Tap av kontrakter kan føre til bonuskutt for Vy-sjefen

At SJ vant anbudet om å få kjøre sju togstrekninger i Norge, kan få konsekvenser for Vy-sjefenes lønnspakke.

Nytt felles navn for NSB og Nettbuss er Vy

VY-BONUS: Konsernsjef i Vy Geir Isaksen (t.v.) og styreleder Dag Mejdell under presentasjonen av navnebyttet tidligere i år. Mejdell sier tapet av flere kontrakter kan få konsekvenser for konsernsjefens bonusutbetaling.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Som NRK fortalte tidligere i dag fikk konsernsjef i Vy, tidligere NSB, Geir Isaksen en lønnspakke på 6,2 millioner kroner i fjor, hvor bonusen utgjorde 1,3 millioner kroner.

Isaksen fikk bonusen samme året som selskapet mistet kontrakten for Sørlandsbanen til britiske Go-Ahead.

Denne uken mistet selskapet kontraktene for ytterligere sju strekninger til svenske SJ.

– Ikke knyttet til kontrakter

I tillegg viser NRKs gjennomgang at en rekke andre toppledere i Vy til sammen fikk bonus på 2,8 millioner kroner for fjoråret. Størst bonus fikk konsernsjef Geir Isaksen med en utbetaling på 1,3 millioner kroner.

Samferdselsministeren Jan Georg Dale (Frp) er klar over bonusutbetalingene.

– Hva tenker du om at Isaksen og andre direktører fikk bonus i et år da Vy tapte kontrakter?

– Det må styret svare for. Jeg er opptatt av at alle selskaper skal forholde seg til de lederlønnsføringene som vi har. Det er ingen grunn til at veksten i lederlønningene skal være større enn det andre folk har, sier Dale.

Konsernsjef Geir Isaksen sier til NRK at bonusen hans ikke er knyttet opp til hva Vy vinner eller taper av kontrakter.

Gjennomgang av regnskapene til NSB viser at Isaksen i mange år har fått store bonuser, men at utbetalingene for 2018 gjorde et hopp på nesten 50 prosent i forhold til året før.

– Jeg kom fra direktørjobb i et børsnotert selskap.Konkurransedyktig lønn var forutsetningen for å begynne i daværende NSB i 2011, sier Isaksen.

– Kan få konsekvenser

Styreleder Dag Mejdell i Vy bekrefter overfor NRK at systemet for bonuser til direktørene ikke er avhengig av at Vy beholder alle kontrakter om togstrekningene.

– Tap av kontrakter har ikke vært en del av kriteriene for tildeling av bonus. Bonusen har vært beregnet ut fra blant annet økonomi, bærekraft, kvalitet og helse, miljø og sikkerhet, sier Dag Mejdell.

Vil styret se på dette med kriterier slik at tap av slike kontakter vil påvirke bonusen fremover? For tap av kontrakter vil påvirke selskapets økonomiske resultat?

Styret vurderer løpende konsernsjefens bonuskriterier og øvrige betingelser. For 2019 er bonuskriteriene fastsatt innenfor de rammene som fremgår av lederlønnserklæringen, sier Mejdell.

– Det betyr at tap av kontrakter ikke vil påvirke bonus for inneværende år?

Jo, tap av kontrakter vil kunne påvirke bonusutmålingen, men bonus fastsettes først av styret i 1. kvartal 2020.

Det betyr at bonus for 2019 fastsettes i første kvartal 2020?

Ja, fordi vi først da kjenner utfallene av alle parametrene, sier Mejdell.

Det betyr altså at tap av milliardkontraktene kan føre til bortfall av bonus eller lavere bonusutbetalinger til Vy-direktørene allerede for regnskapsåret 2019.

Allerede til høsten er det ny kamp om å få kjøre tog på norske spor. Da legges Bergensbanen ut på anbud.

Det er bra at det blir mer kon­kur­ranse på jern­ba­nen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger