Hopp til innhold

Siv Jensen vil gi tollerne peppersprayen tilbake

I ett år bar norske tollere pepperspray uten tillatelse fra politiet. Uproblematisk, mener finansminister Siv Jensen. – Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal kunne fortsette å bære pepperspray.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen ønsker å gå i dialog med justisdepartementet for å få på plass nødvendige hjemler for bevæpning med pepperspray blant tollere.

Foto: NRK

Fredag skrev NRK om hvordan Tolletaten i hele 2018 ga norske tollere lov til å bevæpne seg med pepperspray, uten tillatelse fra politiet.

Tolldirektør Øystein Børmer uttalte først at han ville fortsette å opprettholde praksisen som er i strid med regelverket, men snudde fredag ettermiddag etter intervjuet med NRK.

Nå sier finansminister Siv Jensen at hun vil at tollerne skal kunne fortsette å bevæpne seg med pepperspray.

Tolletaten er underlagt Finansdepartementet, og det var Jensen som i 2016 ga tillatelse til et prøveprosjekt som innebar at et utvalg tollere fikk bære våpenet frem til 2018.

– Fordi tollerne selv har ønsket å kunne bære pepperspray for å ha trygghet i en tidvis krevende jobbhverdag. Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal kunne fortsette å bære pepperspray på jobb.

Vil endre lovverket

Jensen ser ikke alvorlig på at Tolletaten valgte å fortsette praksisen etter at tillatelsen til prøveprosjektet utløp. Hun synes saken fremstår som unødvendig byråkratisk.

– Jeg oppfatter det dit hen at tolletaten aldri har noe ønske om å bryte det regelverket de til enhver tid er underlagt. Det oppstår fra tid til annen gale fortolkninger av regelverket, men da rydder vi opp i det.

Nå vil hun så fort som mulig vil gå i dialog med justisdepartementet for å avdekke hvilke hjemler som må på plass for å gi tollere tillatelse til å bære pepperspray.

Inntil videre må etaten følge det gjeldende regelverket.

Finansministeren viser også til at prøveprosjektet var vellykket og at det ikke oppstod noen uønskede hendelser som involverte bruk av pepperspray.

Sterke reaksjoner blant tollerne

Nestleder Karin Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund forteller at beskjeden fra Tolletaten fredag ettermiddag skapte sterke reaksjoner blant norske tollere.

Hun peker på at pepperspray er et viktig HMS-verktøy som bidrar til å ivareta sikkerheten til tjenestemennene.

– Norsk tollforbund har jobbet i en årrekke for å få tillatelse til å bære pepperspray. Når vi endelig har fått det er det utrolig bittert at en saksbehandlingsfeil skal føre til at vi ikke får gjøre det lenger.

Nestleder Karin Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund

Nestleder Kari Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund mener en tillatelse til å bære pepperspray er viktig for tollernes sikkerhet i jobbhverdagen.

Foto: NRK

Tanderø Schaug er positiv til at finansministeren nå ønsker å få på plass en tillatelse så fort som mulig. Men hun sier det er uheldig at tollerne må vente en stund før de kan bære pepperspray igjen.

– For når ulykken først inntreffer har vi ikke råd til konsekvensene det eventuelt gir. Det er ikke noe vi bruker mye, for vi er gode på samtaleteknikker og å holde situasjoner rolige. Men det er ingen tvil om at tollerne opplever det som en stor sikkerhet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ