Hopp til innhold

Frifunnet for oppfordring til terror

Mulla Krekar er i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler. Men han er frifunnet for oppfordring til terror.

Mulla Krekar

Krekar er dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler. Han er også dømt til å betale 130.000 kroner til personene som ble truet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Dommen falt torsdag.

Krekar er frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører. Krekar blir dømt for det retten omtaler som alvorlige drapstrusler.

Han er også dømt til å betale 130.000 kroner til personene som ble truet.

Krekars forsvarer Brynjar Meling legger ikke skjul på at han er fornøyd med at aktoratet ikke fikk gjennomslag for terrordelen.

– Det er en stor og viktig dag. Vi er veldig godt fornøyd med at han er frifunnet for alt som har med terror å gjøre. Her viser lagmannsretten en riktig rettslig vurdering når de finner at han ikke kan dømmes for terror, sier forsvarer Brynjar Meling til NRK.no.

– Så langt er det ikke tatt stilling til om dommen ankes, sier forsvarer Arvid Sjødin til NRK.no.

Sjødin understreker at dommen som falt torsdag, er en helt annet enn hva påtalemyndigheten ba om i påstanden. Aktors påstand var sju års fengsel. Krekars forsvarere ba om full frifinnelse.

Saken mot Krekar startet i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av oktober.

Aktor: Tas til etteretning

Aktor i saken, statsadvokat Marit Bakkevig, sier at hun så langt ikke har fått lest hele dommen, men ser at hun ikke har fått fullt medhold i lagmannsretten.

– Det er mange dissenser i dommen, og de er sterke dissenser. Men jeg må bare ta det til etterretning, sier statsadvokaten til NTB.

– Hvis det skal ankes, så er det om lovforståelse. Men det klarer jeg ikke å ha noen mening om ennå, fortsetter hun.

Dømt for trusler mot Erna Solberg

Truslene han er dømt for, var rettet mot Erna Solberg (H) og tre kurdere. To av disse utstedte han en såkalt fatwa mot, etter at de la ut en video på Youtube der de brant deler av koranen.

Krekars forsvarer har ment at Krekar har blitt provosert av kurdernes handlinger, og at handlingene hans dermed var berettiget.

Retten skriver i dommen at de ikke kan se at det at mulla Krekar har følt seg provosert, kan tillegges vekt i formildende retning.

Drøyt fem måneder senere ble Krekar igjen dømt, da til ett år i fengsel. Denne gang var Krekar tiltalt for trusler og oppfordring til terror. I tillegg ble han dømt for å ha forsøkt å påvirke de tre kurderne da de skulle vitne i saken i mars.

Solberg, som var kommunalminister da hun ble utsatt for truslene Krekar ifølge dommen framsatte, sier at hun tar dommen til etterretning. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken, opplyser hennes stabssjef, Håkon Dagestad, til NTB.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger