Hopp til innhold

295 tollere gikk med pepperspray – nå sjekker politiet om de brøt loven

Toppledelsen ba tollere om å bevæpne seg med pepperspray, til tross for at tillatelsen ikke var i orden. Nå er Oslo politidistrikt på saken. Og tollerne er rasende.

Pepperspray Tollvesenet

Tollere fikk beskjed om å bevæpne seg med pepperspray til tross for at ledelsen visste at det ikke var tillatt.

Foto: Heidi Gomnæs

Oslo politidistrikt bekrefter overfor NRK at saken om 295 tollere som væpnet seg med pepperspray uten tillatelse blir undersøkt.

– Vi er blitt gjort kjent med saken via Politidirektoratet og media. Det er besluttet å iverksette undersøkelser knyttet til om Tolletaten har brutt våpenloven, sier politiinspektør Hanne Fauske.

Politiet understreker at de nettopp har begynt på saken:

– Vi vil innledningsvis søke å klarlegge faktum før vi tar stilling til om det foreligger en straffbar handling, og om det skal ilegges en reaksjon.

Risikerer bot

– Dette bør være en ganske grei sak å komme til bunns i. Både tollere som har bevæpnet seg ulovlig, deres sjefer og Tolldirektoratet som virksomhet kan risikere straff, selv om jeg tviler på at det blir et sannsynlig resultat, sier strafferettsadvokat Cecilie Nakstad.

Hun sier det er formildende at tollerne har fått beskjed av ledelsen om å bruke pepperspray.

Nakstad har likevel merket seg beskjeden som alle tollere fikk fra Tolldirektoratet i forrige uke. Der kom det frem at Tolldirektoratet mangler gyldig tillatelse til å benytte pepperspray. Likevel skrev direktoratet på intranettet:

«Det er avdekket at Tolletaten i dag ikke har gyldig tillatelse til å benytte pepperspray. (..). Tjenestepersoner som er utstyrt med pepperspray skal inntil videre forhold seg til pepperspray som før.»

Tollere som fulgte beskjeden risikerer nå personlig straffeforfølgelse, ifølge Nakstad.

– Selv om arbeidsgiver gir deg beskjed om å bryte loven, har du selv et ansvar for å ikke bryte den når du vet hva som er lov og ikke, sier Nakstad.

Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad

Tollere som brukte pepperspray etter at de fikk vite at det ikke var tillatt risikerer bot, ifølge advokat Cecilie Nakstad.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Hun utdyper:

– Det er selvfølgelig formildende at sjefene ba tollerne om å bryte reglene. Likevel blir det et spørsmål om arbeidsgivers styringsrett opp mot straffelovens bestemmelser.

– Paragrafrytteri

– Jeg blir skikkelig sint, sa nestleder i Tollforbundet, Karin Tanderø Schaug, da NRK kontaktet henne, før hun ga røret videre til leder Fredrik Støtvig.

– Jeg kjenner det koker, jeg har ikke ord. Å straffe våre medlemmer blir bare paragrafrytteri. Dette går ut over alle proporsjoner, sier Støtvig.

Han forteller at flere undersøkelser viser at tollerne selv opplever en tryggere hverdag etter de fikk peppersprayen i beltet. Støtvig sier han ble stolt da tolldirektøren forsvarte tollerne.

Fredrik Støtvig

Fredrik Støtvig, hovedtillitsvalgt i Norsk Tollerforbund.

Foto: Erik Norrud

– Direktøren tok våre medlemmers sikkerhet på alvor, og sa at sikkerheten trumfer saksbehandlingsfeilen. Jeg er stolt over at både han og finansministeren setter vår sikkerhet først, sier Støtvig.

– Men hvis pepperspray er så viktig for tollernes sikkerhet, burde ikke da tolldirektøren ha sørget for å ha papirene i orden?

– Vi var begge av den oppfatning at den manglende tillatelsen var veldig midlertidig, og at tillatelsen ville komme på plass veldig raskt. Men så viste det seg at så enkelt var det ikke, sier Støtvig.

Tollernes tillitsvalgt forteller at han nå er mer bekymret for tollernes sikkerhet enn noen gang.

– Kriminelle er nå gjennom media blitt godt kjent med at vi mangler peppersprayen. Det må en forskriftsendring til for å gi oss peppersprayen tilbake. Dette arbeidet må nå prioriteres, så vi får sikkerheten tilbake så fort som mulig.

Tar på seg ansvaret

Etter at NRK forrige fredag spurte tolldirektøren om pepperspraybruken, forsvarte han fortsatt bruk. Senere på kvelden ombestemte han seg, og beskjed til tollerne om at de likevel måtte ta peppersprayen ut av beltet.

– Om noen skal straffes så er det i så tilfelle Tolldirektoratet, sier kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen.

– Vår vurdering er at det er virksomheten som bærer ansvaret for denne situasjonen, og følgelig er den som skal straffes hvis det blir aktuelt. Denne vurderingen underbygges også av at tillatelsene ble gitt til etaten fra det enkelte politidistrikt, og ikke til den enkelte tjenestemann, sier han.

Kim Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Tolldirektoratet

Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolldirektoratet er uenig i at tollerne risikerer straff.

Foto: Tolldirektoratet

På spørsmål om Tolldirektoratet torsdag oppfordret tollerne til å bryte loven, svarer Gulbrandsen:

– Før vi iverksatte tilbaketrekning, ønsket vi å sluttføre en HMS-vurdering av konsekvenser ved å trekke tilbake pepperspray.

AKTUELT NÅ