hendelser der pepperspray har vært i bruk».

Karianne Løken har ikke ønsket å svare på NRKs spørsmål. Hun viser til kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen, som viser til advokat Svein Holden. Hans redegjørelse til NRK gjengis lenger ned i saken, og skal ifølge Gulbrandsen også omfatte NRKs spørsmål til Løken.

Viser til advokaten

Dette er noen av spørsmålene NRK har stilt Børmer i denne saken, men som han ikke har svart på.

  • Hvorfor sa du i avhør med Politiet at det først var i januar 2019 at du ble kjent med den manglende tillatelsen?
  • Du støttet i juni 2018 forslaget om at Kontrollavdelingen skulle søke om forlenget tillatelse. Holder du likevel fast ved at du på dette tidspunktet ikke forsto at tillatelsen manglet?
  • Hvorfor besluttet du ikke på dette tidspunktet at tollerne skulle avvæpnes?

Børmer har også fått flere spørsmål om e-posten som gikk ut til tollsjefene. Dette er noen av spørsmålene:

  • Kjente du helt eller delvis til innholdet i e-posten som Karianne Løken sendte ut 6. februar 2019, før e-posten ble sendt?
  • Deltok du selv i utformingen av e-posten?
  • I e-posten står det at: «Det kan komme spørsmål fra tjenestepersoner som er bekymret for om de selv bryter loven. Du som leder må da svare dem at det gjør de ikke». Forsvarer du den formuleringen?

Børmer har tidligere opplyst til NRK, at han ikke kan uttale seg siden han er under etterforskning, og viser derfor til sin advokat, Svein Holden, i advokatfirmaet Hjort.

Advokat Svein Holden utenfor kontoret sitt.

Advokat Svein Holden.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Holden svarer slik på spørsmålene:

«Børmer fastholder at han først ble kjent med den manglende tillatelsen i januar 2019. Den nærmere begrunnelse for tidspunktet for hans kunnskap kan ikke besvares uten å forhåndsprosedere saken. Børmer må derfor på nåværende tidspunkt avstå fra å gi ytterligere kommentarer i sakens anledning».

Embetsmann Øystein Børmer ble ansatt som tolldirektør i 2017. I årene 2001–2005 var han statssekretær for Høyre i Finansdepartementet. Departementet, som Tolletaten er underlagt, har hele tiden uttrykt full tillit til ledelsen i etaten.

AKTUELT NÅ