Hopp til innhold

Tidligere Sp-politiker sendte bekymringsmelding om ukultur i 2018

Tidligere Senterparti-politiker Anne-Mari Samskott meldte ifra om ukultur i partiet i 2018. – Vi er lei oss for at dette kunne skje, svarer partiets generalsekretær.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott meldte ifra om ukultur i Senterpartiet i 2018.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

– Ukulturen og håndteringen av varsler i partiet var en medvirkende årsak til at jeg til slutt valgte å melde meg ut, sier Samskott til NRK.

Tirsdag skal Senterkvinnene fremme et konkret forslag til nye varslingsrutiner i Senterpartiets sentralstyre, får NRK opplyst.

Samskott var medlem av partiet fra 2014 til 2018.

Som vara for Senterkvinnene møtte hun jevnlig i Senterpartiets gruppemøter på Stortinget. Leder og generalsekretær i Senterkvinnene har henholdsvis møterett og observasjonsrett i disse møtene.

I 2018 meldte Samskott seg ut av partiet, primært på grunn av politikken.

Kort tid etter sendte hun en bekymringsmelding til Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen, hvor hun fortalte om det hun opplevde som en ukultur i partiet og partiets stortingsgruppe.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

I en e-post sendt til generalsekretæren i desember 2018, skrev Samskott at julebordsesongen hadde fått henne til å reflektere over opplevelser hun selv hadde hatt i partiet.

I meldingen, som NRK har fått innsyn i, skrev hun følgende:

«Jeg har stilt meg spørsmål om det er en kultur, eller ukultur, for upassende relasjoner, eller tilnærminger og kommentarer, særlig når maktubalansen er stor. Det kan gjelde både mellom valgte og ansatte.

I min korte tid i gruppen opplevde jeg upassende tilnærmelser fra i alle fall tre ulike personer. Disse hendelsene tok jeg tak i selv, og ga tilbakemelding til rette vedkommende ved behov.»

Samskott har ikke levert formelle varsler mot noen av personene hun viser til i bekymringsmeldingen. I e-posten skrev hun også at hun ikke ønsket å utpeke noen, men heller «adressere en bekymring for om det er en ukultur i gruppen eller partiet».

To dager senere fikk Samskott svar fra partiets generalsekretær Knut M. Olsen, hvor han beklaget på vegne av partiet.

Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen.

Det er Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen som håndterer varsler i partiet.

Foto: Torstein Bøe / NTB

I svaret, som NRK har fått tillatelse til å gjengi, skriver han at partiet har brukt mye tid på forebyggende arbeid og til å håndtere saker. Han viser også til at de nye etiske retningslinjene blir innarbeidet og snakket om i stadig flere sammenhenger.

«Det ser etter hvert ut til å gi effekt så langt jeg kan bedømme, men dette er noe vi må terpe på kontinuerlig hele tida.

Det er leit å høre at du også har hatt negative opplevelser og jeg beklager så mye på vegne av partiet at du har opplevd dette. Jeg har blitt gjort oppmerksom på en ukultur blant enkelte i disse foraene, og det er nå tatt tak i.»

Se utdrag av korrespondansen mellom Samskott og Olsen i faktaboksen under.

Seksuelle kommentarer og fysiske tilnærminger

Samskott forteller at det i hovedsak var en positiv opplevelse å være med i partiet, men at ukulturen flere ganger gjorde det ubehagelig å være der.

– Kan du gi eksempler på det du selv opplevde som upassende?

– Det var seksuelle kommentarer og en del fysiske tilnærminger jeg ikke satte pris på, og som jeg mente ikke hørte hjemme i et parti, sier hun.

Hun forteller at det for henne var en stor opplevelse å få jobbe med politikk på Stortinget.

– Jeg var veldig bevisst over at jeg var der i kraft av min rolle som representant for Senterkvinnene. Jeg var opptatt av å være profesjonell og ordentlig. Men jeg opplevde at ikke alle så på dette på den samme måten.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

– Vi kunne ha en interessant samtale om politikk, hvor jeg virkelig følte at jeg bidro, også kjenner jeg vedkommende stryke meg opp etter armen, sier hun.

Samskott forteller at hun selv ikke hadde noe problem med å si ifra, men at det likevel var ubehagelig.

– Jeg opplevde å bli redusert til et objekt. Og når det skjer med personer som står over deg i hierarkiet så føler man seg veldig liten, og at man ikke blir behandlet som en likeverdig, sier hun.

– Hvordan kan vi vite at du gjenforteller historien presist?

– Dette er mine opplevelser. Jeg anser meg selv som en sannferdig person. Jeg snakket også med andre i partiet den gangen som bekreftet det inntrykket jeg hadde, sier hun.

NRK har vært i kontakt med en tidligere partikollega av Samskott, som bekrefter at de to hadde flere samtaler om denne tematikken i 2018. Hun har full tillit til at Samskott gjenforteller sine opplevelser presist. Denne partikollegaen ønsker å være anonym i saken.

– Varsler blir lagt i en skuff

Samskott forteller at hun aldri fikk vite om varselet hennes ble tatt opp internt, eller om det førte til noen konsekvenser.

– Vil du anbefale andre som har blitt utsatt for ugreie opplevelser til å varsle?

– For sin egen del ja, men ikke med håp om endring, sier hun.

Hun mistenker at det kan gi negative konsekvenser dersom man velger å varsle, og påpeker at flere kvinner som tidligere har varslet nå er ute av politikken.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Tidligere Sp-politiker Anne-Mari Samskott.

Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK

– Jeg tror at opplevelsen av at varsler ikke får noen konsekvenser gjør at man ikke gidder å fortsette. Man opplever at varsler blir lagt i en skuff, og at alt går videre som normalt, sier hun.

– Sender et veldig uheldig signal

Samskott retter krass kritikk mot partiledelsen for at de tilsynelatende ikke har gjort nok for å forbedre varslingsrutinene i partiet. Hun mener de bidrar til å opprettholde ukulturen, ved å ikke slå hardere ned på varslingssaker.

Samskott er særlig provosert over partiledelsens håndtering av varselet til tidligere partileder Liv Signe Navarsete. I 2016 fikk hun tilsendt en svært grov melding fra en hyttetur hvor åtte Sp-topper var til stede.

Les også: Navarsete ber den som sendte hyttetur-SMS stå fram

Alle har tidligere nektet for å ha sendt meldingen.

– Saken har jo ikke fått noen konsekvenser. To av de som var på den hytteturen kjører ministerbil. Mens hun som ble utsatt for den stygge opplevelsen, gjør ikke det. Det sender et veldig uheldig signal, sier Samskott.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (til høyre), sammen med partiets nestledere Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe. Bildet er fra 2014.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum (til venstre), sammen med partiets nestledere Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe. Bildet er fra 2014.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Tar partiet de etiske retningslinjene på alvor?

– Det er jo bare ord på papir. Det er handlingene man må se på. Det ser ikke ut til at retningslinjene betyr så veldig mye, sier hun.

I dag er det kun partiets generalsekretær som håndterer varsler i partiet. Samskott mener imidlertid at varsler burde håndteres av en større gruppe.

– Definitivt. Og helst av andre enn partiledelsen. Mobbing og trakassering må medføre konsekvenser, også for de med makt. Folk gidder ikke å varsle hvis de ikke tror det hjelper, sier hun.

– Senterpartiet beklager sterkt

NRK har bedt om intervju med både generalsekretær Knut M. Olsen og den øvrige partiledelsen om denne saken. Det har de sagt nei til, og partiledelsen henviser til Olsen.

Les også: Krev nye rutiner: Vil at kvinner skal ta imot varsel i Senterpartiet

NRK har også oversendt en rekke konkrete, skriftlige spørsmål til både Olsen og partiledelsen. Disse har ikke blitt adressert direkte. I en e-post til NRK, svarer Olsen følgende:

«Senterpartiet beklager sterkt at Samskott opplevde uønskede hendelser i partisammenhenger. Vi er lei oss for at dette kunne skje. Den ukulturen hun beskrev i 2018, ble derfor tatt tak i umiddelbart.

Når det gjelder den såkalte SMS-saken, ble det gjort et omfattende arbeid fra partiet sin side for å finne ut hvem som sendte meldingen. Saken ble også politianmeldt. Dessverre har det ikke latt seg gjøre å finne avsenderen.»

Se NRKs spørsmål og Olsens fulle svar i faktaboksen under.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest, eller innspill til andre saker jeg bør sjekke ut? Jeg vil gjerne høre fra deg!

Send meg gjerne en e-post eller ring meg på 91858627.

AKTUELT NÅ