Tingretten: Krekar kan utleveres til Italia

Oslo tingrett slår fast at mulla Krekar kan utleveres til Italia for å sone terrordommen.

Rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Mulla krekar

KAN UTLEVERES: Oslo tingrett slår fast at mulla Krekar kan utleveres til Italia for å sone terrordommen på 12 år. Italienske myndigheter mener Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax som har tilknytning til Den islamske staten (IS).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Italienske myndigheter har begjært Krekar (61) utlevert, med bakgrunn i terrordommen som ble avsagt i en domstol i Bolzano i Nord-Italia i juli i år. Der ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging.

Oslo tingrett har denne uken vurdert om vilkårene for utlevering, og i en fersk kjennelse fredag ettermiddag slås det fast at 61-åringen kan utleveres.

Krekar har hele tiden motsatt seg utlevering til Italia

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i Oslo tingrett denne uken.

Italienske myndigheter mener Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax som har tilknytning til Den islamske staten (IS).

Krekar har anket den italienske dommen, og den er ikke rettskraftig. Hans forsvarer Brynjar Meling har tidligere uttalt at dommen viser at «Italia er en bananrepublikk når det gjelder rettssikkerhet».

Meling sier til TV 2 fredag ettermiddag at kjennelsen vil ankes.

– Jeg er ikke overrasket, men det betyr ikke at jeg synes kjennelsen er riktig. mulla Krekar kommer til å anke på mandag, sier han.

Han mener at mistankegrunnlaget mot Krekar er feil, og at det ligger et «alvorlig politisk spill» bak avgjørelsen.

I kjennelsen står det at Krekar etter rettens syn vil få en rettferdig rettergang i Italia og at hans grunnleggende rettigheter ikke vil bli krenket.

– Retten forutsetter at siktede, ved en utlevering til Italia, får rett til en ny bedømmelse av bevisene i lys av sin forklaring og tilstedeværelse, ved ankebehandlingen, skriver tingrettsdommer Elisabeth Jordan Ramstad.

Dette er den andre gang på tre år at Oslo tingrett har stilling til om mulla Krekar kan utleveres. Utleveringsspørsmålet ble også behandlet i 2016.

Kan bli lang prosess

Selv om Oslo tingrett har funnet at vilkårene for utlevering er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett. Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke.

mulla Krekar har sittet i varetekt siden pågripelsen i sommer. Han har anket avgjørelsen, men ikke fått medhold. Varetekten er i første omgang forlenget til 8. desember.

Krekar ble pågrepet av PST hjemme i Oslo da dommen mot ham falt i Italia.

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Pågripelsen av mulla Krekar. Foto: NRT

Telefonavlytting sentralt bevis

Blant annet avlyttede samtaler fra Kongsvinger fengsel danner grunnlaget for den italienske dommen mot Krekar.

På dette tidspunktet sonet han en dom for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

I samtalene snakker Krekar med bekjente og familiemedlemmer i fengselets besøksrom. Besøksrommet ble avlyttet av PST på forespørsel fra italiensk politi.

«Nordmenn er så feige at en eneste selvmordsbomber kan ryste hele Norge. Sett alle midler deres krigere har til rådighet i beredskap, for å skremme dem som er guds fiender. Men tiden er ennå ikke for dette, dere klarer kanskje ikke å takle reaksjonen. Dere må gjøre det når jeg er ute, da er tiden inne», sier Krekar i samtalen.

I Oslo tingrett tidligere denne uken mente at Krekar og hans forsvarer at gjengivelsene av samtalene inneholdt flere feil.

Rettssaken mot Mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

Rettssaken mot mulla Krekar skal foregå mandag 15. juli i Italia etter en rekke utsettelser. Men det er lite trolig at han vil være til stedet. Her får du en kjapp forklaring på hvorfor.

SISTE NYTT

Siste meldinger