Hopp til innhold

Norske tollere avslørt: Bevæpnet med pepperspray uten lov

Tollbetjenter har i over ett år vært bevæpnet med pepperspray uten tillatelse fra politiet. Først ville tolldirektør Øystein Børmer fortsette å bryte reglene, men etter et intervju med NRK fredag kveld, snur han.

Tolldirektør Øystein Børmer

SNUR: Tolldirektør Øystein Børmer mente først at peppersprayen var nødvendig for tjenestemennenes sikkerhet. Så ombestemte han seg.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I 2016 fikk et utvalg norske tollere lov til å bevæpne seg med pepperspray. Men da tillatelsen til prøveprosjektet løp ut, søkte aldri Tolletaten om fornyelse. I stedet utvidet de bruken.

– Vi gikk videre med prøveprosjektet for å utvide omfanget. Men på grunn av en saksbehandlingsfeil fikk vi ikke forlenget tillatelsen vi hadde, uttalte tolldirektør Øystein Børmer til NRK fredag formiddag.

Konsekvensen er at Tolldirektoratet i over ett år har gitt klarsignal til tollere over hele landet om at de kan bevæpne seg med pepperspray, uten tillatelse fra politiet.

– Pepperspray oppleves som en intens, sviende og brennende smerte som for de fleste varer i 30 minutter, forklarer operasjonsoffiser Trond Mostue ved Forsvarets militærpolitiavdeling til NRK på generelt grunnlag. Han understreker:

– For de aller fleste er det helt ufarlig og fører ikke til varige men.

Snur fredag kveld

Tolldirektoratet informerte torsdag sine over 1500 ansatte om avviket, i en melding som NRK kjenner innholdet i. Overskriften på meldingen er «Manglende tillatelse til bruk av pepperspray».

– Det er ikke heldig, og vi skulle gjerne vært denne saksbehandlingsfeilen foruten, uttalte Børmer til NRK fredag formiddag.

Til tross for at Tolletaten selv har avdekket at tillatelsen fra politiet løp ut for et år siden, fikk alle tollere i går klar beskjed om å fortsette med bruken.

«Tjenestepersoner som er utstyrt med pepperspray skal inntil videre forholde seg som før», står det i meldingen som gikk ut torsdag.

– Vi har en dialog med politiet og har håp om at vi raskt skal kunne få svar fra dem om fortsatt tillatelse. Det er all grunn til å tro at vi får det, uttalte Børmer til NRK fredag formiddag.

Han forsvarte beslutningen om å opprettholde bruken av et våpen som politiet ikke har gitt tollerne tillatelse til å bruke, slik:

– Pepperspray er en viktig del av mine tjenestemenns sikkerhet. Derfor ønsker vi ikke å trekke våpnene tilbake nå.

Men i etterkant av intervjuet og etter at NRK fredag ettermiddag la uttalelsene frem for Politidirektoratet, ble det klart at Tolldirektoratet snur.

– Det er kun 295 personer som er utstyrt med pepperspray i dag, og disse vil bli trukket inn med umiddelbar virkning, skriver kommunikasjonssjef Kim Gulbrandsen i Tolldirektoratet til NRK.

Skulle aldri fått lov

Politidirektoratet sier fredag kveld at tillatelsen som ble gitt i 2016 til at tollerne skulle utstyre seg med pepperspray aldri skulle vært gitt.

– Det er ingen tvil om at vi feiltolket våpenloven på en slik måte at Tolldirektoratet trodde de hadde lov til å bruke pepperspray i to år, sier Ole Bredrup Sæverud i Politidirektoratet, avdelingsdirektør for politifagavdelingen til NRK. Han utdyper:

– Så har de gjennom hele 2018 opprettholdt bruken uten å ha dispensasjon. Vi tolket våpenloven feil. Det viser seg at hjemmelen for at politiet kan innvilge søknader om bruk av pepperspray bare kan brukes i enkeltstående tilfeller.

– Hvilke konsekvenser kan det få at norske tollere har vært bevæpnet uten tillatelse?

– Det kan vi rett og slett ikke svare på i kveld. Det er ikke et enkelt spørsmål å avgjøre. Det er ingen tvil om at Toll stolte på oss i to år, og så har de selv gjort en feil i enda ett år. Vi må nå vurdere hvordan det skal følges opp, men det er ikke bare opp til politiet å vurdere det.

Hvem andre er det opp til å vurdere dette?

– Påtalemyndigheten kan være en aktuell etat.

AKTUELT NÅ